Predĺžená záruka

Predĺžená záruka Volkswagen pre všetky modely

Pri Predĺženej záruke Volkswagen sa nemusíte vzdať komfortu bezplatných opráv, na ktorý ste boli zvyknutí v záručnej dobe. Naopak, ak si Predĺženú záruku Volkswagen jednoducho objednáte pri kúpe vášho nového vozidla, bude záruka výrobcu v rozsahu nároku na opravu poruchy vozidla v dôsledku výrobnej vady platiť aj naďalej. Takto budete u nás chránení pred prípadnými nepredvídateľnými opravami a výdavkami aj počas ďalších rokov, podľa vlastnej voľby. Transparentná a jednoducho kalkulovateľná - pre všetky modely.

Koncept Predĺženej záruky Volkswagen je založený na atraktívnom rozsahu, variabilite rešpektujúcej individuálne potreby zákazníka, cenovej transparentnosti a komplexnosti. Predĺžená záruka Volkswagen sa vzťahuje na všetky modely značky Volkswagen a predstavuje garanciu, že vám bude porucha vozidla spôsobená vadou materiálu alebo montáže vo výrobe opravená, a to bez akýchkoľvek dodatočných nákladov. 100-percentná záruka výrobcu na opravu porúch a chýb v dôsledku výrobných vád, to je Predĺžená záruka Volkswagen.

V ponuke sú štyri varianty Predĺženej záruky Volkswagen, ktorá prichádza do platnosti po uplynutí štandardnej dvojročnej záruky. Zákazník si tak môže vybrať predĺženú záruku podľa svojich potrieb. Predĺžená záruka začína platiť po uplynutí 24-mesačnej výrobcom poskytnutej záruky, jej platnosť sa končí uplynutím individuálne zvoleného času alebo dosiahnutím maximálneho počtu najazdených kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr. Cena pre jednotlivé modelové skupiny je stanovená pevne bez ohľadu na vyhotovenie, motorizáciu, prevodovku, alebo výbavu. Pri predaji vozidla prechádza Predĺžená záruka Volkswagen aj na ďalšieho majiteľa - teda vzťahuje sa na vozidlo, nie na majiteľa.