Menu
Zatvoriť menu
Zatvoriť

WLTP: Nové štandardy pre hodnoty spotreby

Približuje sa reálnej spotrebe: WLTP upravuje hodnoty spotreby

Od septembra 2017 platia pre osobné vozidlá, ktoré prichádzajú na trh, nové hodnoty spotreby, ktoré sú získavané podľa štandardov WLTP. WLTP je skratka pre Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure a predstavuje celosvetovo jednotný testovací štandard pre určenie spotreby paliva a emisií. Tu zistíte, čo to znamená pre vás a váš automobil Volkswagen.

Spustiť video

Väčšia transparentnosť vďaka WLTP

WLTP reformuje proces merania a testovania automobilových výrobcov. Nižšie nájdete prehľad všetkých dôležitých údajov k novému štandardu.

Čo je to WLTP?

Ten, kto si chce kúpiť auto, toho zaujímajú hodnoty spotreby a emisií. Tu sa dočítate, ako sa tieto hodnoty získavajú pomocou novej testovacej metódy.

Dobré dôvody pre zavedenie WLTP

Na základe reálnych jazdných údajov získaných z celého sveta WLTP dodáva realistickejšie hodnoty spotreby. Prečítajte si, aké zmeny nastali po zavedení novej testovacej metódy.

NEDC a WLTP

Štandard WLTP nahradil od septembra 2017 merací cyklus NEDC (New European Driving Cycle). Nové testovacie metódy zabezpečujú realistickejšie hodnoty. Aké rozdielne sú tieto metódy v praxi, sa dočítate tu.

NEDC a WLTP: porovnanie cyklov

Dlhšie vzdialenosti, kratšie zastávky. So štandardom WLTP sa testovacou metódou meria spotreba paliva a emisie CO2 jedného vozidla. Jazdné cykly sa odlišujú takto.

Prehľad jazdného cyklu NEDC

Normovaný jazdný cyklus NEDC platí pre všetky osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá. Európska komisia ho zaviedla v roku 1992 s cieľom zistiť spotrebu paliva a emisií a poskytnúť porovnateľné hodnoty. Nasledujúci prehľad prezentuje rámcové podmienky, ktoré sú základom tohto spôsobu merania.

Prehľad jazdného cyklu WLTP

Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, v skratke WLTP, je celosvetovo harmonizovaný štandard na testovanie osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel, ktorý zaisťuje podstatne dynamickejšie testovacie parametre, ktorých výsledkom budú realistickejšie hodnoty spotreby paliva. Ktoré to sú, vidíte tu.

Prehľad testovacej metódy RDE (Real Driving Emissions)

Okrem jazdnému cyklu WLTP sa od septembra 2017 v Európe meria spotreba paliva a emisie podľa testovacej metódy RDE. RDE znamená emisie merané počas skutočnej jazdy ("Real Driving Emissions"). Na rozdiel od jazdných cyklov NEDC a WLTP sa meranie emisií nerealizuje v skúšobni, ale v skutočnej premávke. Emisie (oxidy dusíka, pevné častice a jemný prach) zistené počas jazdy v premávke sa nazývajú skutočné emisie.

Počas merania RDE prejde vozidlo trasu, ktorá sa skladá vždy z jednej tretiny jazdy v meste, z jednej tretiny jazdy mimo mesta a z jednej tretiny jazdy na diaľnici s náhodným zrýchlením a spomalením, pričom sa vždy dodržiavajú predpisy cestnej premávky. Priemerná rýchlosť v meste sa pohybuje medzi 15 až 40 km/h a maximálne môže dosiahnuť 60 km/h, na ceste mimo mesta je to hodnota 60 až 90 km/h. Na diaľnici môže ísť vozidlo rýchlosťou 145 km/h a na krátky čas až do rýchlosti 160 km/h.

Vozidlo je vybavené prenosným meracím systémom PEMS (Portable Emission Measurement System). Tento prístroj meria emisie výfukových plynov (oxidy dusíka a oxid uhoľnatý). Testovacia jazda trvá 90 až 120 minút. Vonkajšia teplota sa pritom musí pohybovať v rozsahu medzi -7 až +35 °C, klimatizácia môže byť zapnutá.

Spustiť video

Ciele novej metódy merania

Jazdný cyklus WLTP nanovo definuje testovacie parametre na určenie spotreby paliva a emisií. Prehľad výhod nájdete nižšie.

Transparentnosť

Lepšie určenie skutočnej každodennej spotreby automobilu

WLTP zohľadňuje jazdný profil, ktorý sa čo najviac približuje využívaniu vozidla v každodennej premávke, ako predchádzajúci štandard NEDC. Pretože ten sa rovná umelému laboratórnemu testu a predovšetkým slúži na porovnanie rôznych vozidiel, než aby realisticky odrážal skutočnú spotrebu. Zatiaľ čo spotreba paliva bola doteraz meraná v laboratórnych podmienkach, nová metóda WLTP umožňuje vďaka vylepšeným testovacím parametrom presnejšiu prognózu skutočnej spotreby vozidla. Cieľom štandardu WLTP je simulovať čo najrealistickejšie jazdné vlastnosti. A dosiahnuť tak podstatne reálnejšie výsledky.

Štandardy

Nový štandard WLTP zabezpečuje celosvetovo porovnateľné výsledky testov

Jedným z hlavných cieľov štandardu WLTP je jednotné určovanie emisií a spotreby paliva pre rôzne druhy pohonu, ako napríklad benzín, nafta, CNG alebo elektrina. Pri korektnom dodržaní postupu merania podľa cyklu WLTP musí automobil rovnakého typu vykazovať kdekoľvek na svete rovnaké testovacie výsledky. Táto nevyhnutná porovnateľnosť je dôvodom, prečo sú nutné laboratórne merania.

Preto sa spotreba paliva a emisie spoľahlivým a reprezentatívnym spôsobom určuje v rámci dynamického jazdného cyklu na valcovom dynamometri.

Ochrana klímy

Realistické údaje o spotrebe paliva pomáhajú dosiahnuť medzinárodne stanovené ciele pre ochranu klímy a znižujú zaťaženie životného prostredia

Zníženie emisií CO2 je ústrednou témou pri vývoji automobilov. WLTP umožňuje kontrolu a dodržiavanie medzinárodne platných limitov pre emisie CO2.

V roku 2010 bolo len v Európskej únii vyprodukovaných 4,72 ton emisií CO2, 19 % z toho prostredníctvom cestnej dopravy*. Preto chce Európska únia do roku 2020 znížiť produkciu emisií o 20 %. Tento cieľ sa má dosiahnuť aj pomocou štandardu WLTP. Pretože rovnako ako spotreba paliva, aj produkcia emisií CO2 jedného vozidla závisí od špecifického modelu. Štandard WLTP vytvára väčšiu transparentnosť pri porovnávaní energetickej spotreby a emisií CO2 rôznych automobilov. Namerané hodnoty sú nezávislé od výrobcu a typu vozidla. A majú tendenciu byť vyššie ako pri cykle NEDC. Preto sa dá očakávať, že jednotlivé modely a ich motory budú s ohľadom na ochranu životného prostredia optimalizované.

*) Údaje sú použité z dokumentu "Mobilita budúcnosti - bezpečná a testovaná", 16.03.215, TÜV e.V.
**) Údaje sú použité z dokumentu "Regulácia emisií CO2 pre osobné vozidlá" vydaný Nemeckým ekonomickým inštitútom v roku 2013.

Jednoducho šetrite palivo

Spotreba paliva vášho vozidla závisí od mnohých faktorov, ktoré vy nemôžete ovplyvniť. Napriek tomu viete pomocou jednoduchých trikov výrazne znížiť spotrebu paliva.

Uvoľnenou jazdou znížite spotrebu paliva

Jazdíte moderným a predvídavým štýlom

Polovičný stres, dvojnásobné úspory. Ten, kto jazdí kľudne a plynulo, brzdí menej, prúdi s premávkou, nechá vozidlo rolovať na voľnobeh a využíva pritom zotrvačnosť, spotrebuje podstatne menej paliva a jazdí uvoľnenejšie. Aj na diaľnici jazdíte namiesto 160 km/h radšej rýchlosťou 130 km/h a ušetríte palivo. Predvídavý štýl jazdy predchádza tvorbe dopravnej zápchy.

V pravom čase radiť, menej tankovať

Vždy jazdíte s najvyšším možným prevodovým stupňom

Pri rýchlosti 30 km/h zaradíte tretí prevodový stupeň - skoršie radenie prevodových stupňov pomáha šetriť palivo. Škodí motoru jazda v nízkych otáčkach? To je mýtus. Motorom TDI a TSI vyhovuje, keď pri rýchlosti 30 km/h zaradíte tretí prevodový stupeň, pretože už pri 2 000 otáčkach za minútu vyvíjajú prekvapivý krútiaci moment. Druhý prevodový stupeň zaraďte takmer hneď po tom, ako sa s vozidlom pohnete. A pri radení prevodových stupňov smerom hore môžete jeden stupeň preskočiť. Vždy zaraďte najvyšší možný prevodový stupeň. Mať pri rýchlosti 50 km/h zaradený piaty prevodový stupeň je pre väčšinu vozidiel v poriadku. Pokiaľ vaše vozidlo jazdí plynulo a akusticky komfortne, nie sú otáčky príliš nízke.

Nechajte vozidlo jednoducho plachtiť

Využívajte odpojenie vstrekovania paliva

Spotreba 0,0 litra - jazda s nulovými nákladmi. S dobrou technikou jazdy môžete skutočne šetriť palivo. Viete, ako môžete dosiahnuť hodnotu okamžitej spotreby presne 0,0 l/100 km? Jazdou bez plynu so zaradeným prevodovým stupňom! Vďaka odpojeniu vstrekovania dôjde k prerušeniu dodávky paliva do motora, ktorý v tomto režime nespotrebuje žiadne palivo. Najvhodnejšia doba na využívanie tejto šikovnej metódy je vtedy, keď dodatočne profitujete z brzdného účinku motora, napríklad pri jazde z kopca alebo pri dojazde na červenú na križovatke. Spotreba výrazne klesne aj pri vyšliapnutí spojky. Tento štýl jazdy je mimoriadne efektívny vtedy, keď vďaka predvídavej jazde, môžete vozidlo nechať plachtiť na dlhých trasách.

 

Väčší komfort, nižšia spotreba

Používajte príslušenstvo primerane

Pri správnej voľbe ušetríte až 2 litre paliva. Vďaka príslušenstvu je jazda pohodlnejšia, no keď ho využívame nadmerne, žiaľ aj drahá. Napríklad klimatizácia spotrebuje palivo a vôbec nie málo. Pre zníženie a udržiavanie teploty v interiéri vozidla uprostred leta, spotrebuje klimatizácia pri nízkych rýchlostiach až 2 l paliva na 100 kilometrov! Teplota v interiéri sa pritom dá znížiť aj tak, že vozidlo pred jazdou dobre vyvetráme a chvíľu jazdíme s otvorenými oknami. Počas jazdy jednoducho vždy skontrolujte, aké príslušenstvo práve používate a ktoré z toho skutočne potrebujete.

Udržiavajte správny tlak a šetríte

Skontrolujte si tlak v pneumatikách

Trochou vzduchu ušetríte až 15 percent. Úspora paliva začína už pred jazdou - jednoduchou kontrolou tlaku v pneumatikách! Valivý odpor môže ovplyvniť celkovú spotrebu paliva až o 15 percent. Keď máte pneumatiky nahustené na tlak doporučený pre maximálne zaťaženie vozidla (tieto hodnoty sa nachádzajú na vnútornej strane krytky otvoru palivovej nádrže), valivý odpor sa zníži, čím sa zníži aj spotreba paliva. Aj pri kúpe pneumatík dbajte na najnižší možný valivý odpor - môžete tým ušetriť až 3 percentá paliva, okrem toho sú aj tichšie.

Jazdou so zahriatým motorom šetríte palivo

Vyhnite sa jazdám na krátke vzdialenosti

Spojením viacerých ciest ušetríte viac paliva, pretože motor spotrebuje najviac paliva vtedy, keď je studený. V podstate to znamená toto: Ak budete pravidelne jazdiť len na krátke vzdialenosti, vaša spotreba paliva dosiahne rýchlo hodnotu 30 l/100 km! Ak však vybavíte všetko počas jednej cesty, šetríte palivo. Pretože v takom prípade dosiahne váš motor skôr odpovedajúcu prevádzkovú teplotu a spotrebuje podstatne menej paliva.

Dobré mazanie, vysoká úspora

Používajte olej s nízkou viskozitou

Kvalita môže ušetriť až 5 percent paliva. Čím skôr je motor dobre premazaný, tým rýchlejšie produkuje nižšie emisie. Veľmi dôležité je to pri studených štartoch a jazdách na krátke vzdialenosti. Dobrý motorový olej musí spĺňať predovšetkým jedno, rýchlo sa rozptýliť vo svojich útrobách.

Tieto oleje sú neprekonateľné. V porovnaní so štandardnými olejmi znížite prostredníctvom olejov s nízkou viskozitou spotrebu paliva až o 5 percent. Preto sa takmer všetky modely Volkswagen z výroby dodávajú s olejmi s nízkou viskozitou.

Cesta najnižšieho odporu

Znížte odpor vzduchu

S nižším odporom vzduchu jazdíte efektívnejšie. Ideálne aerodynamické tvary sú kľúčom k nízkej spotrebe paliva, hlavne pri vyšších rýchlostiach. Karoséria vášho vozidla Volkswagen je navrhnutá tak, aby vytvárala čo najmenší odpor vzduchu. Strešné nadstavby, ako sú nosiče bicyklov a strešné boxy túto výhodu do veľkej miery zhoršujú. Odstránenie nosičov lyží a bicyklov medzi dvomi športovými víkendami má veľký význam pri úspore paliva.

Šetrenie môže byť také ľahké

Zbavte sa zbytočnej záťaže

Keď odstránite každé nepotrebné kilo záťaže, môže ušetriť až 0,3 litra paliva. Každé kilo batožiny vás stojí náklady na palivo. Presnejšie, hmotnosť 100 kilogramov môže zvýšiť spotrebu paliva až o 0,3 l/100 km. Preto pravidelne kontrolujte obsah vášho batožinového priestoru. Šetriť môžete aj pri tankovaní paliva, tým že nádrž budete tankovať len do polovice. Pretože plná nádrž zvyšuje hmotnosť, a teda aj spotrebu paliva.

Otázky a odpovede

Najdôležitejšie otázky a odpovede k novým hodnotám spotreby paliva.

Čo je to NEDC, WLTP a RDE?

Nový európsky jazdný cyklus (New European Driving Cycle, v skratke: NEDC) je testovacia metóda pre určenie spotreby paliva a emisií osobných vozidiel a ľahkých komerčných automobilov, ktorá sa v Európe používala od roku 1992.

NEDC nahradil celosvetovo harmonizovaný testovací štandard WLTP ("Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure"). Nová metóda má poskytnúť realistickejšie hodnoty spotreby paliva jedného vozidla a je založená na upravenom testovacom cykle s prísnejšími testovacími pravidlami.

Ako doplnok k jazdnému cyklu WLTP sa v Európe meria spotreba paliva a emisie podľa testovacej metódy RDE, pričom meranie sa vykonáva v skutočnej premávke.

Aký je rozdiel medzi metódami WLTP a RDE?

Zatiaľ čo štandard WLTP sa realizuje v skúšobni na dynamometri v normovaných podmienkach, testovacia metóda RDE prebieha v skutočnej premávke. Počas merania RDE prejde vozidlo rôzne druhy ciest s náhodným zrýchlením a spomalením, ktoré trvá od 90 do 120 minút. Ďalší rozdiel: WLTP meria CO2, výfukové plyny a spotrebu paliva, RDE meria len emisie výfukových plynov a častice.

Odkedy platí WLTP a RDE?

Prechod na štandard WLTP a RDE prebiehal postupne od septembra 2017. Testovacia metóda WLTP je povinná pre všetky novo homologované automobily od septembra 2018, rovnako ako obmedzenie počtu častíc (PN) v RDE. Od septembra 2019 bude záväzné RDE obmedzenie pre hodnoty oxidu dusíka (NOx) pre všetky novo homologované automobily.

Platí štandard WLTP aj pre elektromobily?

Áno, aj elektromobily musia byť testované podľa nového štandardu WLTP.

Čo je to EU6?

EU6 alebo Euro 6 je súčasná emisná norma pre motorové vozidlá, ktorá určuje limity emisií v Európskej únii.

Čo znamená WLTP a RDE pre mňa?

Hodnoty zistené podľa novej testovacej metódy WLTP majú realistickejšie zobraziť spotrebu paliva a CO2 a emisií výfukových plynov. Môže to viesť k vyšším uvedeným hodnotám spotreby paliva a emisií CO2 u vozidiel so spaľovacím motorom a nižším údajom dojazdu elektromobilov. Individuálny výber motora a špeciálnej výbavy tiež ovplyvňuje hodnoty spotreby paliva a emisií CO2. V závislosti od štátnej legislatívy to môže znamenať aj vyššie dane z emisií.

Testovacia metóda RDE prezentuje zase to, ako sa správa účinnosť emisií vozidiel v skutočnej premávke. Výsledky jednotlivých jázd RDE si môžete pozrieť na tejto linke:

Ako Volkswagen implementuje smernice štandardu WLTP do praxe?

Všetky modely Volkswagen postupne prešli na testovaciu metódu WLTP do septembra 2018.

Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen