Menu
Zatvoriť menu
Zatvoriť

Technický lexikón

Čo znamená MPI? Čo je to anténna diverzita? Aký je rozdiel medzi systémom "Easy Entry" a "Easy Open"? Technický lexikón vám pomôže s vysvetlením pojmov a ponúka vám informácie o technike.

1‑9   A‑C   D‑J   K‑O   P‑R   S‑Z

S

Sacie potrubie s premenlivou dĺžkou

Vzduch potrebný pre spaľovanie v motore prúdi sacím potrubím k saciemu ventilu. Na dĺžku sacieho potrubia sa pri rôznych výkonoch motora kladú rôzne, skutočne si odporujúce požiadavky. Len tak sa dá zabezpečiť najvyššiu možnú rýchlosť prúdenia vzduchu a dobré naplnenie valcov v rozsahu všetkých otáčok. Kým v nízkych otáčkach by mal byť krútiaci moment k dispozícii čo najrýchlejšie, čo je možné dosiahnuť dlhým sacím potrubím, maximálny výkon pri vysokých otáčkach si vyžaduje krátke sacieho potrubie. Sacie potrubie s premenlivou dĺžkou spĺňa obidve požiadavky pomocou elektronicky riadeného systému klapiek tým, že pri nízkych otáčkach prúdi vzduch dlhou vetvou sacieho potrubia, pri vysokých otáčkach je k dispozícii krátka vetva.

Sacie potrubie s premenlivou dĺžkou

Vzduch potrebný pre spaľovanie v motore prúdi sacím potrubím k saciemu ventilu. Na dĺžku sacieho potrubia sa pri rôznych výkonoch motora kladú rôzne, skutočne si odporujúce požiadavky. Len tak sa dá zabezpečiť najvyššiu možnú rýchlosť prúdenia vzduchu a dobré naplnenie valcov v rozsahu všetkých otáčok. Kým v nízkych otáčkach by mal byť krútiaci moment k dispozícii čo najrýchlejšie, čo je možné dosiahnuť dlhým sacím potrubím, maximálny výkon pri vysokých otáčkach si vyžaduje krátke sacieho potrubie. Sacie potrubie s premenlivou dĺžkou spĺňa obidve požiadavky pomocou elektronicky riadeného systému klapiek tým, že pri nízkych otáčkach prúdi vzduch dlhou vetvou sacieho potrubia, pri vysokých otáčkach je k dispozícii krátka vetva.

Sedadlo ergoActive

Sedadlo "ergoActive" pre vodiča disponuje 14-smerovým nastavením vrátane manuálneho nastavenia výšky, sklonu operadla a pozdĺžneho nastavenia sedadla. Dodatočne je vybavené nastavením výšky opierky hlavy a elektrickou bedrovou opierkou s nastavením v štyroch smeroch s masážnou funkciou - uvoľní vašu chrbticu a na dlhých cestách zabezpečí pohodlné sedenie. V Nemecku bolo ocenené celosvetovo platnou pečaťou kvality AGR.

Sedadlo ergoComfort

Sedadlo "ergoComfort" pre vodiča disponuje okrem iného 14-smerovým nastavením, pozdĺžnym nastavením, nastavením výšky sedadla a sklonu operadla, pozdĺžne nastaviteľnou oporou stehien, ale aj manuálnym nastavením výšky opierky hlavy. Okrem toho je vybavené 4-smerovo nastaviteľnou elektrickou bedrovou opierkou, ktorá môže byť na želanie rozšírená o masážnu funkciu. Voliteľná pamäťová funkcia sa dá použiť na uloženie preferovaných nastavení sedadla a nastavenie elektricky nastaviteľných, sklopných a vyhrievaných vonkajších spätných zrkadiel s osvetlením okolia.

Vďaka svojim všestranným možnostiam nastavenia podporuje sedadlo "ergoComfort" mimoriadne ergonomickú polohu tela pri sedení - v Nemecku preto bolo ocenené celosvetovo platnou pečaťou kvality AGR.

Pozrite si tiež:
Bedrová opierka

Senzor klepania

Senzor klepania je umiestnený na vonkajšej strane motora a bráni škodlivému samovznieteniu. Efekt klepania vzniká mimoriadne cyklickým nekontrolovaným spaľovaním, ktoré spôsobuje extrémne teploty vo valci. Tieto vysoké teploty silne zaťažujú komponenty motora, ako sú piesty, ventily a hlava valca a môžu viesť k poškodeniu.

Senzor klepania registruje hluk motora prenášaný konštrukciou. Riadiaca jednotka motora porovnáva namerané impulzy s uloženými stanovenými hodnotami a odpovedajúco zasahuje do riadenia motora, vstrekovania a zapaľovania skôr, ako spaľovanie dosiahne hranicu klepania.

Senzor klepania rozpoznáva aj kvalitu paliva. Čím vyššie je oktánové číslo, tým je palivo odolnejšie voči klepaniu. To znamená: Benzín Super Plus s oktánovým číslom 98 sa vznieti pri vyššej teplote ako normálny benzín s oktánovým číslom 95. Ak je však k dispozícii iba nižšia kvalita paliva, riadiaca jednotka motora automaticky upraví okamih zážihu na základe informácií zo senzoru klepania. Tým sa zabráni poškodeniu motora.

Senzor kvality vzduchu

Senzor kvality vzduchu je v spoločnosti Volkswagen súčasťou automatickej klimatizácie "Climatronic". Jeho úlohou je zisťovať škodlivé látky vo vzduchu, ktoré sa vyskytujú vo forme oxidujúcich alebo redukujúcich plynov. Oxidujúce plyny zahŕňajú napríklad oxid uhoľnatý (CO), uhľovodíky (výpary benzénu alebo benzínu) alebo iné neúplne spálené zložky palív. Redukovateľné plyny sú oxidy dusíka (NOx).

Riadiaci systém klimatizácie Climatronic aktivuje vnútorné vetranie pri zlej kvalite vzduchu, napríklad v dopravnej zápche alebo pri jazde tunelom, a zabráni znečisteniu vzduchu v interiéri.

Pozrite si tiež:
Klimatizácia

Senzor vlhkosti

Špeciálne senzory v kombinácii s algoritmami riadenia klimatizácie "Climatronic" znižujú zahmlievanie okien a zvyšujú komfort klímy prostredníctvom manažmentu vlhkosti v interiéri.

Z údajov snímača vlhkosti a teploty, ktorý je integrovaný vo vnútornom spätnom zrkadle, vypočíta riadiaca jednotka klimatizácie "Climatronic" teplotu rosného bodu vzduchu - to znamená teplotu, pri ktorej by sa kondenzovala vlhkosť. Infračervený snímač bezkontaktne meria vyžarovanie tepla čelného skla a tým aj teplotu čelného skla. Aby sa čelné sklo nezahmlievalo, reguluje klimatizácia "Climatronic" množstvo vzduchu k čelnému sklu a pri zapnutom kompresore reguluje tiež obsah vody vo vzduchu v interiéri vozidla. Okrem toho môže byť relatívna vlhkosť založená na vnútornej teplote dosiahnutá na komfortnej úrovni.

Silnoprúdové pripojenie

Z nemeckých domácich zásuviek prúdi striedavý prúd s napätím 230 V. Možné sú však aj trojfázové pripojenia s napätím 400 V - často sa označujú ako "silnoprúd" alebo "trojfázový striedavý prúd". Od elektrickej energie z bežných zásuviek sa líši tým, že má vyššie napätie. Prúd v domácnosti je obvykle obmedzený na 16 ampérov s vhodnými poistkami.

Snímač otáčok kolesa

Snímače otáčok kolesa merajú otáčky kolies respektíve trasu alebo uhol prejdené za jednotku času. So signálmi snímačov otáčok kolies pracujú najrôznejšie systémy. Činnosť antiblokovacieho systému ABS, ako aj protipreklzová regulácia ASR a elektronická kontrola stabilizácie ESP závisí od informácií otáčok kolesa. Zo signálov týchto senzorov profitujú aj navigačné systémy. Z týchto informácií vypočítavajú prejdenú vzdialenosť.

Snímače otáčok kolies sa delia na tzv. pasívne a aktívne, pričom v súčasnosti prevládajú aktívne snímače na základe ich technických vlastností, ako sú presnosť a malé rozmery pri použití. Aktívne snímače potrebujú pre svoju prevádzku ďalšiu zdroj elektrickej energie, zatiaľ čo pasívne snímače dokážu fungovať bez externého zdroja napájania.

Snímač priečneho zrýchlenia

Elektronická kontrola stability využíva na určenie skutočného stavu jazdy snímač priečneho zrýchlenia na meranie priečneho zrýchlenia, ktoré pôsobí na vozidlo. Priečne zrýchlenie pôsobí na vozidlo priečne na smer jazdy. Pri prejazde zákrutou je citeľné napríklad ako odstredivá sila smerom von zo zákruty. Snímač priečneho zrýchlenia je umiestnený v spoločnej schránke spolu so snímačom rýchlosti otáčania (ako dvojica senzorov).

Pozrite si tiež:
Elektronická kontrola stability

Snímač uhla natočenia volantu

Snímač uhla natočenia volantu navigačného systému registruje zmenu smeru jazdy vozidla doprava a doľava. V kombinácii s informáciami snímača otáčok kolesa o prejdenej trase vypočíta riadiaca jednotka navigačného systému priebeh jazdy a polomer zákruty. Tieto údaje sú dôležité pre takzvanú navigáciu výpočtom. Navigácia výpočtom zvyšuje presnosť určenia polohy a umožňuje výpočet trasy v prípade, že signál GPS nie je k dispozícii, napríklad pri jazde cez tunel.

Pozrite si tiež:
Navigácia
Snímač otáčok kolesa

Solárne posuvné a výklopné strešné okno

Pod sklo zapustené fotovoltaické prvky solárneho strešného okna vyrábajú elektrinu už pri slabom slnečnom žiarení a napájajú ňou ventilátor vo vozidle. Napriek vypnutému zapaľovaniu je interiér vetraný čerstvým vzduchom a teplota v interiéri sa zníži až o 50 percent. Batéria vozidla však nie je zaťažená. Tento spôsob chladenia umožňuje klimatizácii rýchlejšie zníženie teploty na požadovanú hodnotu s nižšou spotrebou energie a menej intenzívnym použitím ventilátora.

Spojka pre pohon všetkých štyroch kolies

Spojka pre pohon všetkých štyroch kolies je elektronicky riadená lamelová spojka. Pri stálom pohone všetkých kolies 4MOTION umožňuje variabilné rozdelenie hnacej sily medzi kolesá prednej a zadnej nápravy. Jej plynulé nastavenie riadi riadiaca jednotka, ktorá pri každom preklze zohľadňuje dynamické podmienky jazdy a hnací moment.

Riadenie spojky pre pohon všetkých štyroch kolies je pevne integrované do elektronickej kontroly stability a zvyšuje tak bezpečnosť vozidla.

Pozrite si tiež:
4MOTION
Elektronická kontrola stability

Stabilita cyklu

Stabilita cyklu popisuje počet cyklov nabíjania a vybíjania, ktorými môže batéria prejsť skôr, ako jeho kapacita klesne na určité percento pôvodnej kapacity.

Stabilizácia prívesu

Elektronická stabilizácia prívesu je funkciou elektronického stabilizačného programu. Systém rozpozná nestabilitu vozidla, ktorá je spôsobená neprispôsobením rýchlosti vozidla s ťahaným prívesom. Cieleným zníženie krútiaceho momentu motora a vhodným pribrzdením jednotlivých kolies sa príves stabilizuje. Stabilizácia prívesu tak významne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti jazdy s prívesom.

Stabilizátor

Stabilizátor sa skladá z okrúhlej tyče ohnutej zvyčajne do tvaru U s priemerom 10 až 60 mm. Stredná časť "U" je v gumových ložiskách otočne upevnená priečnou časťou k podvozku, zahnuté konce sú spojené so závesmi kolies. Pákové sily, ktoré sa vyskytujú na jednej strane, tak kompenzujú protiľahlú stranu.

Stabilizátory zlepšujú smerovú stabilitu a tým aj jazdné vlastnosti vozidla. Súčasne znižujú náklon karosérie a redukujú bočné klopenie karosérie. Vďaka lepšej smerovej stabilite je prejazd zákrutami bezpečnejší a komfortnejší.

Stúpavosť

Pod stúpavosťou vozidla chápeme schopnosť vozidla vyšplhať sa na kopec. Stúpavosť sa meria buď v stupňoch alebo v percentách. 100% zodpovedá sklonu 45°. Závisí od výkonu motora, typu pohonu, prevodového pomeru, hmotnosti, rozloženia hmotnosti, ťažiska vozidla a trakcie.

Pozrite si tiež:
Prechodový uhol
Bočný náklon
Nájazdový uhol

Súčiniteľ odporu vzduchu cw

Hodnota cx je vlastne súčiniteľ odporu vzduchu. Určuje sa v aerodynamickom kanály a zahŕňa aerodynamické vlastnosti vozidla.

Ako referenčnú veličinu popisuje "kvalitu tvaru" telies, nezávisle od ich veľkosti. Hodnotu súčiniteľa odporu vzduchu ovplyvňujú rôzne faktory, okrem iného tvar karosérie (limuzína, kombi alebo fastback). Malé medzery a škáry medzi jednotlivými časťami karosérie redukujú vírenie a zlepšujú súčiniteľ odporu vzduchu. Aj tvar spodku vozidla sa prejavuje na odpore vzduchu.

Čím menšia hodnota súčiniteľa vzduchu, tým je vozidlo skonštruované priaznivejšie pre prúdenie vzduchu. Presné vyhlásenie o aerodynamike môže robiť až potom, keď sú uvedené hodnoty súčiniteľa vzduchu a čelná plocha vozidla (zobrazenie čelného pohľadu na plochu). Menšie vozidlo môže mať síce horšiu hodnotu cw ako väčšia limuzína, no vzhľadom na jeho malú čelnú plochu môže byť odpor vzduchu menší.

Pozrite si tiež:
Aerodynamika

Svetlomety IQ Light

Svetlomet IQ Light je kompletný LED svetlomet. Okrem základných funkcií stretávacích a diaľkových svetiel sa prostredníctvom technológie Matrix dajú zapnúť a vypnúť jednotlivé svetelné diódy. Okrem toho môžu svetlomety IQ Light vodiča dokonca privítať "otvorením očí".

Systém "Emergency Assist"

Systém "Emergency Assist" sa aktivuje vtedy, keď vodič nereaguje. Ak vodič pri riadenia nepreukazuje žiadnu činnosť, systém ho prostredníctvom zvukových, optických a haptických signálov (trhnutie vozidla) vyzve k tomu, aby opäť prevzal riadenie.

Ak vodič nereaguje na tieto signály, systém "Emergency Assist" udržiava vozidlo v jazdnom pruhu, aktivuje výstražné svetlá a adaptívny tempomat ACC, aby kontinuálne znižoval rýchlosť vozidla až do úplného zastavenia. Adaptívny tempomat ACC reaguje na pomalšie idúce vozidlá pred ním a v prípade potreby spomaľuje vozidlo intenzívnejšie, aby zabránil kolízii zozadu. Ak vodič preberie riadenie alebo vytlačí pedál akcelerátora môže túto stratégiu brzdenia kedykoľvek zrušiť. Ak to dovolí okolie, je vozidlo presunuté do najpomalšieho pruhu.

Pozrite si tiež:
Adaptívny tempomat ACC
Systém zachovania jazdného pruhu "Lane Assist"

Systém Common-Rail

Pojmom "Common Rail" sa označuje určitá konštrukcia priameho vstrekovania paliva pri naftových agregátoch. Tvorba tlaku a vstrekovanie paliva sú v tomto prípade od seba oddelené. Samostatné, v motore na ľubovoľnom mieste zabudované čerpadlo neustále vytvára tlak. Ten sa ukladá v rozdeľovacej lište. Vstrekovacie trysky všetkých valcov sú prepojené vedeniami s rozdeľovacou lištou, takzvanou "Common Rail" (angl. spoločné vedenie). Konštantný tlak je k dispozícii nepretržite na vstrekovacích tryskách vo všetkých valcoch. Vstrekované množstvo a okamžik vstrekovania sú riadené magnetickými ventilmi jednotlivých vstrekovacích trysiek.

Systém "Common Rail" sa využíva okrem iného pri niektorých naftových motoroch alebo pri moderných úsporných motorov FSI s priamym vstrekovaním benzínu.

Systém ISOFIX

ISOFIX je snaha renomovaných výrobcov o vytvorenie jednotného optimálneho štandardu pre upevnenie detských autosedačiek.

Detské sedačky ISOFIX sú vybavené jednoduchým upevňovacím zariadením. Dajú sa použiť vo všetkých vozidlách, ktoré sú už zo závodu vybavené odpovedajúcimi normovanými upevňovacími okami. Príprava pre detskú sedačku pozostáva z dvoch upevňovacích ôk, ktoré sú pevne spojené s karosériou. Detské sedačky vhodné pre upevnenie systémom ISOFIX sa pevne ukotvia zasúvacími ramenami.

Montáž detských autosedačiek so systémom ISOFIX je jednoduchá a vďaka stabilnému upevneniu ku karosérii poskytuje najvyššiu mieru bezpečnosti najmenším a najmladším cestujúcim. Všetky modely značky Volkswagen disponujú kotviacimi bodmi systému ISOFIX pri zadných sedadlách.

Systém kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách

Systém kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách informuje vodiča pred a počas jazdy o aktuálnom stave tlaku v pneumatikách. V každom kolese (aj rezervnom) sú vedľa elektroniky kolesa integrované senzory. Bezdrôtovým spôsobom vysiela koleso signály do riadiacej jednotky, ktorý je umiestnený v zadnej časti vozidla. Tieto signály poskytujú informácie o tlaku a teplote v pneumatikách. Okrem toho posiela každá elektronika jej vlastný charakteristický znak, aby sa dalo určiť, ktoré koleso je poškodené. Pri príliš nízkom tlaku v pneumatikách alebo rýchlej strate tlaku varujú vodiča optické a akustické signály.

Systém podporuje vodiča pri kontrole tlaku v pneumatikách. Nepretržitou kontrolou zabezpečuje vysokú bezpečnosť cestujúcich. Vďaka správnemu tlaku v pneumatikách sa predlžuje ich životnosť a znižuje spotreba paliva.

Upozornenie:
Systém kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách nezbavuje vodiča zodpovednosti za správny tlak v pneumatikách.

Pozrite si tiež:
Kontrola stavu pneumatík

Systém ochrany chodcov

Systém ochrany chodcov je jedným z najdôležitejších kritérií vonkajšej bezpečnosti vozidla. Spoločnosť Volkswagen vyrába svoje vozidlá tak, aby aj ostatní účastníci cestnej premávky boli vystavení čo najmenšiemu nebezpečenstvu. K početným opatreniam ochrany chodcov patria okrem iného špeciálne deformačné prvky v prednom nárazníku, čo najväčšia vzdialenosť medzi kapotou a motorom a pružné blatníky, ktoré sú z časti vyrobené z plastu. Cieľom týchto opatrení je minimalizovať riziko poranenia tým, že sú "kontaktné zóny" mimoriadne pružné.

Pozrite si tiež:
Nárazové (crash) testy

Systém riadenia všetkých kolies

Systém riadenia všetkých kolies výrazne ovplyvňuje dve jazdné situácie: jazdu pri rýchlosti nižšej ako 37 km/h a jazdu pri rýchlosti vyššej ako 37 km/h.

Situácia prvá: Pri rýchlosti do 37 km/h sa zadné kolesá automaticky natáčajú proti smeru natočenia predných kolies. (Keď sú predné kolesá natočené doľava, zadné kolesá sú pomocou elektrického ovládania natočené doprava až do piatich stupňov.) Zlepší sa tým manévrovateľnosť vozidla. Menší polomer otáčania vozidla so systémom riadenia všetkých kolies je výrazne citeľný najmä pri parkovaní. Manévrovanie s prívesom je tiež jednoduchšie.

Situácia druhá: Ak sa rýchlosť vozidla zvýši nad 37 km/h natáčajú sa zadné kolesá rovnako ako predné - teda v rovnakom smere ako predné kolesá. Výsledkom sú pokojnejšie jazdné vlastnosti pri vyšších rýchlostiach na cestách prvej triedy a diaľnici, pretože systém riadenia všetkých kolies dokáže stabilizovať vozidlo pri zmene jazdného pruhu (napríklad pri rýchlom predbiehaní).* To isté platí aj pri manévri, kedy sa náhle musíte vyhnúť inému vozidlu alebo prekážke.

*V rámci možností definovaných systémom

Systém rozpoznania dopravných značiek

Systém rozpoznania dopravných značiek informuje vodiča o aktuálnej dopravnej situácii. Prostredníctvom kamery registruje systém dopravné značky v cestnej premávke. Upozornenie sa zobrazí na multifunkčnom displeji a/alebo na displeji navigačného systému.

Vodič sa môže sústrediť na premávku a v neprehľadných situáciách ho odbremení systém. Pre optimálne zobrazenie spracováva tri rôzne informácie: "Rozpoznané dopravné značky", "informácie z navigačného systému" a "aktuálne údaje o vozidle".

Pozrite si tiež:
Asistenčné systémy vodiča

Systém rozpoznania chodcov

Voliteľný systém rozpoznania chodcov je rozšírením systému sledovania okolia "Front Assist" s funkciou núdzového brzdenia City Break. Pomocou dvoch senzorov v predných partiách vozidla, jedného radaru, ktorý je umiestnený v znaku Volkswagen a jednej kamery integrovanej do vnútorného spätného zrkadla kontroluje oblasť pred vozidlom a zaregistruje, keď na vozovku bezprostredne pred vozidlom vstúpi chodec. Systém vás na nebezpečenstvo okamžite upozorňuje zvukovými a optickými signálmi. Ak nezačnete brzdiť, systém Vás na kritickú vzdialenosť od chodca upozorní krátkym spomalením vozidla. Zároveň pripraví brzdovú sústavu na núdzové brzdenie, aby ste mali k dispozícii maximálnu brzdnú silu. Ak ani teraz nebrzdíte, začne systém v rámci svojich možností automaticky núdzovo brzdiť. V ideálnom prípade sa úplne vyhne kolízii alebo zmierni jeho následky.

Pozrite si tiež:
Systém sledovania okolia "Front Assist"

Systém rozpoznania únavy

Systém rozpoznania únavy odporúča vodičovi urobiť si prestávku na základe určitých parametrov. Pretože nepozornosť a silná únava môžu viesť v najhoršom prípade k tomu, že sa vozidlo dostane mimo cesty. Systém rozpoznania únavy registruje odchýlky od normálneho správania sa vodiča a podporuje ho pri diaľkových jazdách.

Systém od rýchlosti 65 km/h neustále vyhodnocuje správanie sa vodiča a vyvodzuje závery o jeho spôsobilosti riadenia vozidla.

Vyhodnocujú sa rôzne signály, ako napríklad riadenie. Ak u vodiča zaregistruje únavu, odporučí mu vizuálnym a akustickým signálom, aby si urobil prestávku. Systém rozpoznania únavy pomáha vodičovi urobiť správne rozhodnutie.

Pozrite si tiež:
Asistenčné systémy vodiča

Systém sledovania okolia "Front Assist"

Systém sledovania okolia "Front Assist" identifikuje prostredníctvom senzorov (radarových/laserových) kritickú vzdialenosť k vozidlu pred vami a pomáha vám skrátiť brzdnú dráhu. V kritických situáciách varuje vodiča akusticky, vizuálne a brzdením. Systém "Front Assist" funguje nezávisle od adaptívneho tempomatu.

Na kritické priblíženie k vozidlu pred vami reaguje systém "Front Assist" v dvoch fázach. V prvej fáze upozorní vodiča zvukovými a vizuálnymi signálmi na náhle núdzovo brzdiace alebo pomaly sa rozbiehajúce vozidlá a s tým súvisiace riziko kolízie. Súčasne je vozidlo pripravené na núdzové brzdenie. Brzdové doštičky sa položia na brzdové kotúče bez toho, aby došlo k spomaleniu vozidla. Hydraulický brzdový asistent reaguje citlivejšie.

Ak vodič nereaguje na výstrahu, je v druhej fáze upozornený krátkym spomalením vozidla na bezprostredne hroziaci náraz zozadu a citlivosť brzdového asistenta sa ešte viac zvýši. Ak potom vodič stúpi na brzdový pedál, okamžite má k dispozícii plný brzdný výkon. Ak brzdenie nie je dostatočne silné, systém "Front Assist" zvýši brzdný tlak na požadovanú úroveň, aby mohlo vozidlo zastaviť pred prekážkou.

Systém "Front Assist" ponúka v závislosti od vozidla ďalšie dve funkcie: V tomto prípade aktivuje systém "Front Assist" automatické čiastočné pribrzdenie, dostatočné na spomalenie vozidla a obnovenie pozornosti vodiča. V situáciách, kedy sa kolízii nedá vyhnúť, podporí systém vodiča automatickým núdzovým brzdením. Systém "Front Assist" maximálne spomaľuje vozidlo, aby znížil rýchlosť nárazu a kolízia mala čo najmenšiu intenzitu.

V závislosti od vozidla vás systém "Front Assist" podporuje aj pri nízkych rýchlostiach. Ak vodič prehliadne prekážku, "Front Assist" s funkciou "City Break" automaticky zabrzdí vozidlo a zníži rýchlosť nárazu. V ideálnom prípade úplne zabráni kolíziám zozadu.

Pozrite si tiež:
Adaptívny tempomat ACC
Funkcia núdzového brzdenia "City Break"

Systém štart-stop

Systém štart-stop automaticky vypne motor po zastavení vozidla. Motor beží len vtedy, keď je to skutočne potrebné. Vodič sa približuje na červenú ku križovatke až kým vozidlo nezastaví. Následne vyradí radiacu páku do polohy voľnobehu (ako obvykle) a chodidlo zloží z pedála spojky. Motor sa v tom okamihu vypne. Na multifunkčnom ukazovateli sa objaví hlásenie "Start Stop". Keď sa na semafore prepne oranžová, vodič zošliapne pedál spojky a motor sa naštartuje. Hlásenie "Start Stop" zmizne.

Pozrite si tiež:
Multifunkčný ukazovateľ (MFA)

Športové sedadlá

Športové sedadlá od spoločnosti Volkswagen zvyšujú bezpečnosť a presvedčia vysokým komfortom sedenia a atraktívnym vzhľadom. Výrazné boky zabezpečujú dobré držanie tela pri prejazde zákrutami a prinášajú lepšiu kontrolu nad vozidlom v extrémnych jazdných situáciách.

Štúdia / Koncept / Showcar

Vozidlo, ktoré sa označuje ako koncept alebo "showcar", slúži na prezentáciu dizajnovej štúdie automobilov a nie je určené na predaj. Koncepčné vozidlá sú zvyčajne prezentované odbornému publiku na automobilových výstavách a prezentujú víziu budúceho vývoja.

Štvorprvková predná náprava

Pri tomto type zavesenia je koleso vedené štyrmi tyčovými ramenami a spojovacou tyčou. Pruženie podopiera váhu vozidla voči karosérii cez nosné rameno. Vďaka nezávislým vodiacim a závesným prvkom má tento konštrukčný princíp veľký potenciál pre optimalizáciu komfortu a kinematických vlastností. Vplyv pohonu na riadiaci systém je minimálny.

Pozrite si tiež:
Náprava McPherson
Vzpera McPherson
Náprava s dvojitým priečnym ramenom
Náprava so šikmým zavesením kolesa
Viacprvkové zavesenie kolesa
Štvorprvková predná náprava
Lichobežníková zadná náprava

T

Takmer monovalentný pohon

Takmer monovalentné koncepcie pohonu fungujú primárne na zemný plyn, okrem iného disponujú ďalšou benzínovou palivovou nádržou s kapacitou 15 litrov, ktorá slúži ako rezerva. Len pri vonkajších teplotách pod mínus desať stupňov a bezprostredne po tankovaní CNG je potrebné štartovať na benzín. Po krátkom čase sa pohon prepne na plyn, hneď ako sú splnené hraničné podmienky pre bezproblémovú prevádzku zemného plynu.

Pozrite si tiež:
TGI

TDI

Pri všetkých koncernových vozidlách označuje naftové vozidlá s priamym vstrekovaním nafty a turbodúchadlom. Znakom motorov TDI sú úspornosť, nízke emisie, vysoká hnacia sila (krútiaci moment) a veľmi dobrý výstupný výkon. TDI je v mnohých krajinách zaregistrovanou značkou Volkswagen AG.

Funkcia: Turbodúchadlo zásobuje motor s čerstvým vzduchom a stará sa tak o maximálne plnenie valcov. Priamo do stlačeného vzduchu sa pomocou trysky vstrekne palivo pod vysokým tlakom. Účinné zakrytie motora umožňuje bezhlučnú prevádzku motora.

Pozrite si tiež:
Priame vstrekovanie
Turbodúchadlo

Technológia LED

LED (Light Emitting Diode) je polovodič vyžarujúci svetlo. Prednosti LED technológie v porovnaní s klasickými žiarovkami sú nízka spotreba energie, kratšia doba odozvy, menšie nároky na priestor a dlhšia životnosť.

Automobilka Volkswagen používa LED pri koncových svetlách, ako denné svietenie a ako smerové svetlá integrované v krytoch vonkajších spätných zrkadiel. Vysoká prevádzková bezpečnosť a životnosť LED technológie zvyšuje bezpečnosť tým, že zníži pravdepodobnosť poruchy zadných a brzdových svetiel.

Tempomat (GRA)

Tempomat je elektronický asistent pre udržiavanie konštantnej rýchlosti vozidla.

Systém zapamätá a udržiava rýchlosť zvolenú vodičom. Ten môže krátkodobo manuálne zvýšiť alebo znížiť rýchlosť o definovanú hodnotu a potom, ak si to prajete, sa vráti k poslednej uloženej rýchlosti. Tlačidlom "vypnúť" resp. stlačením brzdového a spojkového pedála sa tempomat deaktivuje. Predovšetkým na dlhých cestách poskytuje vodičovi, vďaka konštantnej rýchlosti, výrazné zvýšenie komfortu. Okrem toho podporuje dodržiavanie predpísanej rýchlosti a znižuje tak riziko príliš rýchlej jazdy.

Upozornenie:
V hustej premávke a za nepriaznivých podmienok (poľadovica, mokrá vozovka atd.) by sa tempomat z bezpečnostných dôvodov nemal používať.

Pozrite si tiež:
Adaptívny tempomat ACC

TGI

TGI prezentuje kombináciu sériového pohonu na zemný plyn s inovatívnou technológiou TSI, pri ktorej sa benzín vstrekuje priamo do benzínového motora prepĺňaného turbodúchadlom.

Bi- a kvázi monovalentné motory TGI spaľujú zemný plyn aj benzín. Motory sú upravené rôznymi opatreniami a optimálne prispôsobené na spaľovanie zemného plynu, aby sa dal využiť plný potenciál tohto paliva.

Tiptronic

Päť- a šesťstupňové automatické prevodovky so systémom Tiptronic majú všetky výhody a technické zvláštnosti (dynamický program radenia) automatickej prevodovky.

Tiptronic umožňuje v súbežnej kulise (kulisa Tiptronic) zasahovať do automatickej prevádzky. Rýchlostné stupne sú pritom zoradené za sebou ako pri sekvenčných prevodovkách motoriek alebo pretekárskych vozidiel. To znamená, že rýchlostné stupne sa posunutím radiacej páky smerom dopredu radia hore a smerom dozadu sa podraďuje.

Tiptronic ponúka komfort automatickej prevodovky, ale aj radosť z jazdy a športový charakter manuálnej prevodovky. Kvôli bezpečnosti, napríklad pre predbiehaní sa stará automatické zaradenie vyššieho rýchlostného stupňa pre dosiahnutie hraničného počtu otáčok. Športovo založený vodič profituje z podraďovania a brzdenia motorom v zatáčkach alebo pri jazde v kopcoch.

Tire Mobility Set

Tire Mobility Set je súprava na opravu pneumatík, s ktorou môže vodič rýchlo a ľahko odstrániť drobné defekty. Takýmto spôsobom sa dá spoľahlivo odstrániť poškodenie vzniknuté prostredníctvom cudzích telies (až do priemeru 4 mm).

Súprava obsahuje nasledujúce prvky:

• Vložka ventilu pneumatiky
• Nálepka s údajom pre maximálnu rýchlosť "max. 80 km/h" alebo "max. 50 mph"
• Plniaca hadička s tesniacim uzáverom
• Kompresor
• Hadička tlakovej sústavy na nahustenie pneumatík
• Ukazovateľ plniaceho tlaku pneumatiky
• Skrutka vypúšťania vzduchu
• Spínač za- a vypnutia
• Zástrčka 12 V kábla
• Fľaša na plnenie pneumatík s tmelom
• Náhradná vložka ventilu pneumatiky

Traffic Message Channel (TMC)

TMC (Traffic Message Channel) poskytuje údaje o aktuálnej dopravnej situácii. Navigácia prepočíta z údajov novú trasu (dynamické navigovanie k cieľu). V Nemecku je prenos informácií jednotný. Funkcia TMC je medzičasom dostupná vo väčšine európskych krajín. Údaje sa prenášajú digitálne a nezávisle od jazyka ako súčasť systému RDS. Informácie sa zobrazia podľa nastaveného jazyka užívateľa.

Pozrite si tiež:
Radio Data System (RDS)
Dynamická navigácia

Trvalo udržateľný rozvoj

Udržateľnosť zahŕňa všetky opatrenia na ochranu a zachovanie našich prírodných zdrojov. Preventívna ochrana životného prostredia už bráni vzniku negatívnych vplyvov, ako sú hluk a emisie prostredníctvom predvídavého plánovania alebo nových technológií (vodou riediteľné nátery, pokrokový manažment motora, úsporná jazda).

Proaktívna ochrana životného prostredia bráni negatívnemu vplyvu už existujúcich potenciálov (ako je čistenie odpadových vôd, katalyzátor, zvuková izolácia). V automobilovom priemysle začína ochrana životného prostredia plánovaním a konštruovaním nových vozidiel a výrobných zariadení a siaha až po zhodnotenie a recykláciu použitých materiálov. Úsporným a premysleným používaním môže aj vodič prispieť k ochrane životného prostredia počas fázy používania.

TSI

TSI predstavuje benzínový motor s priamym vstrekovaním paliva a prepĺňaním turbodúchadlom od spoločnosti Volkswagen. Inovatívne motory TSI kombinujú pozitívne vlastnosti naftových a benzínových motorov s priamym vstrekovaním paliva pre najvyššie nároky a maximálny pôžitok z jazdy. Všetky motory TSI sa vyznačujú nízkou spotrebou paliva, vysokou hnacou silou a vysokým krútiacim momentom aj pri nízkych otáčkach.

Tuhosť karosérie

Tuhosť karosérie je kľúčová pre bezpečnosť, komfort a pevnosť automobilu. Čím menej sa vozidlo na nerovnej ceste alebo pri rýchlom prejazde zákruty "krúti", tým vyššia je jeho torzná tuhosť a tým bezpečnejšie sú jeho jazdné vlastnosti.

Pre rôzne tvary karosérie je tuhosť odlišná. Všeobecne platí, že konštrukcia otvoreného vozidla nemôže dosiahnuť tuhosť uzavretej karosérie.

Statická tuhosť konštrukcie karosérie je podstatným technickým parametrom a relevantnou veličinou subjektívneho pocitu bezpečnosti a komfortu jazdy. Dynamická tuhosť je základným predpokladom pre vynikajúcu jazdnú dynamiku, dobrý komfort kmitania vozidla a vyváženú akustiku.

Pozrite si tiež:
Kvalita karosérie

Turbodúchadlo

Turbodúchadlo zvyšuje prietok vzduchu motora prostredníctvom kompresie vzduchu potrebného na spaľovanie. Takto sa dá v porovnaní s nasávacími motormi s identickým objemom valcov zvýšiť výkon, krútiaci moment, ale aj efektívnosť.

Turbodúchadlo sa skladá z dvoch staticky spojených turbín, z ktorých jedna je poháňaná prúdom horúcich výfukových plynov. Druhá turbína, takzvané koleso kompresora, sa tiež otáča prostredníctvom statického spojenia a stláča nasávaný čerstvý vzduch. Teplota stlačeného vzduchu sa ochladzuje prostredníctvom chladiča plniaceho vzduchu, aby sa zmenšil objem a tým sa do spaľovacieho priestoru dostalo viac vzduchu respektíve viac kyslíka. Použitím turbodúchadla sa dosiahne nielen zvýšenie výkonu, ale predovšetkým úspora energie a zníženie hodnôt emisií.

Pozrite si tiež:
Premenlivá geometria turbíny

Ťažné zariadenie, výklopné

Výklopné ťažné zariadenie sa v závislosti od vozidla vyklápa elektricky alebo manuálne. Uvoľní sa prostredníctvom spínača alebo tiahla v interiéri vozidla. Vyklopenie ťažného zariadenia po jeho uvoľnení sa musí urobiť ručne. V sklopenom stave sa ťažné zariadenie úplne zmizne pod vozidlom.

U

Úprava spalín NOx

Pri úprave výfukových plynov NOx sa spaliny, ktoré opustia spaľovaciu komoru čistia katalytickou alebo chemickou cestou. V závislosti od emisnej normy, hmotnosti vozidla a motora sa môže použiť záchytný NOx katalyzátor alebo katalyzátor SCR (selektívna katalytická redukcia).

Vzhľadom na aktuálne hraničné hodnoty NOx pre dieselové motory z emisnej normy EU6 je potrebná dodatočná úprava výfukových plynov, ktorá znižuje NOx, takmer vo všetkých vozidlách.

Pozrite si tiež:
Katalyzátor SCR
Záchytný NOx katalyzátor

USB rozhranie

Prostredníctvom USB rozhrania ľahko pripojíte pamäťové médiá, ako napríklad USB kľúče a USB prehrávače k rádiu alebo rádiu a navigačnému systému. Zariadenia môžete ovládať pomocou rádia, rádia a navigačného systému alebo multifunkčného volantu.

USB rozhranie podporuje formáty:

• MP3
• MAV
• WMA
• OGG Vorbis

Pre prehrávanie audio súborov zapojte USB kľúč alebo prehrávač do multimediálnej zásuvky MEDIA-IN v stredovej konzole alebo v odkladacej priehradke (väčšie USB prehrávače môžete pripojiť pomocou kábla).

Pozrite si tiež:
Rádio a navigačný systém
Mediálna zásuvka MEDIA-IN

V

Variabilná geometria lopatiek turbíny

Regulácia turbodúchadla je potrebná, aby sa pre maximálne široký rozsah otáčok vytvoril takmer konštantný plniaci tlak. Premenlivá geometria lopatiek plynule mení účinnosť turbíny. umožňuje tak využiť celkovú energiu výfukových plynov na reguláciu plniaceho tlaku. Nastaviteľné lopatky to zabezpečujú vo veľkom rozsahu regulácie súčasne s dobrou účinnosťou. Ak je plniaci tlak pri nízkych otáčkach motora slabý, riadenie zmení polohu rozvádzacích lopatiek, ktoré zúžia prierez prívodu a tak zrýchlia prúd výfukových plynov, čím zvýšia plniaci tlak. Ak sa plniaci tlak pri vyšších otáčkach zvýši, riadenie zväčší prierez prívodu tak, že opäť zmení polohu rozvádzacích lopatiek.

Turbodúchadlo s premenlivou geometriou rozvádzacích lopatiek pracuje veľmi efektívne najmä v oblasti čiastočného zaťaženia motora - eliminuje "turbo dieru". Motoru dodávajú vyšší výkon, výrazne lepšie reakcie motora a pozitívne ovplyvňuje hodnoty emisií.

Pozrite si tiež:
Turbodúchadlo

Verejné nabíjanie

Verejné nabíjanie predstavuje nabíjanie elektromobilov na verejných nabíjacích staniciach. Existujú napr. na parkoviskách alebo v parkovacích domoch a pri diaľniciach. Nabíjacie stanice pri diaľniciach a hlavných dopravných tepnách sú zvyčajne rýchlonabíjacie stanice, kde môžete vozidlo nabíjať jednosmerným prúdom (DC) za výrazne kratší čas. Sieť rýchlonabíjacích staníc sa rozširuje po celej Európe a neustále rastie. Napríklad spoločnosť IONITY - spoločný podnik nemeckého automobilového priemyslu – buduje rýchlonabíjacie stanice, ktoré v súčasnosti ponúkajú nabíjací výkon 50 až 150 kW, ale v budúcnosti až 350 kW a viac.

Viacbodové vstrekovanie (MPI)

Pri vstrekovaní do sacieho kanála sa tvorba zmesi uskutočňuje pred sacím ventilom v sacom kanáli. Viacbodové vstrekovanie (MPI) charakterizuje vstrekovací systém s jedným vstrekovacím ventilom na valec.

Pozrite si tiež:
Priame vstrekovanie paliva

Viacprvková zadná náprava

Viacprvková zadná náprava alebo aj multiprvková zadná náprava je nová konštrukcia zadnej nápravy. Pri viacprvkovej náprave zachytávajú tri priečne a jedno pozdĺžne rameno na každom kolese koleso (štvorprvkový princíp) vždy rôzne sily. Vďaka tomu sa dá docieliť a takmer nezávisle od seba nastaviť pozdĺžna a priečna dynamika a dosiahnuť maximálna miera stability jazdy a komfortu. Pri malých konštrukčných zmenách je viacprvková náprava vhodná aj pre vozidlá s predným pohonom a vozidlá s pohonom všetkých kolies.

Pozrite si tiež:
Vzpera McPherson
Náprava McPherson
Náprava s dvojitými priečnymi ramenami
Náprava so šikmým zavesením kolesa
Lichobežníkové rameno zadnej nápravy
Zadná kľuková náprava s priečnou torznou tyčou
Predná náprava so štvorprvkovým zavesením

Vnútorná cirkulácia vzduchu, automatická

V automobilke Volkswagen je senzor kvality vzduchu súčasťou automatickej klimatizácie "Climatronic". Jeho úlohou je zisťovať škodlivé látky v ovzduší, vyskytujúce sa vo forme plynov, ktoré oxidujú alebo sa redukujú. Plyny, ktoré oxidujú zahŕňajú napríklad oxid uhoľnatý (CO), uhľovodíky (výpary benzénu alebo benzínu) alebo iné neúplne spálené zložky palív. Plyny, ktoré sa redukujú sú oxidy dusíka (NOx).

V zlom ovzduší, napríklad pri jazde v dopravnej zápche alebo pri jazde tunelom, aktivuje riadiaca jednotka vnútornú cirkuláciu klimatizácie "Climatronic", čím zabráni znečistenému ovzdušiu, aby zhoršil kvalitu vzduchu v interiéri.

Pozrite si tiež:
Klimatizácia

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou prispieva k vyššiemu komfortu a bezpečnosti počas jazdy v noci, pretože zabraňuje oslňovaniu svetlometmi vozidla jazdiaceho za Vami.

Skladá sa z zrkadlového prvku a elektroniky s dvomi fotosenzormi. Pomocou fotosenzorov rozpozná elektronika ožarovanie spredu a zozadu. Ak je ožarovanie zozadu silnejšie ako ožarovanie spredu, dôjde k odpovedajúcemu zacloneniu zrkadla. Plocha zrkadla je pokrytá vrstvou elektrolytov, podobne ako LCD displej mobilného telefónu. Elektrolyty sa skladajú z kryštálov rovnakého tvaru. Zavedené napätie natočí kryštály pod určitým uhlom. Tento uhol určuje množstvo odrazeného svetla. Sila napätia určuje stupeň stmavenia. Efekt stmavenia a rozjasnenia prebieha plynule a takmer bez oneskorenia. Keďže vodič zrkadlo nemusí ovládať manuálne, môže sa plne koncentrovať na riadenie vozidla. Táto funkcia zvyšuje bezpečnosť cestujúcich.

Voice Control, hlasové ovládanie

Hlasový asistent umožňuje ovládať niektoré funkcie vozidla pomocou hlasových pokynov, napr. navigáciu, klimatizáciu, infotainment systém a telefón. Nemusíte používať žiadne preddefinované príkazy, systém rozpoznáva bežné vety.

Volkswagen Media Control

Volkswagen Media Control je systém, ktorý poskytuje prístup k zábave z každého sedadla. Bezplatná aplikácia sa prostredníctvom WiFi pripojí k infotainment systému vozidla. Pomocou mobilného zariadenia si môžete jednoducho vybrať hudbu alebo preniesť ciele trasy do navigačného systému - dokonca aj zo zadných sedadiel.

Vozidlo s hybridným elektrickým pohonom (HEV)

Hybrid electric Vehicle je vozidlo, ktoré kombinuje minimálne dva koncepty pohonu, spaľovací a elektrický pohon. Výraz hybrid má viac významov, keďže sa vozidlá s hybridným pohonom delia podľa stupňa elektrifikácie (» mikro-, » mild-, » full- a » plug-in Hybrid). V bežnej reči sa pod označením hybridné vozidlo rozumie full hybridné vozidlo.

Vozidlo s palivovými článkami

Je vozidlo s elektrickým pohonom, v ktorom vyrábajú elektrickú energiu palivové články premenou vodíka a kyslíka na vodu. Namiesto emisií pritom vznikne len vodná para. Palivové články predstavujú pre spoločnosť Volkswagen možnú koncepciu pohonu budúcnosti.

Vozidlá s pohonom na CNG

Spoločnosť Volkswagen ponúka pod označením TGI (a eco up!) vozidlá s pohonom na zemný plyn.

Všetky motory sú optimalizované na prevádzku na zemný plyn. Znižuje sa tým spotreba paliva a pozitívne vplýva na emisie. Palivové nádrže na plyn sú integrované pod podlahu a len nepatrne obmedzujú variabilitu ako aj objem interiéru respektíve batožinového priestoru.

Pozrite si tiež:
CNG (Stlačený zemný plyn)
TGI

Vozidlá s pohonom na zemný plyn

Pod označením TGI (a eco up!) ponúka spoločnosť Volkswagen vozidlá s pohonom na zemný plyn.

Všetky motory sú optimalizované na prevádzku na zemný plyn. Znižuje sa tým spotreba paliva a pozitívne vplýva na emisie. Palivové nádrže na plyn sú integrované pod podlahu a len nepatrne obmedzujú variabilitu ako aj objem interiéru respektíve batožinového priestoru.

Pozrite si tiež:
Zemný plyn
TGI

Výber režimu jazdy

Výber režimu jazdy umožňuje, v rámci určitého rámca, definovať individuálne nastavenia, ktoré majú priamy vplyv na vozidlo. Podľa zvoleného režimu sa potom prispôsobí riadenie, charakteristika motora a ovládanie prevodovky.

Na výber máte päť rôznych režimov: eco (úsporný), sport (športový), normal, komfort a individual (individuálne nastavenie).

Vyvažovací hriadeľ prevodovky

Vyvažovací hriadeľ prevodovky slúži v moderných motoroch na to, aby eliminoval vibrácie, zlepšil kultúru chodu motora a znížil prevádzkový hluk motora.

Vzpera McPherson

Pod pojmom "vzpera McPherson" rozumieme určitú formu nezávislého zavesenia kolies na prednej náprave vozidla. Vzpera McPherson preberá spojenie medzi nosičom kolesa a karosériou. Má nasledujúce funkcie: odpruženie vozidla, obmedzenie kompresie a zdvihu (kompresný a odskočený zdvih), tlmenie vibrácií, uloženie ložiska vzpery pre napojenie na karosériu a prenos pohybu riadenia. Použitie ľahkých a vysoko pevných materiálov znižuje neodpruženú hmotnosť, čo zlepšuje ovládateľnosť a komfort. Výhodou tohto systému je na jednej strane konštrukcia šetriaca priestor a hmotnosť, na druhej strane veľký zdvih odpruženia.

W

Wallbox / ID nabíjacia stanica

Wallbox je nabíjacia stanica pre elektromobily, ktorá je namontovaná na stene. Výber dizajnu závisí od umiestnenia a dostupného priestoru, ako aj od požadovaného technického vybavenia. Wallbox je k dispozícii v dvoch variantoch: s pevne pripojeným káblom alebo ako zásuvka. V druhom prípade musí byť vo vozidle vozený vhodný kábel. Nástenná stanica Wallbox môže disponovať viacerými (zvyčajne dvomi) samostatnými konektormi (nabíjacími bodmi) alebo decentralizovanými satelitmi. Takýmto spôsobom je možné naraz nabíjať niekoľko vozidiel iba prostredníctvom jednej nabíjacej stanice.

We Charge

Služba We Charge od spoločnosti Volkswagen predstavuje celoeurópske spojenie s hustou a spoľahlivou sieťou nabíjacích staníc so službou vyhľadávania, nabíjania a platby za elektrický prúd pre elektromobily.

We Connect

Aplikácia We Connect od spoločnosti Volkswagen spája digitálne služby súvisiace s mobilitou. Pripojením vozidla k smartfónu umožňuje mobilný prístup k inovatívnym a užitočným funkciám vozidla.

WLTP

WLTP je skratka pre Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure a od septembra 2017 nahradil testovací štandard NEDC. Predstavuje celosvetovo harmonizovaný testovací štandard pre ľahké úžitkové vozidlá a popisuje nové pravidlá určovania hodnôt spotreby paliva. Na základe reálnych jazdných údajov získaných z celého sveta simuluje tento postup realite blízku jazdu automobilom aj v laboratórnych podmienkach. Štandard WLTP zohľadňuje nielen rôzne situácie a rýchlosti v cestnej premávke, ale aj rôzne varianty výbavy a hmotnostné triedy automobilov. WLTP bude v budúcnosti právnym základom pre legislatívu o výfukových plynoch v Európskej únii. Od 1. septembra 2017 sa udávajú hodnoty spotreby paliva a emisií meraných podľa štandardu WLTP pri všetkých novo homologizovaných modeloch osobných vozidiel a nových motoroch. Od 1. septembra 2018 musia byť údaje o emisiách a spotrebe pre všetky (nové) vozidlá uvádzané podľa štandardu WLTP.

Štandard WLTP
Nová testovacia metóda má upravený jazdný cyklus a prísnejšie testovacie predpisy, ku ktorým okrem iného patria dlhšia doba merania a vyššia maximálna rýchlosť. Prehľad nových pravidiel: Na valcovom dynamometri sa po studenom štarte merajú štyri fázy rýchlostí: do 60, do 80, do 100 a nad 130 km/h. Vozidlo počas týchto fáz opakovane akceleruje a brzdí. Maximálna rýchlosť je tak o 10 km/h vyššia ako pri cykle NEDC. Priemerná rýchlosť 47 km/h je tiež zreteľne vyššia (predtým dosahovala hodnotu ca. 33 km/h). V testovacej miestnosti je teplota stanovená na 23°C, pri cykle NEDC dosahovala 20 - 30°C. Celý jazdný cyklus WLTP trvá asi 30 minút, cyklus NEDC si vyžadoval len 20 minút. Aj testovacia trasa sa predĺžila z 11 na 23 kilometrov, čím sa viac ako zdvojnásobila. Na rozdiel od štandardu NEDC sa pri cykle WLTP zohľadňuje individuálna špecifická výbava, ktorá ovplyvňuje hmotnosť, aerodynamiku a spotrebu energie (v pohotovostnom režime). Špecifická výbava, ktorá spotrebuje elektrickú energiu, napríklad klimatizácia a vyhrievanie sedadiel, je počas testovania vypnutá.

Pri štandarde WLTP existujú 3 výkonnostné triedy:

• 1 trieda: do 22 kW (vrátane) na 1 000 kg hmotnosti vozidla
• 2 trieda: do 34 kW (vrátane) na 1 000 kg hmotnosti vozidla
• 3 trieda: od 35 kW na 1 000 kg hmotnosti vozidla

Vozidlá typické pre EU majú zvyčajne výkonové hmotnosti vyššie ako 34 kW/t, preto patria takmer bez výnimky do 3 triedy. Vany a autobusy môžu patriť aj do 2 triedy.

Pozrite si tiež:
NEDC
RDE

Z

Zadná kľuková náprava

Zadná kľuková náprava sa osvedčila ako najúspornejšia konštrukcia pre zadné nápravy, ktoré nie sú poháňané. Dve predné vlečné ramená sú spojené priečnym nosníkom, ktorý slúži aj ako stabilizátor. Výhodou tejto konštrukcie je dobré bočné vedenie pri prejazde zákrutou a priestorová nenáročnosť, čo umožňuje výhodné usporiadanie priestoru vzadu.

Pozrite si tiež:
Náprava McPherson
Vzpera McPherson
Lichobežníková náprava
Náprava so šikmým zavesením kolesa
Viacprvkové zavesenie kolesa
Štvorprvková predná náprava
Lichobežníková zadná náprava

Zádržný systém

Úlohou zádržných systémov je minimalizovať riziko poranenia pasažierov v priestore pre cestujúcich. Zádržný systém určený pre čelné kolízie sa skladá z riadne namontovaných bezpečnostných pásov s napínačmi bezpečnostných pásov a obmedzovačmi sily bezpečnostných pásov, airbagov vodiča a spolujazdca prípadne kolenného airbagu, bezpečnostného stĺpika riadenia a správne nastavených sedadiel a opierok hlavy.

Pozrite si tiež:
Airbag
Obmedzovač sily bezpečnostného pásu
Napínač bezpečnostného pásu

Záchytný NOx katalyzátor

Pri záchytnom NOx katalyzátore sa oxidy dusíka kontinuálne zachytávajú na povrchu, ktorý tvorí prevažne zlúčenina bária.

Keď je absorpčný materiál katalyzátora nasýtený, dochádza k regenerácii. Zachytené oxidy dusíka sú z povrchu záchytnej štruktúry odstránené a premenené na dusík (N2) a oxid uhličitý (CO2). Odstránenie NOx a konverzia prebiehajú oddelene. Aby sa spustila regenerácia, dochádza k obmedzeniu prietoku vzduchu zo sacieho potrubia (λ <1). Ako redukčné látky slúžia zložky prítomné vo výfukovom plyne, a to oxid uhoľnatý (CO) a uhľovodíky (HC).

Zásuvka

12-voltové zásuvky v stredovej konzole, vzadu alebo v batožinovom priestore umožňujú pripojenie mobilných zariadení. Pre mnoho modelov je k dispozícii aj 230 V zásuvka.

Zemný plyn

Palivo dostupné pod označením CNG (stlačený zemný plyn) sa zakladá na zemnom plyne. V Nemecku sa ponúka v dvoch rôznych kvalitách:

Plyn H: High calorific gas = vysoký energetický obsah
Plyn L: Low calorific gas = nízky energetický obsah

Na základe vyššej energetickej hodnoty plynu H je možné dosiahnuť väčší dojazd ako pri rovnakom množstve plynu L.

Rozdiel medzi zemným plynom (CNG) a skvapalneným ropným plynom (LPG)
Hlavnou zložkou zemného plynu je metán, je to zemný plyn a uhľovodíková zlúčenina s najnižším podielom uhlíka. Je ľahší ako vzduch, uniká smerom hore a rozptýli sa. Preto majú vozidlá s pohonom na zemný plyn v Nemecku aj na Slovensku povolený vjazd do každej podzemnej garáži.

Energetická hodnota 1 kg zemného plynu (plyn H: 14 kWh/kg) zodpovedá asi 1,5 litru benzínu respektíve 1,3 litru nafty. Zemný plyn má takmer dvojnásobnú energetickú hodnotu skvapalneného plynu (7 kWh/l).

Na rozdiel od zemného plynu (CNG) je skvapalnený ropný plyn (LPG) vedľajším produktom ťažby a spracovania ropy a zemného plynu a je ťažší ako vzduch. Preto tu existuje riziko, že sa plyn bude zhromažďovať na zemi alebo v žľaboch. Z tohto dôvodu je parkovanie vozidiel s pohonom na toto palivo v podzemných garážach zakázané.

Pozrite si tiež:
Vozidlá s pohonom na zemný plyn

Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen