Menu
Zatvoriť menu
Zatvoriť

Technický lexikón

Čo znamená MPI? Čo je to anténna diverzita? Aký je rozdiel medzi systémom "Easy Entry" a "Easy Open"? Technický lexikón vám pomôže s vysvetlením pojmov a ponúka vám informácie o technike.

1‑9   A‑C   D‑J   K‑O   P‑R   S‑Z

A

Active Info Display

Digitálny prístrojový panel Active Info Display prináša údaje a informácie priamo do kokpitu vozidla. 31,2 cm veľký (12-palcový) displej s vysokým rozlíšením nahrádza bežný tachometer a ponúka možnosť prispôsobiť si päť rôznych náhľadov presne podľa vašich osobných preferencií.

V režime navigácie sa tachometer a otáčkomer zmenšia a posunú viac na okraj displeja, aby navigačnej mape poskytli väčší priestor. Ak chcete, dajú sa informácie o jazde, funkcie navigácie a asistenčných systémov integrovať do grafiky tachometra a otáčkomera. Digitálny prístrojový panel je okrem toho prepojený s ostatnými asistenčnými systémami vozidla. Vďaka tomu sa dajú údaje z infotainment systému zobrazené v stredovej konzole, ako sú telefonické kontakty alebo obrázky obalov CD nosičov preniesť priamo do výhľadu vodiča.

Adaptívna regulácia podvozka DCC

S adaptívnou reguláciou podvozka DCC máte na výber normálne, športové alebo komfortné nastavenie podvozka. Elektricky nastaviteľné tlmiče sa prispôsobia automaticky. Systém DCC pritom nepretržite reaguje na rôzne jazdné situácie a zohľadňuje priebeh brzdenia, natočenie volantu a akceleráciu.

Adaptívna regulácia podvozka DCC zabezpečuje podstatne lepšie jazdné vlastnosti. Vodič nie je odkázaný na jedno určité nastavenie podvozka, ale svoje vozidlo si môže individuálne prispôsobiť. Výber režimu sa realizuje prostredníctvom tlačidla na stredovej konzole.

Adaptívny podvozok s aktívnym priečnym stabilizátorom

Adaptívny podvozok s aktívnym priečnym stabilizátorom redukuje náklon karosérie v zákrute. Keďže nefunguje hydraulicky ako bežné stabilizátory, ale elektromechanicky, môže v rámci svojich možností reagovať výrazne rýchlejšie a byť aktívny aj pri nízkych rýchlostiach. Výrazne tým zvyšuje presnosť riadenia, agilitu a stabilitu, ale tiež trakciu v teréne.

Adaptívny tempomat ACC

Adaptívny tempomat ACC meria pomocou senzora vzdialenosti relatívnu rýchlosť vozidla pred vami.

Vodič nastaví želaný časový odstup a rýchlosť. Pri jazde, kedy s konštantným odstupom sledujete iné vozidlo, sa na multifunkčnom ukazovateli na želanie zobrazuje porovnanie hodnoty nastaveného odstupu a hodnoty reálneho odstupu od vozidla.

Jeden senzor neustále kontroluje oblasť pred vozidlom. Pomocou pedálu akcelerátora môže vodič prerušiť riadenie adaptívneho tempomatu ACC a intenzívnejšie akcelerovať. Vytlačením brzdového pedála sa funkcia tempomatu ACC okamžite vypne. Všetky systémové oznamy sa zobrazujú na centrálnom multifunkčnom displeji.

Adaptívny tempomat ACC dokáže vozidlo s automatickou prevodovkou DSG spomaliť, napríklad v kolónach alebo dopravných zápchach, až do úplného zastavenia. V závislosti od situácie sa vozidlo s adaptívnym tempomatom ACC v priebehu určitého času opäť samostatne rozbehne.

V závislosti od výbavy je možné adaptívny tempomat ACC aktivovať až do rýchlosti 160 km/h alebo 210 km/h (Touareg až do rýchlosti 250 km/h).

Pozrite si tiež:
Asistenčné systémy vodiča
Systém sledovania okolia "Front Assist"

AdBlue®

Katalyzátor SCR (Selective Catalytic Reduction = selektívny katalytický redukčný systém) konvertuje výfukové plyny oxidu dusíka (NOx) na vodu a dusík bez vzniku nežiadúcich vedľajších produktov (oxidov). Konverzia sa uskutočňuje použitím synteticky vyrobeného 32,5 % roztoku močoviny AdBlue® (ISO 22241-1 / AUS 32), ktorý má samostatnú nádrž. Dávkovanie sa riadi podľa merania prietoku výfukových plynov; predné dávkovanie zabezpečuje riadiaca jednotka motora spolu so senzorom NOx za katalyzátorom SCR.

V závislosti od vozidla dopĺňa zákazník aditívum AdBlue® aj medzi servisnými intervalmi sám alebo využije služby autorizovaného servisu.

Pozrite si tiež:
Úprava spalín NOx

Aerodynamika

Dôležitým aspektom pri návrhu karosérie je aerodynamika, ktorá má vplyv na spotrebu paliva, maximálnu rýchlosť a hlučnosť vozidla. Vo väčšine publikácií sa udáva v súvislosti s aerodynamickými vlastnosťami súčiniteľ odporu vzduchu (cw) zistený v aerodynamickom tuneli. Na súčiniteľ odporu vzduchu cw majú vplyv rôzne veličiny, okrem iného tvar karosérie (limuzína, kombi alebo fastback). Malé špáry a medzery znižujú turbulencie vzduchu a prispievajú k nižšej hodnote odporu vzduchu. Prejavuje sa tu aj tvar spodnej časti vozidla. Špeciálne plsatové kryty podvozka pozitívne ovplyvňujú prúdenie vzduchu pod vozidlom. Zároveň chránia spodok vozidla pred odskakujúcimi kamienkami, sú ľahšie ako obvyklé kryty podvozka a sú dobre recyklovateľné. Odpor vzduchu vzniká tlakom okolitého vzduchu na vozidlo a jeho trením o povrch vozidla. Pôsobí proti pohybu vozidla a je závislý od rýchlosti, čelnej plochy vozidla, súčiniteľa odporu vzduchu a hustoty vzduchu.

Vzorec na výpočet odporu vzduchu je:
Odpor vzduchu = rýchlosť vozidla na druhú x čelná plocha x súčiniteľ odporu vzduchu cw x ½ hustoty vzduchu.

Pre automobilku Volkswagen charakteristický priaznivý tvar karosérie a malé medzery redukujú vírenie vzduchu a znižujú jeho odpor, čo prispieva k dosiahnutiu nízkej spotreby a tým aj k zníženiu nákladov na palivo. Dôležitým faktorom je takisto rýchlosť vozidla, pretože pri dvojnásobne väčšej rýchlosti je odpor vzduchu štvornásobný.

Pozrite si tiež:
Súčiniteľ odporu vzduchu cw

Air Curtains

Pojem "Air Curtain" znamená "vzduchová clona" a označuje zúžené vzduchové otvory v nárazníku prednej časti vozidla.

Otvory pre prívod chladiaceho vzduchu usporiadané pod svetlometmi zabezpečujú to, že je vzduch vedený cez nárazník a vychádza až za podbehmi kolies. Kolies sa nedotýka.

Takýmto spôsobom sa súčasne zlepší aerodynamika a zvýši sa prítlak v prednej časti vozidla.

Airbag

Airbagy v kombinácii s bezpečnostnými pásmi znižujú riziko ťažkého poranenia hlavy a hrudníka pri kolízii zodpovedajúcej závažnosti havárie. Ak nárazové senzory zaregistrujú náraz, riadiaca jednotka airbagu odpáli generátor plynu. Ten v priebehu 35 až 45 milisekúnd naplní airbagy, ktoré sa nachádzajú vo volante a palubnej doske na strane spolujazdca. Aktivované airbagy zachytia hlavu a hornú časť tela a zaťaženie tela rozložia na maximálnu možnú plochu. Po 120 milisekundách sa plyn uvoľní a vzduchový vankúš sa zmenšuje. Minimálny pohyb krku a šije prispieva k zníženiu rizika poranenia. Airbagy poskytnú optimálnu ochranu len vtedy, keď sú pasažieri správne pripútaní, pretože airbagy a napínače bezpečnostných pásov tvoria vzájomne pôsobiaci bezpečnostný systém. Okrem predných airbagov sú v ponuke aj bočné airbagy, airbagy kolien a systém hlavových airbagov.

Pozrite si tiež:
Nárazové testy (crashtest)

Aktívna bezpečnosť

Aktívna bezpečnosť zahŕňa všetky systémy, ktoré môžu aktívne zasiahnuť do riadenia a pomôžu vyhnúť sa nehode alebo zabránia kritickým situáciám.

Najdôležitejšie aspekty aktívnej bezpečnosti sú:

• Stabilita jazdy: je výsledkom konštrukcie podvozku s ohľadom na koncepciu pohonu, pruženia a stabilitu v zákrutách. K tomu ešte patrí presnosť riadenia, brzdný výkon a stabilita brzdného účinku.
• Bezpečné podmienky: zahŕňajú zaťaženie cestujúcich, ktoré vzniká hlavne prostredníctvom vibrovania vozidla, zvukov od podvozka a motora a tiež klimatických vplyvov.
• Bezpečné vnímanie okolia: sa zlepšuje hlavne dobre navrhnutou koncepciou osvetlenia vozidla, ale tiež v závislosti od podmienok viditeľnosti (viditeľnosť do všetkých strán, dobrý výhľad dozadu s čo najmenším mŕtvym uhlom).
• Bezpečné ovládanie: je dosiahnuté hlavne vďaka dobrej ergonómii a logicky správnemu usporiadaniu ovládacích tlačidiel a spínačov, napríklad pre osvetlenie, stierače, klimatizáciu alebo systém infotainment. Všetky ovládacie prvky musia byť z miesta vodiča dobre a optimálne dosiahnuteľné.

Zariadenia aktívnej bezpečnosti prispievajú spolu s prvkami pasívnej bezpečnosti k optimálnej ochrane všetkých cestujúcich.

Aktívny manažment valcov ACT

Šetrné využívanie zdrojov: Túto požiadavku presadzovanú spoločnosťou Volkswagen prezentuje hlavne zavedenie aktívneho manažmentu valcov ACT. Pri jazde v rozsahu 1 400 až 4 000 otáčok za minútu a pri rýchlosti do 130 km/h sa bez ohľadu na zvolený rýchlostný stupeň dajú - úplne nepozorovane - vypnúť dva zo štyroch valcov. Optimalizuje sa tým účinnosť motora. Palubný počítač vás informuje o tom, v ktorom režime je motor práve v prevádzke.

Pri vozidlách s aktívnym manažmentom valcov ACT sa spotreba paliva v kombinovanom jazdnom cykle môže znížiť až o 0,5 l/100 km a emisie CO2 o 10 g/km. V závislosti od jazdnej situácie môže úspora paliva dosiahnuť až 1 l/100 km.

Aktívny návrat volantu do východiskovej polohy

Aktívny návrat volantu do východiskovej polohy predstavuje komfortnú funkciu elektromechanického posilňovača od spoločnosti Volkswagen, ktorá zvyšuje vašu bezpečnosť. Aktívny návrat volantu do jeho stredovej polohy a narastajúci moment riadenia pri najmenšom natočení volantu sprostredkujú doteraz nevídanú presnosť. Aktívny návrat volantu do jeho stredovej polohy zvyšuje komfort riadenia a bezpečnosť, pretože riadenie musíte oveľa menej korigovať.

Alarm

Alarm s elektronickým imobilizérom ponúka optimálnu ochranu pred krádežou vozidla. Zvukové a vizuálne výstražné signály priťahujú pozornosť okoloidúcich a odradia zlodejov. Pri neoprávnenom vniknutí sa spustí zvukový alarm prostredníctvom kontaktov na dverách a kapotách resp. prostredníctvom ultrazvukových hlásičov pohybu. Ultrazvukový systém zaregistruje aj to, keď sa ľudia chcú dostať do vozidla cez rozbité okno.

Nová generácia alarmov zahŕňa zvukový signál nezávislý od akumulátora vozidla a časovo riadený alarm pri neoprávnenom otvorení dverí. Zamknutím vozidla sa alarm aktivuje, odomknutím sa vypne. V závislosti od modelu disponujú vozidlá značky Volkswagen aj senzormi uhla náklonu. Registrujú zmenu polohy vozidla (krádež naložením a odtiahnutím vozidla) a upozornia na to alarmom. Všeobecne zaznie pri krádeži 30-sekundové trúbenie klaksónu. Potom začnú svietiť výstražné smerové svetlá.

Ambientné (náladové) osvetlenie

Ambientné osvetlenie osvetľuje, na želanie, vnútorný priestor vozidla. Osvetlenie prahových a dekoračných líšt, lampy na čítanie vpredu a vzadu alebo osvetlenie priestoru nôh vytvára výnimočnú a individuálnu atmosféru.

Nastavenie osvetlenia sa dá jednoducho ovládať prostredníctvom centrálneho displeja. Všetky svetlá v interiéri sú vybavené modernou LED technológiou.

Antiblokovací systém (ABS)

Antiblokovací systém* bráni zablokovaniu kolies pri núdzovom brzdení alebo na klzkom povrchu a zachováva ovládateľnosť vozidla*.

*V rámci možností daných systémom

AR head-up displej

Head-up displej zobrazuje určité informácie týkajúce sa vozidla a jazdy na čelnom skle priamo v zornom poli vodiča. Na rozdiel od statických "head-up" displejov sa pri head-up displejoch s rozšírenou realitou premietajú dôležité informácie na druhú rovinu obrazu v zornom poli vodiča. Vďaka prirodzenému umiestneniu priamo do jazdného pruhu pôsobia zobrazené informácie ako súčasť prostredia. Minimalizuje sa tým rozptyľovanie pri riadení vozidla a zjednodušuje sa odbočovanie pomocou voliteľného navigačného systému.

Asistenčné systémy

Cieľom spoločnosti Volkswagen je umožniť jazdu bez nehôd prostredníctvom vozidiel s predvídavými systémami.

Asistenčné systémy prispievajú k bezpečnosti tým, že vedia rozpoznať kritické situácie a pomáhajú znížiť riziko nehody.

Asistenčné systémy ponúkajú vodičovi väčší komfort a odbremeňujú ho pri riadení vozidla.

Pozrite si tiež:
Adaptívny tempomat ACC
Systém sledovania okolia "Front Assist"
Systém zachovania jazdného pruhu "Lane Assist"
Parkovací asistent "Park Assist"
Proaktívny systém ochrany pasažierov
Asistent zmeny jazdného pruhu "Side Assist"
Cúvacia kamera "Rear View"

Asistent jazdy cez križovatku

Asistent jazdy cez križovatku využíva radary integrované do prednej časti vozidla. Tie kontrolujú oblasť pred vašim vozidlom a pri rýchlosti do 30 km/h vás optickou ikonou a akustickým signálom upozorňujú na vozidlá a chodcov, ktoré prechádzajú popred vaše vozidlo.* Ak sa k vám približuje iné vozidlo, ktoré nemôžete vidieť a vaše vozidlo sa pohybuje smerom dopredu rýchlosťou do 10 km/h, môžete aktivovať núdzové brzdenie, aby ste sa vyhli kolízii.* Asistent jazdy cez križovatku vás podporuje v tom, aby ste sa pri neprehľadných výjazdoch a križovatkách s obmedzeným výhľadom bezpečne dostali na cestu.

* V rámci možností daných systémom.

Asistent jazdy v dopravnej zápche

Asistent jazdy v dopravnej zápche používa osvedčené funkcie, ako je adaptívny tempomat ACC a systém zachovania jazdného pruhu "Lane Assist", aby umožnil pohodlnú jazdu v dopravných zápchach. Systém reaguje na ostatné vozidlá a v rámci svojich možností a pod neustálou kontrolou vodiča preberie riadenie, zrýchľovanie a brzdenie v spomalenej premávke pri rýchlosti 0 - 60 km/h. Ak sa premávka zastaví, systém vozidlo dokonca zastaví a po určitom čase ho opäť rozbehne.

Na rozdiel od čisto adaptívneho tempomatu (ACC), asistent dopravnej zápchy využíva kameru za čelným sklom, ktorá sleduje značenie jazdných pruhov. Systém tak udržiava vozidlo v jazdnom pruhu. Asistent jazdy v dopravnej zápche odbremeňuje vodiča počas spomalenej premávky a pomáha mu predchádzať kolíziám typickým pre dopravnú zápchu.

Asistent manipulácie s prívesom "Trailer Assist"

Jazda s prívesom môže byť pre neskúsených vodičov skúškou trpezlivosti, pretože vozidlo s prívesom nereaguje vždy tak, ako by ste to možno čakali; niekedy sa zvolená dráha zobrazí zrkadlovo. Pre presné cúvanie je rozhodujúci uhol natočenia volantu: Na želanie dodávaný asistent manipulácie s prívesom "Trailer Assist" prevezme riadenie za Vás. Vodič najprv zaradí spätný chod, stlačením tlačidla aktivuje asistenčný systém a pomocou tlačidla nastaví smer, ktorým sa má príves pohybovať. Vozidlo teraz riadi automaticky, kým vy sa staráte o radenie rýchlostných stupňov, akceleráciu a brzdenie. Celý proces máte teda vždy pod kontrolou.

Asistent pre jazdu z kopca

Asistent pre jazdu z kopca pomáha automatickým a cieleným brzdením zabezpečiť kontrolovanú jazdu z kopca v teréne. Dokáže pomôcť udržiavať konštantnú rýchlosť vozidla a jednoducho tak zvládnuť aj extrémne sklony.

Pozrite si tiež:
Asistent rozbehu pri stúpaní

Asistent rozbehu pri stúpaní

Asistent rozbehu pri stúpaní dokáže podržať vodičom vytvorený brzdný tlak maximálne po dobu dvoch sekúnd. V závislosti od sklonu a polohy pedála akcelerátora dokáže vďaka tomu pri rozbehu v kopci automaticky uvoľniť brzdy. Systém umožňuje komfortný rozbeh pri stúpaní bez nechceného cúvania vozidla.*

Pozrite si tiež:
Asistent jazdy z kopca

*V rámci možností definovaných systémom.

Asistent zachovania jazdného pruhu "Lane Assist"

Aktívny asistent zachovania jazdného pruhu "Lane Assist" pomáha predchádzať nehodám spôsobeným neúmyselným vybočením z jazdného pruhu a poskytuje vysokú úroveň bezpečnosti na diaľniciach a dobre vybudovaných cestách prvej triedy. Ak vozidlo neúmyselne opúšťa jazdný pruh, systém "Lane Assist" Vás upozorní optickým signálom.

V závislosti od vozidla zasiahne systém "Lane Assist" jemne do riadenia. Ak zásah do riadenia nestačí na udržanie vozidla v jazdnom pruhu, je vodič upozornený vibrovaním volantu. V prípade, že systém dlhší čas neregistruje u vodiča aktívne riadenie vozidla, zobrazí na združenom prístroji opticky symbol a akusticky upozorní vodiča na to, aby opäť prevzal riadenie, a potom sa vypne.

Systém registruje značenie jazdného pruhu pomocou kamery vo vnútornom spätnom zrkadle od rýchlosti 65 km/h - týka sa to plných čiar a prerušovaného značenia (ako stredný pruh). "Lane Assist" rozpozná pruh aj vtedy, ak je to len jedna čiara. Detekcia funguje aj v tme alebo hmle. Systém však nefunguje bez rozpoznateľného značenia jazdného pruhu. Asistent zachovania jazdného pruhu nereaguje aj vtedy, keď pred zmenou jazdného pruhu zapnete smerové svetlo.

Vodič môže systém "Lane Assist" kedykoľvek deaktivovať a vždy je zodpovedný za riadenie vozidla.

Pozrite si tiež:
Asistenčné systémy vodiča

Asistent zmeny jazdného pruhu "Side Assist"

Asistent zmeny jazdného pruhu "Side Assist" podporuje vodiča pri zmene jazdného pruhu. Dva radarové systémy vzadu kontrolujú oblasť až 50 metrov za vozidlom a v mŕtvom uhle vedľa vozidla.

Systém "Side Assist" upozorňuje na všetky vozidlá, ktoré sa nachádzajú v kritickej oblasti, bez ohľadu na to, či chcete zmeniť jazdný pruh. Na potenciálne nebezpečenstvo upozorní systém vodiča konštantne rozsvieteným symbolom v príslušnom spätnom zrkadle. Ak vodič aj napriek tomu zapne smerové svetlo, LED symbol v príslušnom spätnom zrkadle svieti jasnejším svetlom a začne blikať, aby ho upozornil na nebezpečenstvo.

Systém zohľadňuje rozdiel v rýchlostiach, aby vodiča nerušil zbytočnými upozorneniami. "Side Assist" signalizuje len vozidlá, ktoré by pri zmene jazdného pruhu mohli predstavovať nebezpečenstvo.

Asistent pre zmenu jazdného pruhu je aktívny od rýchlosti 30 km/h a aktivuje sa stlačením tlačidla. Predstavuje ideálny systém, vďaka ktorému dokáže vodič predchádzať nebezpečným situáciám pri zmene jazdného pruhu, čím ho odbremeňuje.

Pozrite si tiež:
Asistenčné systémy vodiča

Atermické sklo

Atermické čelné sklo reflektuje infračervené žiarenie a má tepelnoizolačné vlastnosti, vďaka čomu zabezpečuje príjemnú klímu v interiéri vozidla tak, že znižuje jeho prehrievanie pri vysokých teplotách. Cestujúci sa v takomto priestore cítia príjemne. Pri používaní klimatizácie sa zníži spotreba paliva, pretože spotrebuje menej energie na vychladenie kabíny na požadovanú teplotu. Vďaka tomu klesajú aj vaše náklady.

Automatická regulácia dosvitu svetiel

Automatická regulácia dosvitu svetiel sa postará o optimálne nastavenie svetiel a osvetlenie vozovky. Tento systém umožňuje konštantný dosah svetlometov pri akomkoľvek stave zaťaženia vozidla a bráni oslneniu vodičov v opačnom smere. Regulácia svetiel prebieha automaticky a prispôsobuje uhol sklonu svetlometov podľa aktuálneho stavu zaťaženia vozidla.

Pri automatickej regulácii dosvitu svetiel rozlišujeme dva systémy: statický a dynamický. Kým statické systémy vyvažujú zaťaženie cestujúcimi a batožinou, dynamické systémy korigujú nastavenie svetlometov aj pri rozjazde, akcelerácii a brzdení.

Pri statickom systéme spracováva riadiaca jednotka okrem signálov zo snímačov náklonu aj signály elektronického tachometra a riadiacej jednotky ABS. Systém dokáže vďaka tomu rozlíšiť, či vozidlo stojí alebo jazdí konštantnou rýchlosťou.

Dynamická regulácia dosvitu svetiel od spoločnosti Volkswagen zabezpečuje správne nastavenie svetelných hodnôt v každej jazdnej situácii. Riadiaca jednotka dodatočne rozlišuje zmenu signálov rýchlosti (zrýchlenie a spomalenie). Spracovanie týchto dodatočných signálov si vyžaduje podstatne výkonnejšiu riadiacu jednotku. Servomotor disponuje tiež vyššou rýchlosťou nastavenia, aby mohol meniť dosah svetlometov v zlomkoch sekundy. Ak je vozidlo vybavené xenónovými svetlometmi, musí zo zákona disponovať aj automatickou reguláciu dosvitu svetiel.

Automatické zapnutie svetiel

Automatické zapnutie svetiel zabezpečuje optimálne osvetlenie vozovky bez toho, aby vodič musel manuálne zapnúť alebo vypnúť svetlo. Systém ponúka vodičovi výrazne vyšší komfort a bezpečnosť. S prichádzajúcim večerom, keď sa začne stmievať alebo pri jazde cez tunel sa stretávacie svetlá automaticky zapnú pomocou senzora, ktorý sleduje intenzitu denného svetla. Stretávacie svetlá sa zapnú aj pri daždi (doba stierania dlhšia ako päť sekúnd) alebo pri rýchlej jazde (rýchlosť nad 140 km/h po dobu dlhšiu ako 10 sekúnd). Ak sa rýchlosť zníži alebo sú stierače vypnuté, systém po krátkom čase automaticky vypne aj stretávacie svetlá. Takto je vaše vozidlo lepšie rozpoznateľné pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

Autonómna jazda

Autonómna jazda predstavuje samočinné a cielené riadenie vozidla v skutočnej premávke. Vodič nezasahuje do riadenia.

B

BEV / elektromobil / e-auto / e-vozidlo

Tento termín charakterizuje auto s pohonom na elektrinu a nie palivo. Dokonca je to všeobecné označenie vozidiel s pohonom na batérie ako aj na palivové články. Všeobecne sa však pod pojmom "elektromobil" takmer vždy rozumie vozidlo s elektrickým pohonom (» BEV), ktoré jazdí výhradne na elektrickú energiu.

Bezpečnostný pás

Dôležitým systémom ochrany cestujúcich je automatický trojbodový bezpečnostný pás.

Jeho úlohou je pevne udržať cestujúcich pri nehode v sedadle tak, aby boli čo najkonštantnejšie spomalení spolu s priestorom pre cestujúcich a neboli vystavení vysokým, nekontrolovaným silám.

Automatický navíjač bezpečnostného pásu umožňuje jednoduché zapnutie a ponúka najvyšší komfort bez ohľadu na veľkosť tela a polohu sedenia. Napínač pásu kompenzuje jeho voľnosť tak, že pri náraze pás napne, aby tesne priliehal k telu. Obmedzovač sily bezpečnostného pásu zníži maximálnu silu pásu a zníži tak riziko poranenia cestujúcich v hornej časti tela. Najmä pri cestujúcich na predných sedadlách je jeho účinok podporený interakciou s napínačmi pásov a airbagmi.

Pozrite si tiež:
Airbag
Obmedzovač sily bezpečnostného pásu
Napínač bezpečnostného pásy
Zádržný systém

Bezpečnostný stĺpik riadenia

Bezpečnostný stĺpik riadenia disponuje prvkami, ktoré sa pri zrážke môžu zasunúť podobne ako teleskop, čím zabránia vniknutiu riadenia do interiéru. Teleskopické tyče a ďalšie kĺby sa pri náraze postarajú o úplne oddelenie pohybu volantu od deformácie steny medzi motorom a kabínou. Takto sa zníži riziko poranenia vodiča. Volant a airbag si tak pri náraze, ktorý nepresiahne určitý stupeň závažnosti, zachovávajú definovanú polohu pred vodičom. Integrovaný posuvný mechanizmus s tlmiacou funkciou znižuje zaťaženie hrudníka a hlavy, ak je to technicky možné.

Pozrite si tiež:
Zádržný systém

Biturbo

Predložka "bi" pochádza z latinčiny a znamená "dva". Pojem "Biturbo" poukazuje na to, že v motore sú zabudované dve turbodúchadla. Vodič profituje z vyššieho krútiaceho momentu v spodnom rozsahu otáčok, z vyššieho výkonu v hornom rozsahu otáčok a z lepšej odozvy motora.

Pozrite si tiež:
Turbodúchadlo

Bivalentný systém pohonu

Modely s pohonom na zemný plyn disponujú okrem nádrží na plyn ďalšou plnohodnotnou nádržou na benzín. Ponúka tak väčší celkový dojazd, ktorý vám poskytne možnosť cestovať aj do regiónov, kde nie je veľa čerpacích staníc na zemný plyn.

Pri vonkajšej teplote pod mínus desať stupňov a bezprostredne po tankovaní CNG je potrebné vozidlo naštartovať s benzínom. Za krátky čas dôjde k prepnutiu na pohon na zemný plyn, hneď ako sú splnené podmienky pre bezproblémovú prevádzku tohto pohonu.

Bi-xenónové svetlomety

Bi-xenónový svetlomet ("bi" = dva) je ďalším vývojovým stupňom xenónového svetlometu. Prostredníctvom jednej výbojky sa dá vytvoriť osvetlenie pre svetlá stretávacie aj diaľkové. Pohyblivá clona zakrýva pri stretávacích svetlách časť svetelného lúča. Ak elektromagnet uvedie clonu do pohybu a odstráni ju zo svetelného lúča, svieti aj diaľkové svetlo.

Blind Spot monitor

Radarové snímače v zadnej časti vozidla sledujú oblasť za vozidlom a vedľa neho. Vďaka tomu dokáže, v rámci možností systému, rozpoznať vozidla v oblasti až 20 metrov.

Blind Spot monitor sa aktivuje už od rýchlosti 15 km/h a prostredníctvom LED ukazovateľa v spätnom zrkadle informuje vodiča o inom vozidle alebo objekte v kritickej oblasti. Na potenciálne nebezpečenstvo upozorní systém vodiča konštantným svietením ukazovateľa v príslušnom spätnom zrkadle. Ak vodič aj napriek tomu zapne smerové svetlo, začne LED ukazovateľ blikať a jeho jas sa zvýši, aby vás upozornil na nebezpečenstvo.

Blind Spot monitor sa dodáva v kombinácii s funkciou vyparkovania.

Pozrite si tiež:
Funkcia vyparkovania
Asistent zmeny jazdného pruhu

Bluetooth

Bluetooth umožňuje bezkáblové pripojenie rôznych prenosných prístrojov, ako je mobilný telefón, notebook alebo PDA (Personal-Digital-Assistant). Spojenie medzi vysielačom a prijímačom prístrojov sa vytvorí rádiovým spojením.

Sprostredkovanie údajov prebieha na vysielacej frekvencii 2,4 GHz, používanej na celom svete bez licencie, s výkonom prenosu dát až do jedného megabitu za sekundu. Vysielací výkon rozhrania je jeden Watt. Takto sa dajú prístroje pripojiť až do vzdialenosti 10 metrov, čo je dostatočné na to, aby sa v budúcnosti dali v aute pripojiť jednotlivé prístroje. Nízky vysielací výkon slúži nielen pre bezpečnosť, pretože na jednej strane znemožňuje "odpočúvanie, či kopírovanie dát" a na strane druhej je imúnne voči rušivým vplyvom elektromagnetického vyžarovania. Na ochranu proti "odpočúvaniu" prenášaných údajov dostal každý prístroj s Bluetooth takzvaný "Profil". Tento profil sa skladá z celosvetovo garantovaného jednorazovo zadaného identifikačného čísla, prostredníctvom ktorého sa identifikujú prístroje, ktoré majú spolu komunikovať. O dodatočnú ochranu pri prenose údajov sa postará kódovanie s 128 bitovým kódom, ktorý sa pri každom procese generuje nanovo.

Brodivosť

Brodivosť označuje vzdialenosť medzi bodom, kde sa pneumatika dotýka povrchu a systémom nasávania motora.

Pozrite si tiež:
Priečny náklon
Prechodový uhol
Stúpavosť
Nájazdový uhol

C

Car-Net App-Connect

Car-Net App-Connect umožňuje pohodlné pripojenie smartfónu s rádiom "Composition Media" alebo navigačným systémom "Discover Media" a "Discover Pro". Vybrané aplikácie z vášho mobilného telefónu tak môžete ovládať prostredníctvom dotykového displeja.

Car-Net App-Connect integruje tri rozhrania pre pripojenie smartfónov s celou škálou možností: MirrorLink™, Android Auto™ od spoločnosti Google a Apple CarPlay™. Vďaka tomu sú so systémom kompatibilné všetky aktuálne smartfóny od Android 5.0 a Apple iOS 8.1.

Car-Net Cam-Connect

Car-Net Cam-Connect je aplikácia, ktorá vám počas jazdy umožňuje zobraziť fotografiu priestoru zadných sedadiel na displeji systému infotainment. Pri rýchlosti krokom a keď je vozidlo zaparkované, dokáže aplikácia prehrávať aj video.

Car-Net Guide & Inform

Služby Car-Net "Guide & Inform" ponúkajú najlepšie informácie, ktoré využijete počas jazdy. Tento systém zahŕňa online dopravné informácie, online import cieľov, online vyhľadávanie mimoriadnych cieľov, správy, správy o počasí a zadávanie osobných mimoriadnych cieľov.

Car-Net Security & Service

Car-Net "Security & Service" poskytuje mobilný prístup k dôležitým dátam a funkciám vozidla a sprístupňuje ich na webovej stránke.

Vďaka službe núdzového volania sa v prípade nehody, automaticky alebo stlačením tlačidla, vytvorí spojenie s núdzovým dispečingom Volkswagen a vďaka odoslaniu polohy a údajov o vozidle je na miesto poslaná potrebná pomoc. Takýmto spôsobom je, v závislosti od situácie, možné poslať záchranným zložkám dôležité informácie, napríklad údaje o vozidle alebo počet pasažierov vo vozidle. Prostredníctvom hlasového spojenia môže poskytnúť pomoc a podporu až do príchodu záchranných zložiek.

Centrálne zamykanie

Maximálny komfort ovládania zabezpečuje centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, s ktorým zamknete a odomknete prostredníctvom rádiového signálu všetky dvere vrátane batožinového priestoru. V závislosti od výbavy a prostredníctvom jednoduchého nastavenia sa dá odomknutie obmedziť len na dvere vodiča (otváranie jedných dverí).

Prístup ku krytu palivovej nádrže sa automaticky ovláda pokynmi centrálneho zamykania. V prípade potreby je možné dvere batožinového priestoru otvoriť pomocou samostatného tlačidla diaľkového ovládania. Zámky vozidla sú vytvorené tak, že po zamknutí prostredníctvom diaľkového ovládania sa dvere nedajú otvoriť vnútornou kľučkou dverí, vďaka čomu sa výrazne zvýši ochrana proti krádeži. Tlačidlo zamknutia z interiéru ponúka dodatočnú ochranu proti prepadom, takže v prípade ohrozenia môže vodič stlačením jedného tlačidla zamknúť všetky dvere vrátane dverí batožinového priestoru priamo z interiéru vozidla.

Prístup do batožinového priestoru je zablokovaný centrálnym zamykaním, akonáhle sa vozidlo rozbehne, takže neoprávnený vstup do vozidla na semaforoch alebo v dopravných zápchach je vylúčený. Vozidlo sa automaticky odomkne, hneď ako vytiahnete kľúč zo zapaľovania alebo keď niekto opustí vozidlo.

Dodatočne je možné aktivovať aj automatické zamknutie vozidla závislé od rýchlosti, ktoré zamkne všetky dvere vrátane batožinového priestoru, hneď ako vozidlo dosiahne rýchlosť viac ako 15 km/h. Keď vytiahnete kľúč zo zapaľovania alebo niekto otvorí dvere, vozidlo sa automaticky odomkne.

CNG (Compressed Natural Gas = stlačený zemný plyn)

Palivo dostupné pod označením CNG (stlačený zemný plyn) sa zakladá na zemnom plyne. V Nemecku sa ponúka v dvoch rôznych kvalitách:

• Plyn H: High calorific gas = vyšší energetický obsah
• Plyn L: Low calorific gas = nízky energetický obsah
Na základe vyššej energetickej hodnoty plynu H je možné dosiahnuť väčší dojazd ako pri rovnakom množstve plynu L.

Rozdiel medzi zemným plynom (CNG) a skvapalneným ropným plynom (LPG)

Hlavnou zložkou zemného plynu je metán, je to zemný plyn a uhľovodíková zlúčenina s najnižším podielom uhlíka. Je ľahší ako vzduch, uniká smerom hore a rozptýli sa. Preto majú vozidlá s pohonom na zemný plyn v Nemecku aj na Slovensku povolený vjazd do každej podzemnej garáži.

Energetická hodnota 1 kg zemného plynu (plyn H: 14 kWh/kg) zodpovedá asi 1,5 litru benzínu respektíve 1,3 litru nafty. Zemný plyn má takmer dvojnásobnú energetickú hodnotu skvapalneného plynu (7 kWh/l).

Na rozdiel od zemného plynu (CNG) je skvapalnený ropný plyn (LPG) vedľajším produktom pri ťažbe a spracovaní ropy a zemného plynu a je ťažší ako vzduch. Preto tu existuje riziko, že by sa plyn zhromažďoval na zemi alebo v žľaboch. Z tohto dôvodu je parkovanie vozidiel s týmto pohonom v podzemných garážach zakázané.

Pozrite si tiež:
Vozidlá s pohonom na CNG

CO2

Oxid uhličitý je bezfarebný plyn bez zápachu, ktorý vzniká pri spaľovacom procese. Ako chemická zlúčenina uhlíka a kyslíka je CO2 hlavnou príčinou skleníkového efektu a globálneho otepľovania.

Cúvacia kamera "Rear View"

Cúvacia kamera "Rear View" podporuje vodiča pri cúvaní. Na displeji rádia alebo rádia a navigačného systému sa zobrazuje obraz z kamery, ktorá monitoruje oblasť za vozidlom.

Cúvacia kamera "Rear View" podporuje pri niektorých modeloch proces parkovania tým, že na obrazovke zobrazí pomocné línie. Tie ukazujú, ktorým smerom by šlo vozidlo pri aktuálnom natočení volantu alebo kedy je nutné natočiť volant. V závislosti od výbavy sa môže zobrazenie na displeji líšiť.

Vďaka tomuto systému môžete vozidlo bezpečne manévrovať k akejkoľvek prekážke - bez ohľadu na to, či ide o nárazník alebo obrubník. Pripojenie prívesu už nepredstavuje žiadny problém.

Pozrite si tiež:
Asistenčné systémy vodiča

Časovanie vačkového hriadeľa

Úlohou vačkového hriadeľa je ovládať ventily v správnom čase a v správnom poradí, a tým riadiť zmenu rýchlostných stupňov. Časovanie vačkového hriadeľa prispôsobí čas otvorenia ventilov optimálne na všetky prevádzkové podmienky.

Vďaka tomu sa dá dosiahnuť ideálna zmena prevodového stupňa pri rôznych otáčkach a pri rôznom zaťažení motora. Spotreba paliva a emisie klesajú, krútiaci moment a komfort chodu motora sa zvyšuje. Pri motoroch s dvoma vačkovými hriadeľmi v hlave valcov sa dá ovplyvniť veľkosť a poloha prekrytia ventilov, dôsledkom čoho sú lepšie reakcie v prevádzke s čiastočným zaťažením a pri plnom zaťažení.

S plynulým časovaním vačkového hriadeľa sa dá časovanie v rámci určitých limitov plynulo ovládať.

Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen