Menu
Zatvoriť menu
Zatvoriť

Technický lexikón

Čo znamená MPI? Čo je to anténna diverzita? Aký je rozdiel medzi systémom "Easy Entry" a "Easy Open"? Technický lexikón vám pomôže s vysvetlením pojmov a ponúka vám informácie o technike.

1‑9   A‑C   D‑J   K‑O   P‑R   S‑Z

K

Katalyzátor

V hovorovej reči sa celý systém pre katalytické čistenie výfukových plynov v motorových vozidlách označuje "kat". Obsahuje účinnú chemickú katalyzačnú látku (najčastejšie vzácne kovy ako platina a ródium), keramický alebo metalický podkladový materiál, kryt a od konštrukcie závislé rôzne regulačné zariadenia pre riadenie procesu. Podľa konštrukcie oxiduje katalyzátor oxid uhoľnatý na oxid uhličitý, uhľovodíky na oxid uhličitý a vodu a/alebo redukuje oxidy dusíka na plynný dusík a plynný kyslík. Účinné katalyzátory znižujú škodlivé látky vo výfukových plynoch až o 90 percent.

V automobiloch sa používajú trojcestné katalyzátory (benzínové motory) a oxidačné katalyzátory (naftové motory) - podľa typu motora až dva hlavné katalyzátory a štyri predradené katalyzátory. Aby bola jeho práca efektívna, potrebuje trojcestný katalyzátor určitú prevádzkovú teplotu. Preto sa často používajú predradené katalyzátory umiestnené v blízkosti motora, ktoré znižujú emisnú záťaž už vo fáze zahrievania motora.

Optimálne zloženie zmesi benzín - vzduch riadi lambda sonda v spolupráci s riadiacou jednotkou motora.

Pozrite si tiež:
Lambda sonda
Oxidačný katalyzátor
Zberný katalyzátor oxidu dusnatého
Katalyzátor so selektívnou katalytickou redukciou pre dieselové motory (SCR)

Katalyzátor SCR

Katalyzátor selektívnej katalytickej redukcie (SCR) selektívne mení zložku výfukových plynov oxidov dusíka (NOx) na dusík (N2) a vodu (H20) bez tvorby nežiaducich vedľajších produktov. Konverzia sa uskutočňuje použitím synteticky pripraveného vodného roztoku močoviny, napr. AdBlue® (ISO 22241-1 / AUS 32), ktorý sa prepravuje v prídavnej nádrži. V závislosti od vozidla musí zákazník medzi servisnými intervalmi doplniť alebo nechať doplniť roztok AdBlue® nezávisle alebo prostredníctvom autorizovaného servisu. Dávkovanie sa riadi podľa hmotnostného prietoku výfukových plynov; riadenie motora v spojení so snímačom NOx za katalyzátorom SCR zabezpečuje presné dávkovanie.

Pozrite si tiež:
AdBlue®
Zberný katalyzátor NOx.

Keyless Access

Keyless Access je automatický bezkľúčový prístup a štartovací systém vozidiel Volkswagen. Vodičovi ponúka vysoký komfort, pretože kľúč musí mať pri sebe, no nemusí ho vziať do ruky.

Najdôležitejšie komponenty tohto systému sú ID vysielač v kľúči vozidla, elektronická spínacia skrinka zapaľovania, tlačidlo štartéra, riadiaca jednotka, elektrické zamknutie stĺpika riadenia, ale aj antény a snímače v kľučkách dverí, ktoré reagujú pri uchopení kľučky.

Kľúč je identifikovaný prostredníctvom snímačov v kľučkách dverí a vysielača impulzov v kryte kľúča, ak sa vodič zdržiava vo vzdialenosti 1,5 m od vozidla. Pri uchopení kľučky dverí (respektíve batožinového priestoru) sa vozidlo automaticky odomkne. Odomknutie stĺpika riadenia a štartovanie sa dá absolvovať elektronicky bez použitia kľúča. Pokiaľ má vodič vo vozidle kľúč pri sebe, môže vozidlo naštartovať stlačením štartovacieho tlačidla. Kľúč sa dá použiť ako obyčajne na ovládanie centrálneho zamykania a na štartovanie vozidla prostredníctvom zapaľovania. Pri opustení vozidla stačí stlačiť malé tlačidlo zamykania na kľučkách a vozidlo sa zamkne.

V závislosti od modelu ponúka systém Keyless Access ešte väčší komfort pre limuzíny: Pomocou bezdotykového otvárania dverí batožinového priestoru "Easy Open".

Pozrite si tiež:
Centrálne zamykanie
Easy Open

Klimatizácia

Klimatizácia v podstate pozostáva z chladiaceho systému, vyhrievania, regulácie vlhkosti a vetracej jednotky. Dopĺňa vyhrievanie a vetrací systém vo vozidle.

Volkswagen ponúka pre svoje modely nielen poloautomatickú klimatizáciu "Climatic", ale aj automatickú klimatizáciu "Climatronic".

Climatronic reguluje teplotu v interiéri podľa vopred zvolenej teploty automatickým prispôsobením počtu otáčok ventilátora a ovládaním klapiek rozdeľovania vzduchu tak, že pri všetkých prevádzkových a poveternostných podmienkach zabezpečí príjemnú klímu v kabíne s čo najmenším prievanom pri prúdení vzduchu. Elektronické riadenie systému Climatronic sleduje všetky rušivé veličiny a veličiny, ktoré majú vplyv na klímu, ako napríklad polohu slnka, žiarenie slnka a vonkajšiu teplotu a odpovedajúco tomuto stavu privádza do kabíny chladnejší alebo teplejší vzduch.

Vďaka pripojeniu riadiacej jednotky do zbernice CAN sú k dispozícii ďalšie komfortné prvky: automatická cirkulácia vzduchu pri aktivovaní čistenia okien alebo zaradení spätného chodu. Riadenie počtu otáčok ventilátora závislé od rýchlosti a automatické prispôsobenie teploty privádzaného vzduchu znižujú hladinu hluku pri pomalšej jazde.

Climatronic okrem toho aktivuje prívod vzduchu na zamrznuté alebo zahmlené čelné sklo jediným stlačením tlačidla. Pri vysokých otáčkach ventilátora je všetok prúd vzduchu presmerovaný na vnútornú stranu čelného skla. Ak je teplota vzduchu von vyššia ako 2,5 °C, zapne sa aj chladiace zariadenie, aby vysušilo vzduch.

Climatronic automobilky Volkswagen takto zabezpečuje cestujúcim maximálne pohodlie, väčší komfort a bezpečnosť. Vďaka príjemnej teplote sa vodič dokáže dobre koncentrovať na jazdu a zachová si vynikajúce reakcie.

V závislosti od vozidla sú v ponuke rôzne výbavy:

• Klimatizácia s 1-zónovou reguláciou teploty
• Klimatizácia s 2-zónovou reguláciou teploty. Priestor pre cestujúcich delí na dve zóny. Vodič a spolujazdec si môžu nastaviť teplotu nezávisle od seba.
• Klimatizácia s 2-zónovou reguláciou teploty. Priestor pre cestujúcich delí na dve zóny. Vodič a spolujazdec si môžu nastaviť teplotu nezávisle od seba.
• Klimatizácia s 3-zónovou reguláciou teploty. Vodič, spolujazdec a pasažieri na zadných sedadlách si volia teplotu nezávisle od seba.
• Klimatizácia "Air Care Climatronic" s 2- alebo 3-zónovou reguláciou teploty

(Aktívny biogénny filter bráni navyše prenikaniu spóram húb a najmenších alergénov.)

Komfortné odomykanie/zamykanie

Pri odomknutí, prípadne zamknutí dverí na strane vodiča alebo spolujazdca sa zároveň dajú otvoriť alebo zatvoriť okná. Všetky okná s elektrickým ovládaním (vrátane strešného okna s elektrickým ovládaním) sa otvoria alebo zatvoria, keď dlhšie podržíte tlačidlo pre odomknutie alebo zamknutie na diaľkovom ovládaní. Keď tlačilo uvoľníte, proces otvárania alebo zatvárania sa hneď zastaví. Rovnaký proces nastane, keď vozidlo zamykáte kľúčom a podržíte ho v polohe zamykania alebo odomykania.

Pozrite si tiež:
Diaľkové ovládanie
Centrálne zamykanie

Komfortný brzdový asistent (HBA)

Komfortný brzdový asistent značky Volkswagen podporuje vodiča pri núdzovom brzdení a brzdení v panike. Hydraulický brzdový asistent (HBA) rozozná podľa rýchlosti stlačenia brzdového pedála, či si vodič praje plný brzdný výkon a automaticky zvýši brzdný tlak až po oblasť riadenia systémom ABS, pokiaľ vodič drží plne zošliapnutý brzdový pedál. Po uvoľnení brzdového pedála zníži systém brzdný tlak opäť na stanovenú hodnotu.

S komfortným brzdovým asistentom sa dá brzdná dráha výrazne skrátiť. Vodič prácu tohto systému takmer nevníma.

Pozrite si tiež:
Elektronická kontrola stability

Kompenzácia vplyvu bočného nárazového vetra

Kompenzácia vplyvu bočného vetra zvyšuje komfort a bezpečnosť elektromechanického posilňovača riadenia od spoločnosti Volkswagen. Táto komfortná funkcia podporuje vodiča pri vytrvalom bočnom vetre alebo na jednostranne naklonenej vozovke. Ak riadiaca jednotka systému EPS zaregistruje vodičom neustále upravovanie volantu proti smeru pohybu vozidla, posilňovač riadenia sa automaticky prispôsobí a kompenzuje tento pohyb. Systém prispieva k odbremeneniu vodiča a k jeho vyššiemu komfortu, keďže už nemusí aktívne riadiť volant proti smeru pohybu vozidla.

Pozrite si tiež:
Elektromechanický posilňovač riadenia

Kondukčné nabíjanie

Kondukčné nabíjanie sa nazýva aj káblové nabíjanie. Vozidlo je k elektrickej sieti pripojené káblom a konektorom.

Kontrola stavu pneumatík

Kontrola stavu pneumatík pracuje prostredníctvom snímačov otáčok kolies systému ABS. Pri znížení tlaku v pneumatike sa znižuje polomer otáčania postihnutého kolesa a koleso sa pri rovnakej rýchlosti vozidla točí rýchlejšie.

Kontrola stavu pneumatík podporuje vodiča tým, že kontroluje tlak v pneumatikách. Vďaka neustálej kontrole zabezpečuje vysokú bezpečnosť cestujúcich. Správnym tlakom v pneumatikách sa zvyšuje ich životnosť a znižuje spotreba paliva.

Upozornenie:
Kontrola stavu pneumatík nezbavuje vodiča zodpovednosti za správny tlak v pneumatikách.

Pozrite si tiež:
Snímač otáčok kolesa
Kontrolný systém tlaku v pneumatikách

Kvalita karosérie

Takmer neviditeľné medzery (najmenšie možné medzery) poukazujú na vysokú kvalitu spracovania karosérie. Najdôležitejšie prvky kvality karosérie sú neviditeľné: patrí tu tuhosť karosérie a pasívna bezpečnosť ("pevný" priestor pre cestujúcich). Dobrým dôkazom kvality je aj solídna ochrana proti korózii.

Pozrite si tiež:
Nárazové (crash) testy
Tuhosť karosérie
Pasívna bezpečnosť
Priestor pre cestujúcich
Ochrana proti hrdzi

Krútiaci moment

Krútiaci moment je sila, ktorá pôsobí na bod otáčania pod ramenom sily (krútiaci moment = veľkosť sily x rameno sily). Fyzikálna jednotka krútiaceho momentu je newton meter (Nm). Moderné motory majú poskytnúť najvyšší možný krútiaci moment v rozsahu nízkych otáčok a súčasne aj v čo najširšom rozsahu otáčok. Dá sa to vidieť napríklad na priebehu krútiaceho momentu motora 1,4 l TSI Twincharger: Vysoký krútiaci moment ponúka aj pri nízkych otáčkach (250 Nm pri 1.500 ot/min) a konštantný priebeh až po rozsah vysokých otáčok (do 4 500 ot/min). Signalizuje to výrazný výkon pri rozjazde a predbiehaní a tým aj výrazné potešenie z jazdy.

L

Lambdasonda

Lambda označuje pomer vzduchu a paliva v spaľovacom motore (stechiometrický pomer). Chemicky optimálny pomer je lambda=1, ak je obsah 14,7 kg vzduchu na 1 kg paliva (pre benzín).

Senzor lambda je schopný tento pomer merať. Je zodpovedný za správnu činnosť katalyzátora.

Sonda je umiestnená vo výfukovom potrubí pred katalyzátorom a prostredníctvom obsahu zvyškového kyslíka meria zloženie výfukových plynov. Na základe tejto hodnoty reguluje motor zloženie zmesi pre vstrekovací systém.

Pozrite si tiež:
Katalyzátor

Lichobežníkové rameno zadnej nápravy

Záves kolesa zadnej lichobežníkovej nápravy je charakteristický dole uloženým ramenom v tvare lichobežníka, horným priečnym ramenom a ďalším závesom uloženým za lichobežníkovým ramenom, ktorý udržiava odklon kolesa. Pružina je kvôli úspore miesta pripojená kĺbom k lichobežníkovému ramenu, tlmič tak isto k závesu kolesa. Táto konštrukcia umožňuje výnimočné jazdné vlastnosti pri zachovaní mimoriadneho komfortu.

Pozrite si tiež:
Náprava McPherson
Vzpera McPherson
Náprava s dvojitými priečnymi ramenami
Náprava so šikmým zavesením kolesa
Zadná kľuková náprava
Zadná náprava s viacprvkovým zavesením
4-prvková zadná náprava

Lítium-iónová batéria

Akumulátor s vysokou hustotou energie, tepelne stabilná a takmer bez pamäťového efektu. Spoločnosť Volkswagen vsadila na túto technológiu Vďaka týmto pozitívnym vlastnostiam.

Ľahká konštrukcia (EGPE)

Technológia konštrukcie a materiálov, ktorej cieľom je šetriť hmotnosť. Ľahká konštrukcia môže znížiť spotrebu elektriny a zvýšiť elektrický dojazd. Okrem toho sa vďaka ľahkej konštrukcii môžu zlepšiť jazdné vlastnosti vozidla.

M

Manažment energie v batérii

Manažment energie v batérii zabezpečuje to, aby mala, v závislosti od stavu nabitia batérie a teploty, k dispozícii vždy dostatok energie pre naštartovanie motora. Platí to aj vtedy, keď vozidlo dlhší čas nejazdilo.

Moderné vozidlá odoberajú energiu z batérie, aj keď sa s nimi nejazdí: pamäť pre dopravné správy, alarm alebo prijímač pre diaľkové ovládanie stále spotrebúvajú určité množstvo prúdu. Keď hrozí, že sa batéria vybije, manažment energie zníži spotrebu energie v batérii odstaveného vozidla postupným odpájaním spotrebičov/prístrojov. Manažment energie v batérii počas jazdy nepretržite kontroluje napätie v batérii a nabíjanie. Systém podľa potreby nepatrne zvýši voľnobežné otáčky, aby zvýšil výkon nabíjacieho generátora. V extrémnom prípade sa krátkodobo deaktivujú komponenty s mimoriadne vysokou spotrebou, ako napríklad vyhrievanie sedadiel alebo vonkajších spätných zrkadiel. Komfort sa týmto opatrením nezníži, vodič toto prerušenie v obvyklej prevádzke ani nepostrehne.

Pozrite si tiež:
Rekuperácia

Manažment motora

Hlavnou úlohou manažmentu motora je koordinácia všetkých parametrov, ktorá má zabezpečiť čo najhospodárnejšiu prevádzku motora s nízkymi emisiami.

Riadenie manažmentu motora zohľadňuje otáčky, teplotu motora, druh paliva (zistené pomocou senzora klepania) a polohu pedála akcelerátora. Riadiaca jednotka spracováva všetky prichádzajúce informácie a stanovuje riadiace signály pre jednotlivé moduly. Na spracovanie takého množstva údajov sú potrebné 16 alebo 32-bitové procesory.

V závislosti od typu motora riadi, napríklad bod zážihu, množstvo vstrekovania, čas vstrekovania, recirkuláciu výfukových plynov, polohu škrtiacej klapky, polohu variabilného nasávacieho potrubia, variabilnú geometriu turbíny (pri turbodúchadle) a nastavovanie vačkového hriadeľa. V prípade odchýlok od normálnej prevádzky sa príslušné informácie uložia do pamäte chýb, aby sa pri nasledujúcej servisnej prehliadke s nimi dalo zaoberať.

Pozrite si tiež:
Senzor klepania
Elektronický pedál plynu (E-plyn)
Turbodúchadlo

Masážna funkcia (predných sedadiel)

Sedadlá s klimatizáciou a masážnou funkciou poskytujú luxusné pohodlie a uvoľnenie.

Klimatizovanie:
Výrazne príjemný pocit zabezpečuje vyhrievanie alebo chladenie prostredníctvom vetracej plochy sedadla a operadla a bráni kŕčovitému držaniu tela. Vďaka vyhrievaniu sedadiel už nemusíte šoférovať v zimnom oblečení, ktoré obmedzuje voľnosť pohybu. Zádržné bezpečnostné systémy vďaka tomu tiež lepšie fungujú.

Masážna funkcia:
Masážna funkcia odľahčí chrbticu a zlepšuje fyzickú kondíciu. Stlačením tlačidla sa počas 10 minút aktivuje masážna funkcia v bedrovej opierke.

Pozrite si tiež:
Opierka bedrovej chrbtice

Medzinápravový diferenciál

Aby sa vyrovnali rozdielne otáčky kolies medzi zadnou a prednou nápravou, ktoré sú výsledkom rôznych polomerov zatáčania pri prejazde zákruty, existuje pri stálom pohone všetkých kolies 4MOTION medzi oboma nápravami medzinápravový diferenciál. Bráni pnutiu v hnacom mechanizme a automaticky rozdeľuje hnacie sily. Kolesá s lepšou trakciou takto dostanú viac hnacej sily - pohon je efektívnejší a bezpečnejší, vozidlo drží svoju stopu.

• Systém 4MOTION využíva kvôli rôznym požiadavkám rôzne typy konštrukcií:

• Spojka pre pohon všetkých štyroch kolies resp.
Medzinápravový diferenciál Torsen

Pozrite si tiež:
4MOTION
Medzinápravový diferenciál Torsen
Spojka pre pohon všetkých štyroch kolies

Modulárna platforma elektromobilov (MEB)

Všetky ID. modely sú založené na modulárnej platforme elektromobilov (MEB) od spoločnosti Volkswagen. Základom tejto konštrukcie vozidla je možnosť zväčšiť batériu - plne integrovanú do štruktúry budúcich elektromobilov. Výsledkom sú dojazdy viac ako 550 kilometrov (podľa WLPT). Dizajn a interiér sa vďaka MEB dajú flexibilne navrhnúť - od kompaktných automobilov cez SUV až po autobusy je možné všetko.

Monitorovanie vnútorného priestoru

Nová generácia alarmov zahŕňa zvukový signál nezávislý od akumulátora vozidla a časovo riadený alarm pri neoprávnenom otvorení dverí. Alarm vrátane ultrazvukového monitorovania zabezpečuje dvere, batožinový, motorový a vnútorný priestor pred neoprávneným vniknutím. Ultrazvukový systém zachytí aj vniknutie osôb do vozidla cez rozbité okno. Monitorovanie vnútorného priestoru sa dá vypnúť, ak vo vozidle potrebujete na krátku chvíľu nechať zvieratko. Alarm sa aktivuje zamknutím vozidla, keď vozidlo odomknete, vypne sa.

Vozidlá automobilky Volkswagen disponujú, v závislosti od modelu, senzormi uhla náklonu. Registrujú zmenu polohy vozidla (krádež naložením a odtiahnutím vozidla) a upozornia na to alarmom. Pri krádeži zaznie 30-sekundové trúbenie klaksónu. Potom začnú svietiť výstražné smerové svetlá.

Multifunkčný ukazovateľ (MFA)

Multifunkčný ukazovateľ ako kompaktná informačná jednotka v zornom poli vodiča ponúka komfort a bezpečnosť. Dôležité informácie získa vodič jediným pohľadom, takže sa môže plne koncentrovať na premávku okolo seba.

Multikolízna brzda

Takmer štvrtina všetkých nehôd, pri ktorých dochádza k zraneniu osôb, je spôsobených kolíziou s viac ako jednou prekážkou. Aby sa takýmto situáciám dalo predísť, vyvinula spoločnosť Volkswagen inovatívny asistenčný systém: multikolíznu brzdu. Tento systém je súčasťou integrovaného bezpečnostného systému a v prípade, že vodič nezačne brzdiť, je automobil automaticky spomaľovaný vopred definovaným spôsobom až na rýchlosť 10 km/h. V rámci možností daných systémom môže zabrániť prípadným následným kolíziám alebo znížiť ich následky. Systém sa aktivuje vtedy, keď dva nezávislé senzory identifikujú náraz. V takom prípade začne systém vozidlo spomaľovať.

Vodič môže kedykoľvek nad vozidlom prevziať kontrolu.

Multimediálna zásuvka AUX-IN

S multimediálnou zásuvkou AUX-IN je možné pripojiť k rádiu alebo rádiu a navigačnému systému externý audio zdroj. Systém sa ovláda prostredníctvom pripojeného zariadenia, hlasitosť sa ovláda pomocou rádia alebo rádia a navigačného systému.

AUX-IN je možné objednať len v kombinácii s určitými rádiami a rádiami a navigačnými systémami.

Pozrite si tiež:
Rádio a navigačný systém
Multimediálna zásuvka MEDIA-IN

Multimediálna zásuvka MEDIA-IN

Multimediálna zásuvka MEDIA-IN je rozhranie pre MP3 prehrávače s USB certifikátom, Apple iPod od štvrtej generácie a externé pamäťové médiá. Rozhranie ponúka možnosť prehrávania audio súborov priamo z externého pamäťového média cez pevne integrované infotainment systémy. Systém sa ovláda prostredníctvom rádia alebo navigačného systému. Tu sa zobrazia priečinky, zoznamy skladieb a tituly, ktoré je možné vybrať pomocou dotykového displeja.

MEDIA-IN je možné objednať len v kombinácii s určitými rádiami a rádiami a navigačnými systémami.

Pozrite si tiež:
Rádio a navigačný systém
Multimediálna zásuvka AUX-IN

N

Nabíjací kábel

Ak svoje vozidlo nabíjate doma pomocou voliteľnej domácej nabíjacej stanice "wallbox" na parkovacom mieste alebo v garáži, nabíjací kábel musíte len zapojiť do nabíjacej zásuvky vozidla. Nabíjací proces sa spustí automaticky po vytvorení spojenia. Podobné je to na staniciach, ktoré poskytujú napríklad zamestnávatelia. Nabíjací kábel by tu mal byť pevne nainštalovaný. Na niektorých verejných nabíjacích staniciach môže nabíjací kábel chýbať. Tu jednoducho použijete dodávaný nabíjací kábel.

Nabíjacia karta

Nabíjacia karta je pohodlný spôsob platby (okrem platenia prostredníctvom aplikácie alebo kreditnej karty) za nabíjanie na verejnej nabíjacej stanici. S nabíjacou kartou Volkswagen We Charge môžu zákazníci v budúcnosti svoje vozidlá nabíjať na približne 100 000 staniciach po celej Európe.

Nabíjacie konektory

Existujú dva etablované typy nabíjacích konektorov: Konektor Mennekes a Konektor Combo 2

Konektor "Mennekes" (typ 2) slúži na pomalé nabíjanie a spĺňa európske normy pre nabíjanie striedavým prúdom. Väčšina verejných nabíjacích staníc je vybavená aspoň konektorom typu 2.

Pre rýchlonabíjanie je v Európe štandardom nabíjanie prostredníctvom rýchlonabíjacej stanice CCS (Combined Charging System). Adekvátny nabíjací konektor je vybavený prídavnými kontaktmi pre rýchle nabíjanie jednosmerným prúdom. Pomocou konektora, ktorý sa označuje ako "Combo 2", môžete vozidlo nabíjať na všetkých verejných nabíjacích staniciach s jednosmerným prúdom s výkonom 22 kW.

Nabíjacie stanice

Existujú súkromné a verejné nabíjacie stanice. Bežný spôsob súkromného nabíjania predstavuje voliteľná domáca nabíjacia stanica "wallbox" umiestnená pri vašom parkovacom mieste alebo v garáži. V porovnaní s nabíjaním prostredníctvom dodaného kábla cez domácu elektrickú zásuvku ponúka vyšší nabíjací výkon striedavého prúdu a dá sa mimoriadne pohodlne ovládať. Nabíjanie batérie je účtované v nasledujúcej faktúre za elektrinu. Verejné nabíjacie stanice, ktoré poskytujú napríklad zamestnávatelia, majú zvyčajne pevne nainštalovaný nabíjací kábel. Ak zamestnávateľ neposkytuje elektrinu zadarmo, zvyčajne sa hradí s nabíjacou kartou. Ak na verejných nabíjacích staniciach nie je k dispozícii nabíjací kábel, jednoducho použite dodaný nabíjací kábel a zaplatíte buď nabíjacou kartou alebo aplikáciou (prostredníctvom štandardu NFC alebo QR kódu). Prípadne môžete použiť tzv. Ad-hoc nabíjanie a zaplatíte ho kreditnou kartou priamo cez operátora nabíjacej stanice (CPO).

Nabíjací výkon

Jednoduché pravidlo hovorí: Čím vyšší je nabíjací výkon, tým rýchlejší je proces nabíjania. Trvanie sa však môže značne líšiť - v závislosti od stavu nabitia batérie. Pri dobíjaní batérie zohrávajú určitú úlohu aj podmienky ako teplota alebo teplota akumulátora vozidla. Ak svoje vozidlo ID. nabíjate pomocou domácej elektrickej zásuvky Schuko, môžete pokryť vaše každodenné potreby pomocou pohodlného nočného nabíjania pri výkone 2,3 kW za hodinu. Nabíjanie prostredníctvom domácej nabíjacej stanice "wallbox" (až 11 kW/h) alebo nabíjacej stanice so striedavým prúdom (22 kW/h) je rýchlejšie. Najrýchlejšie sú vysokovýkonné nabíjacie stanice (HPC) s nabíjacím výkonom od 100 kW.

Nájazdový uhol

S nájazdovým uhlom sa označuje uhol, ktorý prechádza od horizontálnej roviny do stúpania.

Napínač bezpečnostného pásu

Bezpečnostný pás musí cestujúcich pri nehode zachytiť čo najskôr a pevne pritiahnuť. Hlavne kvôli oblečeniu cestujúcich a poddajnému samonavíjaciemu zariadeniu to nie je vždy možné. Tento efekt sa nazýva uvoľnený bezpečnostný pás.

Súčasné napínače bezpečnostných pásov majú malú pyrotechnickú nálož, ktorá napne bezpečnostné pásy, keď sa aktivuje. Tým bol odstránený efekt uvoľneného bezpečnostného pásu.

Napínače sú aktivované elektricky prostredníctvom riadiacej jednotky airbagov a bezpečnostný pás napnú v priebehu zlomkov sekundy. Keďže bezpečnostný pás teraz prilieha tesne na telo, cestujúci sa zúčastňujú na spomalení vozidla skôr a zaťaženie organizmu sa rovnomerne rozloží počas celého procesu zachytenia tela, nebezpečenstvo poranenia klesá.

Pozrite si tiež:
Obmedzovač sily bezpečnostného pásu
Airbag

Náprava McPherson

Pri tomto type zavesenia sa vedenie kolesa realizuje pomocou priečneho ramena uchyteného pod osou kolesa (často trojuholníkové priečne rameno), pružiacou a tlmiacou jednotkou a spojovacou tyčou. Priečne rameno je spojené s pomocným rámom dvomi gumeno-kovovými ložiskami. Prostredníctvom funkčného delenia na pozdĺžne (predné ložisko) a priečne sily (zadné ložisko) je možné dosiahnuť optimálnu agilitu, bezpečnosť a komfort vzájomného ovplyvňovania.

V praxi sa táto konštrukcia nápravy stala známou vďaka komfortu a bezpečnosti jazdy. Výhody nápravy McPherson sú v malej neodpruženej hmote, robustnej konštrukcii spodného ramena, nepatrných silách a potrebe malého konštrukčného priestoru. Konštrukcia, ktorá nesie meno svojho vynálezcu bola po desaťročia kontinuálne zdokonaľovaná a dnes predstavuje štandardnú konštrukciu použitú v mnohých vozidlách až po strednú triedu.

Pozrite si tiež:
Vzpera McPherson
Náprava s dvojitými priečnymi ramenami
Náprava so šikmým zavesením kolesa
Viacprvkové zavesenie kolesa
Lichobežníkové rameno zadnej nápravy
Zadná kľuková náprava s priečnou torznou tyčou
Predná náprava so štvorprvkovým zavesením

Náprava s dvojitými priečnymi ramenami

Pri náprave s dvojitými priečnymi ramenami je náboj kolesa vedený dvomi priečnymi ramenami a spojovacou tyčou. Pružiaca jednotka je uchytená na dolnom priečnom ramene a preberá úlohu vertikálnej podpery. Toto zavesenie kolesa je charakteristické malou konštrukčnou výškou a veľkým zaťažením a je zvlášť výhodné pre športové podvozky. Okrem toho je výhodná pre pohon 4MOTION, pretože zaručuje bezproblémový prenos veľkých záťažových síl a vysokú smerovú stabilitu. Náprava s dvojitými priečnymi ramenami si vyžaduje malý priestor a v kombinácii s optimálne navrhnutou spojovacou tyčou bráni vzniku nadmerných reakcií pri zmene zaťaženia motora. Ďalšími konštrukciami sú priestorovo mimoriadne úsporná náprava s pozdĺžnymi dvojitými priečnymi ramenami (náprava LDQ) a zadná náprava s lichobežníkovými ramenami.

Pozrite si tiež:
4MOTION
Náprava McPherson
Vzpera McPherson
Náprava so šikmým zavesením
Viacprvková zadná náprava
Lichobežníkové rameno zadnej nápravy
Zadná kľuková náprava
Štvorprvková predná náprava

Náprava so šikmým zavesením

Zadná náprava so šikmým zavesením je charakteristická pre vyvážený komfort a jazdné vlastnosti. Pri zadnej náprave so šikmým zavesením sú kolesá vedené na ramenách, ktoré sa počas pruženia pohybujú šikmo k pozdĺžnej osi vozidla. Kompaktná konštrukcia umožňuje veľký batožinový priestor.

Pozrite si tiež:
Náprava McPherson
Vzpera McPherson
Náprava s dvojitými priečnymi ramenami
Viacprvková zadná náprava
Zadná náprava s lichobežníkovým ramenom
Zadná kľuková náprava
Predná náprava so štvorprvkovým zavesením

Nárazové testy

Pri vývoji nových vozidiel slúžia nárazové testy na stanovenie optimálnej ochrany cestujúcich. Pre neskoršie sériové vozidlá sa na predsériových vozidlách pritom predčasne testujú rôzne typy kolízií.

Pred reálnym testom sa ešte robia simulácie v počítači, teda virtuálne kolízie. Výsledkom toho sú dôležité poznatky o interakcii dielov pri nehode.

Dohodnuté sú:

• Pevnosť priestoru pre cestujúcich
• Vznikajúci priebeh akcelerácie
• Prispôsobené systémy ochrany pasažierov

Výsledky všetkých nárazových testov tvoria základ pre plynulý proces vývoja ďalšieho zvyšovania pasívnej bezpečnosti. Na tomto procese sa okrem inžinierov podieľajú tiež lekári a vedci zaoberajúci sa nehodami.

Pozrite si tiež:
Pasívna bezpečnosť
Euro NCAP

Natáčanie svetiel do zákruty

Dynamické natáčanie svetiel do zákruty predstavuje riadený bi-xenónový natáčací systém, ktorý ponúka spoločnosť Volkswagen v kombinácii so statickým natáčaním svetiel do zákruty. Zákruty sú tak lepšie osvetlené. Vďaka výrazne optimálnemu osvetleniu zabezpečí systém až o 90% vyššiu bezpečnosť a nižšie riziko nehôd pri prejazde zákrutami. Vodič vidí oveľa skôr priebeh zákruty, ale aj osoby, zver alebo prekážky za zákrutou. V kritických situáciách získa viac času, aby mohol zareagovať.

Od rýchlosti asi 10 km/h sleduje dynamické natočenie svetiel priebeh zákruty s maximálnym uhlom natočenia až 15 stupňov. Svetlomety svietia smerom do zákruty. V tomto prípade sa vnútorný xenónový modul otáča až o 15 ° do vnútornej strany zákruty a vonkajší model až o 7,5 ° do vonkajšej strany zákruty. Toto ohraničenie uhlov účinne bráni oslneniu vodičov v protismere.

Pozrite si tiež:
Odbočovacie svetlo
Bi-xenónové svetlomety
Dynamická regulácia diaľkových svetiel "Dynamic Light Assist"

Naturstrom

"Volkswagen Naturstrom®" je v 28 krajinách EÚ chránená ochranná známka. Volkswagen v podstate definuje kritériá kvality pre Naturstrom takto:

• Prúd musí byť 100% bez CO2
• Naturstrom musí byť 100% vyrobený z obnoviteľných zdrojov
• Elektrická energia musí byť, buď vyrobená vlastnou energiou, alebo musí byť elektrinou "so zárukou pôvodu", t.j. elektrická energia sa nakupuje so zárukami pôvodu a z krajín, v ktorých existuje fyzická dodávka.

Elli tiež ponúka výhradne Volkswagen Naturstrom®.

Navigačný systém

Pod navigačným systémom rozumieme elektronické zariadenie, ktoré pomáha dosiahnuť definovaný cieľ. Do požadovaného cieľa naviguje vodiča akusticky pomocou hlasových pokynov a opticky prostredníctvom mapových podkladov na displeji. Systém sa skladá zo základných prvkov: GPS antény, navigačného počítača a displeja. Navigačný systém dokáže určiť polohu vozidla s presnosťou niekoľkých metrov pomocou "Global Positioning System" (GPS).

Neustála aktualizácia údajov GPS a porovnanie so snímačmi otáčok kolesa antiblokovacieho systému umožňuje riadiacej jednotke prepočítať zvolenú trasu. Ako základná informácia slúži kompletná sieť ciest ako digitalizovaná mapa. Tieto informácie sú uložené na dátovom nosiči (CD-ROM, DVD alebo pevnom disku).

Integrovaný počítač navigačného systému vypočíta po zadaní cieľa najrýchlejšiu alebo najkratšiu trasu a počas jazdy s aktívnym navádzaním k cieľu prispôsobuje vypočítanú trasu a aktuálnu polohu vozidla. Ak sa tieto navzájom odlišujú - napríklad preto, že sa vodič rozhodol pre inú trasu z dôvodu dopravnej zápchy alebo náhodne - prepočíta upravenú trasu.

Systém Traffic Message Channel (TMC) umožňuje dynamickú navigáciu k cieľu, pri ktorom navigačný systém sám rozpozná dopravné prekážky a ponúkne alternatívnu trasu.

Rádio a navigačné systémy najnovšej generácie sú charakteristické jednoduchým ovládaním a multifunkčnosťou.

Pozrite si tiež:
Global Positioning System (GPS)
Traffic Message Channel (TMC)
Dynamická navigácia

NEDC

Skratka NEDC znamená "Nový európsky jazdný cyklus" (Neuer Europäischer Fahrzyklus) a označuje testovaciu metodiku, ktorá sa používa na stanovenie hodnôt emisií a spotreby paliva vozidiel v celej Európe od roku 1992. NEDC sa vzťahuje na všetky osobné a ľahké úžitkové vozidlá.

Testovacia metodika NEDC bola od septembra 2017 nahradená testovacou metodikou WLTP.

Jazdný cyklus NEDC
V jednom jazdnom cykle sa za pevne stanovených podmienok testuje jedno vozidlo, aby sa stanovila jeho spotreba paliva a emisie CO2. Namerané hodnoty výfukových plynov sú súčasťou informácií výrobcu pre registráciu a predaj vozidiel. Pre jazdný cyklus sú určené hraničné podmienky, ako napr. počiatočná teplota, rýchlosť, náklad a začiatok merania výfukových plynov.

Normovaný jazdný cyklus NEDC sa realizuje na valcovom dynamometri zo studeného štartu a trvá približne 20 minút. Jazdný cyklus tvorí 13 minút simulovanej jazdy v meste a 7 minút simulovanej jazdy mimo mesta (max. rýchlosť 120 km/h). V testovacej miestnosti musí byť pri spustení testu teplota medzi 20 až 30 °C. K NEDC patrí meranie jazdného odporu, ktorý meria valivý odpor a odpor vzduchu, ale aj straty spôsobené trením. Tieto hodnoty sú zahrnuté do výpočtu konečného výsledku.

Emisie vozidla sú pri teste zachytené a analyzované. Z nameraných hodnôt oxidu uhličitého je možné presne vypočítať spotrebu paliva. Pre zrýchlenie z 0 na 50 km/h má jazdný cyklus 26 sekúnd. V závislosti od tohto časového úseku sú pre každé vozidlo uvedené spínacie body.

Pozrite si tiež:
WLTP
RDE

Nezávislé kúrenie a vetranie

Nezávislé kúrenie a vetranie vykúri interiér a v zime sa postará o čisté čelné sklo bez námrazy. V horúcich dňoch funguje ako nezávislé vetranie a privádza čerstvý vzduch do zaparkovaného vozidla.

Čas spustenia a doba fázy kúrenia sa dá pohodlne nastaviť v združenom prístroji pomocou ovládača. Okrem aktivovania prostredníctvom funkcie časovača sa nezávislé kúrenie môže zapnúť aj pomocou tlačidla okamžitého kúrenia klimatizácie alebo prostredníctvom diaľkového ovládača (dosah do 600 metrov).

Prednastavenie v prístrojovom paneli rozhoduje o tom, či sa v interiéri vozidla kúri alebo vetrá - pri vysokých vonkajších teplotách . Bez ohľadu na ročné obdobie sa nezávislé kúrenie už pred jazdou postará o pohodlie v aute.

Pozrite si tiež:
Klimatizácia

Nočné videnie

Infračervená termokamera sleduje priestor pred vozidlom vo vzdialenosti asi 130 metrov a reaguje na teplo, ktoré vyžaruje telo.* Príslušný termogram sa zobrazí na displeji palubného počítača alebo digitálneho kokpitu. Systém vás upozorní na to, že je situácia kritická a môže dôjsť ku kolízii.* Takto máte k dispozícii ďalší informačný zdroj, ktorý vám pomáha spoľahlivo identifikovať na ceste človeka alebo zviera, napríklad jeleňa - hlavne vtedy, keď je viditeľnosť obmedzená hmlou alebo dažďom. Systém vám pomáha včas reagovať na nebezpečenstvo.

*V rámci možností daných systémom.

O

Obmedzovač sily bezpečnostného pásu

Obmedzovač napínacej sily bezpečnostného pásu znižuje od určitej hranice pôsobenie sily bezpečnostného pásu na cestujúcich a spolu s napínačom bezpečnostných pásov a airbagmi znižuje riziko poranenia hornej časti tela cestujúcich na predných sedadlách.

Pre dosiahnutie tohto efektu sa deformuje torzná tyč v navíjacom mechanizme pásu. Systém tak uvoľní bezpečnostný pás na vopred určenú úroveň sily. Maximálna sila ramenného pruhu bezpečnostného pásu sa tak zníži, bezpečnostný pás a airbag zachytí cestujúcich jemnejšie. Tento obmedzovač sily bezpečnostného pásu redukuje silu pôsobiacu na cestujúcich aj bez dodatočného airbagu a napínača bezpečnostného pásu (napr. na sedadlách vzadu)

Pozrite si tiež:
Napínač bezpečnostného pásu
Airbag

Odbočovacie svetlo

Odbočovacie svetlo slúži na to, aby osvetlilo oblasť cesty a okolia, kam odbočujete. Pri natočenom volante alebo zapnutom smerovom svetle sa svetlo v závislosti od situácie automaticky zapne na križovatkách alebo vyústení ulíc pri rýchlosti nižšej ako 40 km/h. Vodič tak výrazne skôr zaregistruje chodcov, ktorí sa pri odbočovaní nachádzajú vedľa vozidla, vďaka čomu sa zníži riziko potenciálnej nehody. Odbočovacie svetlo je v závislosti od modelu integrované do hlavných svetlometov alebo do svetiel do hmly.

Pozrite si tiež:
Automatické natáčanie do zákrut

Off-road navigácia

Off-road navigácia umožňuje nájsť cestu aj mimo spevných ciest (v teréne) v oblastiach, ktoré nie sú digitalizované.

Pozrite si tiež:
Navigačný systém

Ochrana chodidiel

Spodné končatiny vodiča môžu byť vystavené výraznému nebezpečenstvu poranenia v závislosti od typu a závažnosti kolízie. Spoločnosť Volkswagen cielene používa deformačné prvky v oblasti pedálov a opierky chodidla pre zníženie rizika poranenia. Deformácia prednej steny, ku ktorej dochádza pri teste Euro NCAP Offset Crash, vedie, napríklad od určitej definovanej úrovne sily k cielenému uvoľneniu pedálov. Pedále zostanú pohyblivé, no nevniknú do priestoru nôh. Tým sa znižuje riziko poranenia chodidiel a dolných končatín.

Ochrana proti bočnému nárazu

Vzhľadom k malému deformačnému priestoru vozidla a bezprostrednej blízkosti cestujúceho ku kolíznemu vozidlu je veľmi ťažké porovnať podmienky pri bočnom náraze s podmienkami pri čelnej zrážke. Na rozdiel od prednej alebo zadnej časti, neponúka karoséria v tomto bode žiadne možnosti absorpcie energie prostredníctvom deformácie materiálu. Aby sa priestor pre cestujúcich v prípade havárie deformoval cielene čo najviac, musí byť táto oblasť vytvorená mimoriadne stabilne a použité zádržné systémy musia byť vyvinuté tak, aby sa dali použiť v priebehu niekoľkých milisekúnd.

V automobilke Volkswagen sa na boku vozidla používajú rôzne ochranné mechanizmy, ktoré trvalo znižujú riziko poranenia:

• Bočné nárazníky zvyšujú tuhosť dverí a rozdeľujú energiu generovanú pri bočnom náraze.
• Veľké prekrytie dverí so stĺpikmi zvyšuje tuhosť deformácie. Sily vznikajúce pri havárii sa môžu lepšie rozptýliť do podlahy a vzpier strechy.
• Stabilné stĺpiky A, B a C zabezpečujú priestor pre cestujúcich odolný voči deformácii.
• Stabilná priečna výstuž v podlahe vozidla pre zabezpečenie potrebného priestoru na prežitie
• Optimálne nastavené bočné a hlavové airbagy tvoria zádržný systém pri bočnom náraze

Pozrite si tiež:
Priestor pre cestujúcich
Zádržný systém

Ochrana proti korózii

Rozsiahla ochrana proti korózii všetkých relevantných častí vozidla je dnes pri modeloch značky Volkswagen štandardom. Okrem pozinkovania sú duté časti karosérie chránené náterom horúceho vosku, spoje karosérie a spodok vozidla sú dodatočne tiež zakonzervované. Plastové ochranné kryty podbehu kolesa chránia pred odskakujúcimi kamienkami. Kvalitné základné nátery a moderné laky tiež chránia vozidlo pred koróziou.

Zabezpečuje stálu trvanlivosť štruktúry po celú životnosť vozidla. Garantuje dlhodobé zachovanie hodnoty vozidla a vďaka dlhšej životnosti je ohľaduplnejší k životnému prostrediu.

Ochranný kryt spodku vozidla

Namiesto klasického ochranného krytu spodku vozidla využíva automobilka Volkswagen v súčasnosti čoraz viac ochranný kryt z plastu. Spodok vozidla účinne chráni pred poškodením spôsobeným odskakujúcimi kameňmi, je ľahší, dá sa ľahko vyrobiť z recyklovaného materiálu a tiež sa dá ľahko recyklovať, preto je šetrnejší k životnému prostrediu.

Ochranný kryt spodku vozidla okrem toho zlepšuje prúdenie vzduchu okolo karosérie. Čím sa zlepšuje odpor vzduchu a spotreba paliva klesá.

Pozrite si tiež:
Recyklovanie

Ochranný systém proti prevráteniu

Aktívny ochranný systém proti prevráteniu zabezpečuje dodatočnú ochranu cestujúcich pri prevrátení vozidla.

Systém sa skladá z dvoch samostatných kaziet, ktoré sú upevnené za zadnými sedadlami vždy prostredníctvom šiestich upevňovacích bodov v zdvojenej zadnej stene batožinového priestoru. Vďaka efektívnej konštrukcii profilov a priebežným spojom dokáže ochranný systém proti prevráteniu pohltiť väčšie sily, ako doteraz známe systémy. Riadiaca jednotka nárazu aktivuje ochranný systém hneď, ako senzory nárazu zistia nebezpečenstvo možného prevrátenia alebo nárazu (predný, zadný a bočný).

Uvoľňovací mechanizmus vysunie ochranné profily o 265 milimetrov v priebehu 0,25 sekundy. Profily sa v konečnej polohe zaaretujú a spolu s extrémne tuhým rámom čelného skla chránia všetky štyri miesta. Ak by strecha bola zatvorená, ochranný systém sa vysunie proti stropu strechy. Ak nedôjde k prevráteniu vozidla, dajú sa ochranné oblúky ručne zasunúť do kaziet. Takýmto spôsobom predchádza systém možným nákladom na opravu.

Oktánové číslo

Oktánové číslo udáva odolnosť paliva proti detonačnému spaľovaniu. Stanovuje sa podľa ROZ (Research-Oktanzahl) za špecifických testovacích podmienok s presne definovanými testovacími motormi. Benzín Normal má s 91 ROZ najnižšiu hodnotu, Super benzín má 95 ROZ, Super Plus je s oktánovým číslom 98 ROZ na špici. Čím je oktánové číslo vyššie, tým vyššia je teplota samovznietenia pri benzínových palivách a tým nižšia je tendencia k detonácii pri spaľovaní (benzín 450-550°C teplota samovznietenia, super benzín 480-700°C).

Pozrite si tiež:
Senzor klepania motora

Okuliare pre zmiešanú realitu

Zmiešaná realita (MR) predstavuje úzke prepojenie reálneho sveta a virtuality. V reklamách so zmiešanou realitou sa v rôznej miere premiešava reálny a virtuálny obsah. To zahŕňa rozšírenú realitu (AR) a rozšírenú virtuálnosť (AV).

Okuliare pre zmiešanú realitu predstavujú v tomto zmysle zariadenie nosené na hlave, ktoré zobrazujú takéto obrazy (napr. Microsoft HoloLens).

Online služby

Nové služby, praktické služby a užitočné aplikácie: To predstavujú online služby Car-Net.

Pozrite si tiež:
Car-Net App-Connect
Car-Net Cam-Connect
Car-Net "Guide & Inform"
Car-Net "Security & Service"

Opierka bedrovej chrbtice

Opierka bedrovej chrbtice sa postará o optimálne držanie tela pri sedení. Hlavne pri dlhých cestách dochádza k ochabnutiu svalstva kvôli únave. Proti tomu efektu pôsobí bedrová opierka tak, že uvoľní chrbticu a predchádza možným problémom kvôli zlej polohe, kŕčovitému stuhnutiu alebo už existujúcim problémom s chrbticou.

Pozrite si tiež:
Masážna funkcia (sedadlá)

Ostrekovače svetlometov

Pri ostrekovačoch svetlometov strieka elektricky poháňané rotačné čerpadlo vodu, resp. čistiaci prostriedok pod vysokým tlakom zvonku na kryt svetlometu. Vďaka tomu sa podstatne zvýši bezpečnosť v daždi, pri snežení a zvírených nečistotách. Pre xenónové svetlomety sú ostrekovače svetlometov predpísané zákonom.

Pri niektorých modeloch prebieha čistenie krytov svetlometov v dvoch stupňoch. Prvé čistenie odstráni pri vysunutí trysiek špinu. Pri druhom čistení sa uvoľnené nečistoty spláchnu. Výhodou je, že svetelné pole je čistením obmedzené len nepatrne a optimálny účinok čistenia je zabezpečený aj pri vysokých rýchlostiach.

Pozrite si tiež:
Bi-xenónové svetlomety

Ovládanie funkcií gestami

Prostredníctvom ovládania gestami sa dajú systémy infotainment ovládať ešte ľahšie a pohodlnejšie. Pretože jednoduchým gestom je možné ovládať celý rad položiek v menu. Preto stačí jeden pohyb ruky, aby ste prešli z jednej rozhlasovej stanice k inej.

Ovládanie hlasovými pokynmi

S hlasovým ovládaním môžete pohodlne ovládať mnohé systémy ako telefón, rádio alebo navigačný systém prostredníctvom hlasových pokynov. Napríklad pri navigácii: hlasové ovládanie aktivujete jednoducho stlačením tlačidla na volante, poviete adresu a trasa sa prepočíta automaticky.

Ak je so systémom infotainment spárovaný telefón, môžete pomocou hlasového ovládania vyhľadať volajúceho a zavolať mu.

Oxidačný katalyzátor

Naftové motory pracujú s vysokým prebytkom vzduchu, preto sa ich výfukové plyny nedajú upraviť trojcestným katalyzátorom. Použitie lambda sondy je z technických dôvodov vylúčené.

Oxidačný katalyzátor mení prostredníctvom oxidácie a redukcie škodlivé látky uhľovodíka (HC) a oxidu uhoľnatého (CO) na netoxický oxid uhličitý (CO2) a vodu (H2O).

Pozrite si tiež:
Katalyzátor

Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen