Volanie pri poruche

V prípade núdze je vám k dispozícii jediným stlačením tlačidla – volanie pri poruche Volkswagen vo vašom ID.

V prípade poruchy1 môžete kedykoľvek aktivovať asistenčnú službu vo svojom ID. Dokonca v mnohých európskych krajinách. Po stlačení tlačidla sa automaticky spojíte s call centrom, ktoré vám pomôže s konkrétnymi odporúčaniami na postup alebo k vám pošle servisné vozidlo spoločnosti Volkswagen. Ak ste uzavreli zmluvu VW Connect alebo We Connect, údaje o vašom vozidle sa prenesú automaticky2.

Len pre modely ID., ktoré boli dodané aspoň so softvérom 3.0.

Na využívanie služieb VW Connect a VW Connect Plus pre vozidlá rodiny ID. potrebuje zákazník užívateľský účet Volkswagen ID a do systému VW Connect / VW Connect Plus sa musí prihlásiť užívateľským menom a heslom. Okrem toho musí so spoločnosťou Volkswagen AG uzatvoriť cez internet samostatnú zmluvu VW Connect alebo VW Connect Plus. Zmluva o službe VW Connect pre rodinu ID. nie je obmedzená na tri roky. Služba VW Connect Plus je spočiatku obmedzená na obdobie troch rokov, potom ju možno za poplatok predĺžiť. Pre VW Connect Plus má zákazník po odovzdaní vozidla 90 dní na registráciu vozidla na portáli www.myvolkswagen.net alebo cez aplikáciu VW Connect ID. (dostupná v App Store a Google Play Store) a bezplatné využívanie služieb VW Connect Plus po celú dobu dohodnutého obdobia.

V prípade neskoršej registrácie sa doba bezplatnej lehoty skráti. Presný termín si môžete pozrieť počas aktivácie alebo po aktivácii na myvolkswagen.net. Po uplynutí počiatočného obdobia VW Connect Plus / We Connect Plus je možné ho za poplatok predĺžiť.
Niektoré mobilné online služby od VW Connect / VW Connect Plus alebo We Connect / We Connect Plus je možné prevádzkovať iba prostredníctvom aplikácie "Volkswagen".

Na používanie bezplatnej aplikácie potrebujete smartfón s vhodným operačným systémom iOS alebo Android a SIM kartu s dátovou možnosťou s platnou alebo samostatne uzavretou zmluvou o poskytovaní mobilných služieb medzi vami a vaším operátorom.  Výmenou dát z internetu môžu v závislosti od vášho paušálu a zvlášť pri použití v zahraničí vzniknúť dodatočné náklady (napr. poplatky za roaming). 

Mobilné online služby sú dostupné počas dohodnutého zmluvného obdobia a počas zmluvného obdobia môžu podliehať zmenám obsahu. Služby zahrnuté v balíkoch VW Connect a VW Connect Plus alebo We Connect a We Connect Plus sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Dostupnosť závisí aj od modelu vozidla, vybavenia a nainštalovanej verzie softvéru. To platí aj pre služby tretích strán. Ďalšie informácie získate na connect.volkswagen.com a od svojho partnera Volkswagen. Vezmite, prosím, na vedomie aj aktuálne všeobecné zmluvné podmienky pre digitálne služby ID. Rodina.    

Aby ste mohli používať služby VW Connect / We Connect, potrebujete účet používateľa Volkswagen a musíte sa prihlásiť s menom a heslom. Okrem toho je potrebné uzatvoriť samostatnú zmluvu VW Connect či VW Connect Plus alebo We Connect či We Connect Plus so spoločnosťou Volkswagen AG online na stránke www.myvolkswagen.net alebo prostredníctvom aplikácie "Volkswagen" (dostupnej v App Store a Google Play Store). V prípade VW Connect Plus/ We Connect Plus máte od odovzdania vozidla 90 dní na to, aby ste zaregistrovali vozidlo na stránke www.myvolkswagen.net alebo prostredníctvom aplikácie "Volkswagen" a používali služby počas celej dohodnutej bezplatnej doby platnosti. 

Pre zákazníkov s VW Connect a VW Connect Plus: Používanie mobilných online služieb je možné prostredníctvom integrovaného internetového pripojenia. Na používanie internetového rádia, mobilného prístupového bodu WLAN a Alexa, ak sú k dispozícii, si môžete predplatiť spoplatnené balíky dát od externého partnerského operátora "Cubic Telecom" a používať ich v oblasti pokrytia siete v mnohých európskych krajinách. Objem dát týchto balíkov môžu využívať všetci používatelia a cestujúci vo vozidle. Informácie o podmienkach, cenách a podporovaných štátoch nájdete na stránke vw.cubictelecom.com. Alternatívne môžete používať internetové rádio, mobilný prístupový bod a Alexu, ak je k dispozícii, prostredníctvom mobilného koncového zariadenia (napr. smartfónu) so schopnosťou fungovať ako mobilný prístupový bod WLAN. V tomto prípade je funkcia príslušnej služby k dispozícii iba cez existujúcu alebo samostatne uzavretú zmluvu o poskytovaní mobilných služieb medzi vami a vaším poskytovateľom mobilných služieb a iba v rozsahu pokrytia danej mobilnej siete. Výmenou údajov z internetu môžu v závislosti od vašej tarify a zvlášť pri použití v zahraničí vzniknúť dodatočné náklady (napr. poplatky za roaming).

Pre zákazníkov s We Connect a We Connect Plus: Používanie mobilných online služieb je možné prostredníctvom integrovaného internetového pripojenia. Na používanie služieb Streaming jednotlivých In-Car Apps, ako aj mobilného prístupového bodu WLAN je možné získať spoplatnené balíky dát od externého partnerského operátora "Cubic Telecom" a využívať ich v rámci pokrytia siete v mnohých európskych krajinách. Objem dát týchto balíkov môžu využívať všetci používatelia a cestujúci vo vozidle. Informácie o podmienkach, cenách a podporovaných štátoch nájdete na stránke vw.cubictelecom.com. Alternatívne je možné používať tieto služby prostredníctvom mobilného koncového zariadenia (napr. smartfónu) so schopnosťou fungovať ako mobilný prístupový bod WLAN. V takom prípade sú príslušné služby dostupné len s existujúcou alebo samostatne uzavretou zmluvou o poskytovaní mobilných služieb medzi vami a vaším mobilným operátorom a len v rámci pokrytia príslušnej mobilnej siete. Výmenou dát z internetu môžu v závislosti od vášho paušálu a zvlášť pri použití v zahraničí vzniknúť dodatočné náklady (napr. poplatky za roaming).

Na používanie bezplatnej aplikácie "Volkswagen" potrebujete smartfón s vhodným operačným systémom iOS alebo Android a SIM kartu s dátovou možnosťou s platnou alebo samostatne uzavretou zmluvou o poskytovaní mobilných služieb medzi vami a vaším operátorom.    

Služby zahrnuté v balíkoch VW Connect a VW Connect Plus alebo We Connect a We Connect Plus sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Dostupnosť závisí aj od modelu vozidla, výbavy a nainštalovanej verzie softvéru. To platí aj pre služby poskytovateľov tretích strán. Služby sú k dispozícii počas dohodnutej doby platnosti zmluvy a počas tejto doby sa môžu obsahovo meniť alebo môžu byť aj zrušené. Ďalšie informácie nájdete na stránke connect.volkswagen.com a u svojho partnera spoločnosti Volkswagen. Informácie o tarifách a podmienkach mobilných operátorov získate od svojho mobilného operátora. 

 

Importér si vyhradzuje právo zmeny obsahu a cien. Všetky uvedené ceny/zľavy sú odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH a majú len informatívny a nezáväzný charakter. Ceny skladových vozidiel sa môžu líšiť v závislosti od doplnkovej výbavy. Podrobnosti o ponuke modelov, ich konečných cenách/zľavách, špecifikáciách, dostupnosti, dodacích podmienkach a uvedených doplnkových službách vám poskytne váš autorizovaný predajca Volkswagen. Zobrazené modely sú len ilustračné a môžu sa líšiť v jednotlivých detailoch výbavy. 

Zavrieť
Menu
Zatvoriť menu
Zatvoriť

Všetky služby pre modely ID.

Všetky služby pre modely ID.

Vďaka VW Connect / VW Connect Plus a We Connect/ We Connect Plus môžete používať celý rad užitočných online služieb vo svojom ID., ktoré vás podporia a zabavia. Tu si môžete pozrieť prehľad našich digitálnych ponúk a príslušné podmienky používania. 

Dostupnosť služieb opísaných v balíkoch VW Connect / VW Connect Plus a We Connect/ We Connect Plus sa môže v jednotlivých krajinách líšiť a závisí od modelu, modelového roku, výbavy vozidla a verzie ID. Software - od ID. Software 3.0 s We Connect a od ID. Software 4.0 s VW Connect. Viac informácií o dostupných službách nájdete na zákazníckom portáli myVolkswagen alebo vo vašej aplikácii Volkswagen App.

 

Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen