Menu
Zatvoriť menu
Zatvoriť

Jedna registrácia, veľa výhod.

Jedna registrácia, veľa výhod.

Každý hrdina má svojich pomocníkov. A so službami VW Connect alebo We Connect ich máte celý rad na dosah ruky prostredníctvom novej aplikácie Volkswagen App. Zistite, ktoré služby sa najviac hodia k vášmu každodennému životu a aké podmienky musia byť splnené. Tu sa nachádza prehľad všetkých služieb a možností.

Dostupnosť služieb opísaných v balíkoch VW Connect a VW Connect Plus, ako aj We Connect a We Connect Plus sa môže v jednotlivých krajinách líšiť a závisí od modelu, modelového roku a výbavy vozidla. Viac informácií o dostupných službách nájdete vo svojej zákazníckej zóne myVolkswagen alebo v aplikácii Volkswagen App.

Základné funkcie

Základné funkcie, ako je služba núdzového volania a zákonom vyžadovaný systém tiesňového volania eCall, máte k dispozícii bez toho, aby ste museli uzavrieť samostatnú zmluvu VW Connect alebo We Connect. Ak chcete preniesť niektoré personalizované funkcie z jedného vozidla do druhého, potrebujete Discover Media alebo Discover Pro. Okrem toho potrebujete účet používateľa Volkswagen a musíte sa prihlásiť do služby VW Connect alebo We Connect pomocou svojho používateľského mena a hesla.

VW Connect a We Connect

Váš prístup k digitálnym službám spoločnosti Volkswagen a priame spojenie s vaším vozidlom: vďaka VW Connect alebo We Connect je váš Volkswagen pripravený na konektivitu. Po jednorazovej aktivácii budete môcť bezplatne využívať mnohé užitočné a inovatívne online služby.

Na používanie týchto bezplatných služieb je potrebné uzatvoriť samostatnú zmluvu VW Connect alebo We Connect so spoločnosťou Volkswagen AG.1

Služba techn. podmienky
Volanie pri poruche Séria
Stav vozidla Séria
Dvere a svetlá Séria
Správa o stave vozidla Séria
Údaje o jazde Séria
Parkovacia poloha Séria
Termín plánovaného servisu Séria
Mobilný kľúč 1) Navigačný systém Discover Pro (pre Passat, Arteon, alebo Golf) alebo Discover Media (len Golf), kompatibilné smartfóny

Prezentácia predstavuje aktuálny predajný program.

1 Dostupné len s voliteľným navigačným systémom "Discover Pro"(pre Passat, Arteon a Golf) alebo Discover Media (len Golf) a v spojení s aplikáciou We Connect. Pre Passat a Arteon je spočiatku k dispozícii päť bezplatných a pre Golf po zakúpení funkcie tiež päť mobilných kľúčov. Mobilné kľúče sa môžu aktivovať prvé 4 roky od uzatvorenia zmluvy We Connect. Podmienkou odovzdania mobilného kľúča niekomu inému je kontrola totožnosti odosielateľa kľúča prostredníctvom metódy Volkswagen Ident. Po inštalácii do kompatibilného smartfónu má mobilný kľúč ročnú platnosť viazanú na koncové zariadenie.

VW Connect Plus a We Connect Plus

Celý svet digitálnych služieb spoločnosti Volkswagen posúva konektivitu na vyššiu úroveň: S vaším účtom používateľa Volkswagen ID a aktiváciou služby VW Connect Plus alebor We Connect Plus máte k dispozícii ďalšie inteligentné funkcie: od inteligentnej navigácie takmer v reálnom čase až po internetové rádio a používanie smartfónu ako diaľkového ovládania. Pre ešte väčšie pohodlie a viac zábavy.

Na používanie týchto služieb treba online uzatvoriť osobitnú zmluvu VW Connect Plus alebo We Connect Plus so spoločnosťou Volkswagen AG. V prípade služieb VW Connect Plus a We Connect Plus máte 90 dní od odovzdania vozidla na registráciu vozidla na stránke www.myvolkswagen.net alebo v aplikácii Volkswagen App (dostupnej v App Store a Google Play Store) a na využívanie služieb počas celej doby bezplatného prvého obdobia.1

Služba techn. podmienky
Trúbenie a blikanie -
Online alarm pri krádeži Alarm pri krádeži
Online nezávislé vetranie Nový Golf, k dispozícii iba pre vybrané motory, vyžaduje dostatočnú kapacitu batérie
Online nezávislé kúrenie Nezávislé kúrenie
Zamykanie a odomykanie 1) -
Časy odjazdov Elektrické a elektrické hybridné vozidlo
Klimatizácia Elektrické a elektrické hybridné vozidlo
Nabíjanie Elektrické a elektrické hybridné vozidlo
Online hlasové ovládanie 2) Discover Media, Discover Pro alebo Ready 2 Discover 5); hlasové ovládanie
Internetové rádio 3) Ready 2 Discover, Discover Media alebo Discover Pro; balík „Streaming & Internet"
Media-Streaming 3)4) Ready 2 Discover, Discover Media alebo Discover Pro; balík „Streaming & Internet"
Mobilný prístupový bod WLAN 3) Ready 2 Discover, Discover Media alebo Discover Pro
Online dopravné informácie Discover Media, Discover Pro alebo Ready 2 Discover po aktivácii navigácie pomocou funkcie „Upgrades“
Online výpočet trasy Discover Media, Discover Pro alebo Ready 2 Discover po aktivácii navigácie pomocou funkcie „Upgrades“
Čerpacie a nabíjacie stanice Discover Media, Discover Pro alebo Ready 2 Discover po aktivácii navigácie pomocou funkcie „Upgrades“
Online aktualizácia máp Discover Media, Discover Pro alebo Ready 2 Discover po aktivácii navigácie pomocou funkcie „Upgrades“
Online import cieľov Discover Media, Discover Pro alebo Ready 2 Discover po aktivácii navigácie pomocou funkcie „Upgrades“
Parkoviská Discover Media, Discover Pro alebo Ready 2 Discover po aktivácii navigácie pomocou funkcie „Upgrades“

Prezentácia predstavuje aktuálny predajný program.

1) Služba Zamykanie a odomykanie je bezpečnostná funkcia, ktorá je podmienená kontrolou identity cez proces Volkswagen Ident. Pritom bude vaša identita skontrolovaná partnerom Volkswagen alebo cez videočet.
2) Online hlasové ovládanie je v súčasnosti dostupné v nasledujúcich jazykoch: nemčina, angličtina (GB a USA), francúzština, španielčina, čeština a taliančina. Jazyk, v ktorom môžete komunikovať prostredníctvom hlasového ovládania, závisí od zvoleného jazyka vášho systému Infotainment.
3) Na využívanie služieb "Streamovanie a internet", ako aj prístupového bodu WLAN potrebujete dodatočný objem dát, ktorý si môžete predplatiť prostredníctvom spoplatňovaných balíkov dát od externého mobilného partnera "Cubic Telecom" a využívať ich v oblasti pokrytia jeho siete v rámci mnohých európskych krajín. Informácie o cenách a podporovaných štátoch nájdete na stránke https://vw.cubictelecom.com. Okrem toho máte možnosť dátového pripojenia prostredníctvom mobilného koncového zariadenia (tethering cez smartfón) na základe aktuálnej alebo samostatne uzatvorenej zmluvy o poskytovaní mobilných služieb medzi vami a operátorom, avšak len v rámci pokrytia príslušnej mobilnej siete. Prijímaním balíkov dát z internetu môžu v závislosti od vašej príslušnej mobilnej tarify a zvlášť pri použití v zahraničí vzniknúť dodatočné náklady (napr. poplatky za roaming).
4) Podmienkou používania je účet v príslušnej streamovacej službe.
5) Hlasové ovládanie navigačných funkcií pomocou funkcie "Ready 2 Discover" je k dispozícii až po aktivácii aktualizácie: "Navigácia".

Upgrades

Funkcia Upgrades vám umožní dodatočne a flexibilne vybaviť váš Volkswagen ďalšími funkciami. Na nákup a používanie produktov Upgrade potrebujete účet používateľa Volkswagen, platnú zmluvu VW Connect alebo We Connect a oprávnenie ako hlavný používateľ alebo hlavná používateľka, to znamená prepojenie vášho účtu s konkrétnym vozidlom. Okrem toho je nevyhnutné, aby vozidlo malo technickú funkciu a hardvérové vybavenie požadované pre príslušný produkt, čo môže závisieť od modelového roku a dátumu výroby. Aktualizácie, ktoré sú k dispozícii pre príslušné vozidlo, si môže hlavný používateľ prezrieť a zakúpiť v obchode In-Car Shop systému Infotainmentsystems alebo v obchode Volkswagen Connect Shop. Platené produkty sa dajú zakúpiť v obchodoch In-Car Shop alebo Volkswagen Connect Shop pomocou aktuálne dostupných spôsobov platby uvedených v týchto obchodoch. Váš partner spoločnosti Volkswagen vám tiež rád poradí s aktualizáciami a ich dostupnosťou. Zakúpené a aktivované funkcie zostávajú vo vozidle, môžu ich používať všetci cestujúci a nie sú prenosné na iné vozidlá.

Funkcia techn. predpoklady
Navigácia Vozidlo pripravené pre We Connect; Ready 2 Discover
App-Connect spolu s App-Connect Wireless pre Apple CarPlay a Android Auto od spoločnosti Google 1) Vozidlo pripravené pre We Connect; Ready 2 Discover alebo Discover Media pre bezdrôtové použitie aplikácií Apple CarPlay™ a Android Auto™ od spoločnosti Google
Hlasové ovládanie 2),3) Pre vozidlo s prípravou na We Connect; Ready 2 Discover 5) alebo Discover Media
Ambientné osvetlenie (viacfarebné) Golf 8; ambientné osvetlenie, Ready 2 Discover, Discover Media alebo Discover Pro
Ambientné osvetlenie („efekt“) Golf 8; ambientné osvetlenie, Ready 2 Discover, Discover Media alebo Discover Pro
Regulácia diaľkových svetiel Light Assist Golf 8; Ready 2 Discover, Discover Media alebo Discover Pro
Automatická regulácia vzdialenosti ACC 5) Golf 8; obmedzovač rýchlosti, Ready 2 Discover, Discover Media alebo Discover Pro
Rozpoznávanie dopravných značiek Golf 8; Ready 2 Discover

Prezentácia predstavuje aktuálny predajný program.
*Ceny pre slovenský trh vrátane DPH. Ceny uvedené v internetovom obchode We Connect alebo v In-Car shope sú v čase nákupu právne záväzné. Ceny sa môžu líšiť v závislosti od vozidla a výbavy.

1) App-Connect zahŕňa technológie Apple CarPlay, Android Auto a MirrorLink. Počas jazdy sa dajú spustiť len certifikované aplikácie, aby sa zabránilo rozptyľovaniu. V tejto súvislosti berte do úvahy aj to, že niektoré aplikácie nie sú ponúkané pre každú z týchto troch technológií, že poskytovateľ môže počas trvania zmluvy meniť obsah funkcií alebo ich poskytovanie ukončiť a že dostupnosť týchto technológií sa môže líšiť v závislosti od krajiny. Informácie o kompatibilite smartfónov pre Apple CarPlay nájdete na stránke https://www.apple.com/ios/carplay/, pre Android Auto na stránke https://www.android.com/intl/auto/ a pre MirrorLink na stránke https://mirrorlink.com/. Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. Android Auto je ochranná známka spoločnosti Google LLC. MirrorLink je registrovaná ochranná známka konzorcia Car Connectivity Consortium LCC.

2) Používanie rozšírených funkcií online hlasového ovládanie vyžaduje Volkswagen ID a aktívnu licenciu We Connect Plus. V závislosti od modelu vozidla a výbavy môžete hlasom ovládať mnohé funkcie vozidla a online služby.

3) (Online) hlasové ovládanie je v súčasnosti dostupné v nasledujúcich jazykoch: nemčina, angličtina (GB a USA), francúzština, španielčina, čeština a taliančina.

4) Hlasové ovládanie navigačných funkcií pomocou funkcie "Ready 2 Discover" je k dispozícii až po aktivácii aktualizácie: "Navigácia".

5) ACC upravuje rýchlosť v rozsahu od 30 km/h (20 mph) do 210 km/h (130 mph). V závislosti od trhu sa môže tento rýchlostný rozsah meniť. Reguláciu ACC môžete kedykoľvek upraviť. Po zabrzdení sa regulácia preruší. Ak zrýchlite, regulácia sa počas procesu zrýchľovania preruší a následne sa znovu aktivuje. Ak máte pripojený príves, ACC reguluje menej dynamicky. Ak je automatické spomaľovanie prostredníctvom ACC nedostatočné, ACC vás oznámením v združenom prístroji vyzve na dodatočné brzdenie. Okrem toho svieti červená kontrolka a zaznie výstražný tón. Inteligentná technika ACC nemôže prekonať fyzikálne hranice a pracuje výhradne v rámci hraníc systému. Ponuka zvýšeného komfortu nikdy nesmie viesť k tomu, aby ste sa vystavili bezpečnostnému riziku.

Balíky & ceny za predĺženie

Vozidlá s VW Connect a We Connect sú štandardne pripravené na kobnektivitu. Pre nové vozidlá sú počas úvodnej doby platnosti v závislosti od výbavy bezplatne k dispozícii určité balíky služieb. Služby môžete predĺžiť napríklad prostredníctvom obchodov In-Car Shop systému Infotainment alebo Volkswagen Connect Shop. Prípadne vám poradí aj váš miestny partner spoločnosti Volkswagen. Tam si tiež môžete zakúpiť poukážku, ktorá sa dá použiť aj na nákup predĺženia licencie v našich obchodoch.

Volkswagen App – digitálny spoločník vášho vozidla Volkswagen

Aplikácia Volkswagen App spája komplexnú ponuku konektivity VW Connect, We Connect und Car-Net. Ponúka prehľad všetkých dôležitých funkcií a služieb a poskytuje ešte väčšie pohodlie. Jednoducho si ju stiahnite teraz.

Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen