Menu
Zatvoriť menu
Zatvoriť

Jedna registrácia, veľa výhod.

Jedna registrácia, veľa výhod.

Každý hrdina má svojich pomocníkov. A so službami VW Connect alebo We Connect ich máte celý rad na dosah ruky prostredníctvom novej aplikácie Volkswagen App. Zistite, ktoré služby sa najviac hodia k vášmu každodennému životu a aké podmienky musia byť splnené. Tu sa nachádza prehľad všetkých služieb a možností.

Dostupnosť služieb opísaných v balíkoch VW Connect a VW Connect Plus, ako aj We Connect a We Connect Plus sa môže v jednotlivých krajinách líšiť a závisí od modelu, modelového roku a výbavy vozidla. Viac informácií o dostupných službách nájdete vo svojej zákazníckej zóne myVolkswagen alebo v aplikácii Volkswagen App.

Základné funkcie

Základné funkcie, ako je služba núdzového volania a zákonom vyžadovaný systém tiesňového volania eCall, máte k dispozícii bez toho, aby ste museli uzavrieť samostatnú zmluvu VW Connect alebo We Connect. Ak chcete preniesť niektoré personalizované funkcie z jedného vozidla do druhého, potrebujete Discover Media alebo Discover Pro. Okrem toho potrebujete účet používateľa Volkswagen a musíte sa prihlásiť do služby VW Connect alebo We Connect pomocou svojho používateľského mena a hesla.

VW Connect a We Connect

Váš prístup k digitálnym službám spoločnosti Volkswagen a priame spojenie s vaším vozidlom: vďaka VW Connect alebo We Connect je váš Volkswagen pripravený na konektivitu. Po jednorazovej aktivácii budete môcť bezplatne využívať mnohé užitočné a inovatívne online služby.

Na používanie týchto bezplatných služieb je potrebné uzatvoriť samostatnú zmluvu VW Connect alebo We Connect so spoločnosťou Volkswagen AG.1

Služba techn. podmienky
Volanie pri poruche Séria
Stav vozidla Séria
Dvere a svetlá Séria
Správa o stave vozidla Séria
Údaje o jazde Séria
Parkovacia poloha Séria
Termín plánovaného servisu Séria
Mobilný kľúč 1) Navigačný systém Discover Pro (pre Passat, Arteon, alebo Golf) alebo Discover Media (len Golf), kompatibilné smartfóny*
Nabíjanie e-Hybridné automobily, len pre VW Connect

Prezentácia predstavuje aktuálny predajný program.

*Kompatibilné smartfóny

1 Dostupné len s voliteľným navigačným systémom "Discover Pro"(pre Passat, Arteon a Golf) alebo Discover Media (len Golf) a v spojení s aplikáciou We Connect. Pre Passat a Arteon je spočiatku k dispozícii päť bezplatných a pre Golf po zakúpení funkcie tiež päť mobilných kľúčov. Mobilné kľúče sa môžu aktivovať prvé 4 roky od uzatvorenia zmluvy We Connect. Podmienkou odovzdania mobilného kľúča niekomu inému je kontrola totožnosti odosielateľa kľúča prostredníctvom metódy Volkswagen Ident. Po inštalácii do kompatibilného smartfónu má mobilný kľúč ročnú platnosť viazanú na koncové zariadenie.

VW Connect Plus a We Connect Plus

Celý svet digitálnych služieb spoločnosti Volkswagen posúva konektivitu na vyššiu úroveň: S vaším účtom používateľa Volkswagen ID a aktiváciou služby VW Connect Plus alebor We Connect Plus máte k dispozícii ďalšie inteligentné funkcie: od inteligentnej navigácie takmer v reálnom čase až po internetové rádio a používanie smartfónu ako diaľkového ovládania. Pre ešte väčšie pohodlie a viac zábavy.

Na používanie týchto služieb treba online uzatvoriť osobitnú zmluvu VW Connect Plus alebo We Connect Plus so spoločnosťou Volkswagen AG.1

Služba techn. podmienky
Trúbenie a blikanie -
Online alarm pri krádeži Alarm pri krádeži
Online nezávislé vetranie Nový Tiguan, nový Passat, Golf 8, k dispozícii len pre mild-hybridné vozidlá, vyžaduje dotatočnú kapacitu batérie
Online nezávislé kúrenie Nezávislé kúrenie
Zamykanie a odomykanie 1) -
Časy odjazdov Elektrické a elektrické hybridné vozidlo
Klimatizácia Plug-in hybridné vozidlo
Nabíjanie Elektrické a elektrické hybridné vozidlo
Online hlasové ovládanie 2) Minimálne systém infotainment Ready 2 Discover 5); hlasové ovládanie
Internetové rádio 3)4) Minimálne systém infotainment Ready 2 Discover; balík „Streaming & Internet"
Mobilný prístupový bod WLAN 3)4) Minimálne systém infotainment Ready 2 Discover
Online dopravné informácie Minimálne systém infotainment Ready 2 Discover, po aktivácii navigácie pomocou funkcie „Upgrades“
Online výpočet trasy4) Minimálne systém infotainment Ready 2 Discover, po aktivácii navigácie pomocou funkcie „Upgrades“
Čerpacie a nabíjacie stanice Minimálne systém infotainment Ready 2 Discover, po aktivácii navigácie pomocou funkcie „Upgrades“
Online aktualizácia máp Minimálne systém infotainment Ready 2 Discover, po aktivácii navigácie pomocou funkcie „Upgrades“
Online import cieľov Minimálne systém infotainment Ready 2 Discover, po aktivácii navigácie pomocou funkcie „Upgrades“
Parkoviská Minimálne systém infotainment Ready 2 Discover, po aktivácii navigácie pomocou funkcie „Upgrades“
Online Gracenote Touareg od modelového roku 2025
3D zobrazenie mesta Touareg od modelového roku 2025
Online vyhľadávanie špeciálneho cieľa Touareg od modelového roku 2025
Počasie Touareg od modelového roku 2025
Správy Touareg od modelového roku 2025
Online hlasový asistent6) Passat, Tiguan, Golf (od modelového roku 2025)

Prezentácia predstavuje aktuálny predajný program.

1) Služba Zamykanie a odomykanie je bezpečnostná funkcia, ktorá je podmienená kontrolou identity cez proces Volkswagen Ident. Pritom bude vaša identita skontrolovaná partnerom Volkswagen alebo cez videočet.
2) Online hlasové ovládanie je v súčasnosti dostupné v nasledujúcich jazykoch: nemčina, angličtina (GB a USA), francúzština, španielčina, čeština a taliančina. Jazyk, v ktorom môžete komunikovať prostredníctvom hlasového ovládania, závisí od zvoleného jazyka vášho systému Infotainment.
3) Používanie mobilných online služieb je možné prostredníctvom integrovaného internetového pripojenia. 
1. Pre zákazníkov s VW Connect a VW Connect Plus: Na používanie internetového rádia, mobilného prístupového bodu WLAN a Alexa, ak sú k dispozícii, si môžete predplatiť spoplatnené balíky dát od externého partnerského operátora "Cubic Telecom" a používať ich v oblasti pokrytia siete v mnohých európskych krajinách. Objem dát týchto balíkov môžu využívať všetci používatelia a cestujúci vo vozidle. Informácie o podmienkach, cenách a podporovaných štátoch nájdete na stránke vw.cubictelecom.com. Alternatívne môžete používať internetové rádio, mobilný prístupový bod a Alexu, ak je k dispozícii, prostredníctvom mobilného koncového zariadenia (napr. smartfónu) so schopnosťou fungovať ako mobilný prístupový bod WLAN. V tomto prípade je funkcia príslušnej služby k dispozícii iba cez existujúcu alebo samostatne uzavretú zmluvu o poskytovaní mobilných služieb medzi vami a vaším poskytovateľom mobilných služieb a iba v rozsahu pokrytia danej mobilnej siete. Výmenou údajov z internetu môžu v závislosti od vašej tarify a zvlášť pri použití v zahraničí vzniknúť dodatočné náklady (napr. poplatky za roaming).
2. Pre zákazníkov s We Connect a We Connect Plus: Na používanie služieb Streaming jednotlivých In-Car Apps, ako aj mobilného prístupového bodu WLAN je možné získať spoplatnené balíky dát od externého partnerského operátora "Cubic Telecom" a využívať ich v rámci pokrytia siete v mnohých európskych krajinách. Objem dát týchto balíkov môžu využívať všetci používatelia a cestujúci vo vozidle. Informácie o podmienkach, cenách a podporovaných štátoch nájdete na stránke vw.cubictelecom.com. Alternatívne je možné používať tieto služby prostredníctvom mobilného koncového zariadenia (napr. smartfónu) so schopnosťou fungovať ako mobilný prístupový bod WLAN. V tomto prípade sú príslušné služby k dispozícii iba cez existujúcu alebo samostatne uzavretú zmluvu o poskytovaní mobilných služieb medzi vami a vaším poskytovateľom mobilných služieb a iba v rozsahu pokrytia danej mobilnej siete. Výmenou údajov z internetu môžu v závislosti od vašej tarify a zvlášť pri použití v zahraničí vzniknúť dodatočné náklady (napr. poplatky za roaming).
4) Nie je k dispozícii pre Touareg od modelového roku 2025.
5) Hlasové ovládanie navigačných funkcií pomocou funkcie "Ready 2 Discover" je k dispozícii až po aktivácii aktualizácie: "Navigácia".
6)Online hlasový asistent je v súčasnosti dostupný v nasledujúcich jazykoch: nemčina, dánčina, angličtina (GB a USA), francúzština, taliančina, holandčina, nórčina, poľština, portugalčina, švédčina, španielčina a čeština. 

Jazyk, v ktorom môžete komunikovať prostredníctvom hlasového asistenta závisí od zvoleného jazyka vo vašom systéme Infotainment. Ten je zodpovedný aj za rozsah funkcií hlasového asistenta, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od nastaveného jazyka. 
Ak súhlasíte so spracúvaním údajov o svojej polohe pre online hlasového asistenta alebo ak do hlasovej požiadavky pridáte informácie o polohe, budete dostávať aj výsledky vyhľadávania zohľadňujúce polohu. Súhlas môžete udeliť pri pripojení vozidla k vášmu účtu používateľa Volkswagen alebo neskôr vo vašom účte používateľa Volkswagen alebo prostredníctvom nasledujúceho odkazu https://www.myvolkswagen.net/start/en/onlinespeechconsent.html, ktorý sa zobrazí aj vo forme QR kódu v systéme Infotainment vo vašom vozidle. 

Ďalšie možnosti

So svojím účtom používateľa Volkswagen a aktivovanými službami VW Connect alebo We Connect môžete využívať ďalšie užitočné ponuky od spoločnosti Volkswagen. Stiahnite si2 praktické funkcie a In-Carr Apps z obchodu In-Car Shop.

Funkcia techn. podmienky
Spotify nový Passat, nový Tiguan a nový Golf, VW Connect Plus

Prezentácia predstavuje aktuálny predajný program.

Spotify a všetky súvisiace logá a značky pohybu sú ochranné známky spoločnosti Spotify Technology S.A. (Spotify) alebo jej dcérskych spoločností. Ak chcete používať službu Spotify, potrebujete účet používateľa Spotify. Spoločnosť Volkswagen AG (Volkswagen) umožňuje prostredníctvom tejto In-Car App prístup k audiostreamingovým službám Spotify. Spoločnosť Volkswagen nie je zodpovedná za poskytovanie služieb Spotify. Spotify poskytuje služby streamingu na vlastnú zodpovednosť. Používanie služieb Spotify sa riadi podmienkami používania a vyhlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti Spotify. Informácie o spracúvaní údajov na účely poskytovania údajov spoločnosti Spotify nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov pre VW Connect (Plus) . Aby ste mohli používať In-Car App Spotify vo vozidle Volkswagen, potrebujete aj účet používateľa Volkswagen a zmluvu VW Connect Plus.

Upgrades

Funkcia Upgrades vám umožní dodatočne a flexibilne vybaviť váš Volkswagen ďalšími funkciami. Na nákup a používanie produktov Upgrade potrebujete účet používateľa Volkswagen, platnú zmluvu VW Connect alebo We Connect a oprávnenie ako hlavný používateľ alebo hlavná používateľka, to znamená prepojenie vášho účtu s konkrétnym vozidlom. Okrem toho je nevyhnutné, aby vozidlo malo technickú funkciu a hardvérové vybavenie požadované pre príslušný produkt, čo môže závisieť od modelového roku a dátumu výroby. Aktualizácie, ktoré sú k dispozícii pre príslušné vozidlo, si môže hlavný používateľ prezrieť a zakúpiť v obchode In-Car Shop6 systému Infotainment alebo v obchode Volkswagen Connect Shop. Platené produkty sa dajú zakúpiť v obchodoch In-Car Shop alebo Volkswagen Connect Shop pomocou aktuálne dostupných spôsobov platby uvedených v týchto obchodoch. Váš partner spoločnosti Volkswagen vám tiež rád poradí s aktualizáciami a ich dostupnosťou. Zakúpené a aktivované funkcie zostávajú vo vozidle, môžu ich používať všetci cestujúci a nie sú prenosné na iné vozidlá.

Funkcia techn. predpoklady
Navigácia Vozidlo pripravené pre We Connect; Ready 2 Discover
App-Connect spolu s App-Connect Wireless pre Apple CarPlay a Android Auto od spoločnosti Google 1) Vozidlo pripravené pre We Connect; Ready 2 Discover alebo Discover Media pre bezdrôtové použitie aplikácií Apple CarPlay™ a Android Auto™ od spoločnosti Google
Hlasové ovládanie 2),3) Pre vozidlo s prípravou na We Connect; Ready 2 Discover 5) alebo Discover Media
Ambientné osvetlenie (viacfarebné) Golf 8; ambientné osvetlenie, Ready 2 Discover, Discover Media alebo Discover Pro
Ambientné osvetlenie („efekt“) Golf 8; ambientné osvetlenie, Ready 2 Discover, Discover Media alebo Discover Pro
Regulácia diaľkových svetiel Light Assist Golf 8; Ready 2 Discover, Discover Media alebo Discover Pro
Automatická regulácia vzdialenosti ACC 5) Golf 8; obmedzovač rýchlosti, Ready 2 Discover, Discover Media alebo Discover Pro
Rozpoznávanie dopravných značiek Golf 8; Ready 2 Discover

Prezentácia predstavuje aktuálny predajný program.
*Ceny pre slovenský trh vrátane DPH. Ceny uvedené v internetovom obchode We Connect alebo v In-Car shope sú v čase nákupu právne záväzné. Ceny sa môžu líšiť v závislosti od vozidla a výbavy.

1) App-Connect zahŕňa technológie Apple CarPlay, Android Auto a MirrorLink. Počas jazdy sa dajú spustiť len certifikované aplikácie, aby sa zabránilo rozptyľovaniu. V tejto súvislosti berte do úvahy aj to, že niektoré aplikácie nie sú ponúkané pre každú z týchto troch technológií, že poskytovateľ môže počas trvania zmluvy meniť obsah funkcií alebo ich poskytovanie ukončiť a že dostupnosť týchto technológií sa môže líšiť v závislosti od krajiny. Informácie o kompatibilite smartfónov pre Apple CarPlay nájdete na stránke https://www.apple.com/ios/carplay/, pre Android Auto na stránke https://www.android.com/intl/auto/ a pre MirrorLink na stránke https://mirrorlink.com/. Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. Android Auto je ochranná známka spoločnosti Google LLC. MirrorLink je registrovaná ochranná známka konzorcia Car Connectivity Consortium LCC.

2) Používanie rozšírených funkcií online hlasového ovládanie vyžaduje Volkswagen ID a aktívnu licenciu We Connect Plus. V závislosti od modelu vozidla a výbavy môžete hlasom ovládať mnohé funkcie vozidla a online služby.

3) (Online) hlasové ovládanie je v súčasnosti dostupné v nasledujúcich jazykoch: nemčina, angličtina (GB a USA), francúzština, španielčina, čeština a taliančina.

4) Hlasové ovládanie navigačných funkcií pomocou funkcie "Ready 2 Discover" je k dispozícii až po aktivácii aktualizácie: "Navigácia".

5) ACC upravuje rýchlosť v rozsahu od 30 km/h (20 mph) do 210 km/h (130 mph). V závislosti od trhu sa môže tento rýchlostný rozsah meniť. Reguláciu ACC môžete kedykoľvek upraviť. Po zabrzdení sa regulácia preruší. Ak zrýchlite, regulácia sa počas procesu zrýchľovania preruší a následne sa znovu aktivuje. Ak máte pripojený príves, ACC reguluje menej dynamicky. Ak je automatické spomaľovanie prostredníctvom ACC nedostatočné, ACC vás oznámením v združenom prístroji vyzve na dodatočné brzdenie. Okrem toho svieti červená kontrolka a zaznie výstražný tón. Inteligentná technika ACC nemôže prekonať fyzikálne hranice a pracuje výhradne v rámci hraníc systému. Ponuka zvýšeného komfortu nikdy nesmie viesť k tomu, aby ste sa vystavili bezpečnostnému riziku.

6) Nie je dostupné pre model Touareg.

 

Balíky & ceny za predĺženie

Vozidlá s VW Connect a We Connect sú štandardne pripravené na kobnektivitu. Pre nové vozidlá sú počas úvodnej doby platnosti v závislosti od výbavy bezplatne k dispozícii určité balíky služieb. Služby môžete predĺžiť napríklad prostredníctvom obchodov In-Car Shop systému Infotainment alebo Volkswagen Connect Shop. Prípadne vám poradí aj váš miestny partner spoločnosti Volkswagen. Tam si tiež môžete zakúpiť poukážku, ktorá sa dá použiť aj na nákup predĺženia licencie v našich obchodoch.

Volkswagen App – digitálny spoločník vášho vozidla Volkswagen

Aplikácia Volkswagen App spája komplexnú ponuku konektivity VW Connect, We Connect a Car-Net. Ponúka prehľad všetkých dôležitých funkcií a služieb a poskytuje ešte väčšie pohodlie. Jednoducho si ju stiahnite teraz.

Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen