Menu
Zatvoriť menu
Zatvoriť

Časté otázky k aktualizáciám ID. softvéru

Časté otázky k aktualizáciám ID. softvéru

Máte otázky týkajúce sa aktualizácií ID. softvéru, priebehu a inštalácie? Tu nájdete odpovede.

Zoznam otázok a odpovedí

Tu nájdete odpovede na často kladené otázky týkajúce sa aktualizácií softvéru všeobecne, aktualizácií over-the-air a aktualizácií v servise.

Zoznam otázok a odpovedí

Tu nájdete odpovede na často kladené otázky týkajúce sa aktualizácií softvéru Updates všeobecne, aktualizácií over-the-air a aktualizácií v servise.

Často kladené otázky– všeobecne

Prečo by som mal vykonávať aktualizácie softvéru v mojom vozidle ID?

Volkswagen odporúča, aby ste pripravované aktualizácie softvéru vykonávali bezodkladne a pravidelne. Len tak budete môcť využívať dodatočné a vylepšené funkcie. Posledná dostupná verzia ID. softvéru je vždy podmienkou pre získanie budúcich aktualizácií.

Ako zistím, kedy je k dispozícii aktualizácia softvéru pre moje vozidlo ID.?

Partner Volkswagen vás bude informovať hneď, ako bude aktualizácia v servise k dispozícii.

Hneď ako bude pre vaše vozidlo naplánovaná aktualizácia over-the-air, budete informovaný prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste zadali pri registrácii v službe We Connect. Keď bude možné aktualizáciu softvéru nainštalovať do vozidla, zobrazí sa v systéme Infotainment správa. Aby ste ju mohli prijať, vaše vozidlo musí byť v režime online, v nastaveniach ochrany osobných údajov vozidla musí byť aktivované odosielanie a prijímanie údajov o vozidle a vo vozidle musí byť prihlásený hlavný používateľ s aktívnou zmluvou We Connect. 

Vo vozidle som dostal oznámenie, že je k dispozícii aktualizácia - znamená to, že môžem nainštalovať novú verziu softvéru?

Pomocou funkcie aktualizácie over-the-air možno do vozidiel importovať rôzne typy aktualizácií. Môže ísť o aktualizácie existujúcich aplikácií In-Car Apps, systémov vozidla, obchodu In-Car Shop, aktualizácie softvéru a ďalšie. Podrobnejšie informácie o dostupnej aktualizácii nájdete v príslušných poznámkach k verzii v systéme infotainment.

Ako zistím, ktorá verzia softvéru je aktuálne nainštalovaná v mojom vozidle ID.?

Ak chcete skontrolovať aktuálnu verziu softvéru svojho vozidla, kliknite na obrazovke infotainment systému na položku "ID. softvér". Ak nie je k dispozícii dlaždica "ID. softvér", verziu nainštalovaného softvéru môžete zistiť aj v systémových informáciách. Ak to chcete urobiť, postupujte podľa tohto krátkeho vysvetlenia.

 

Sú aktualizácie ID. softvéru pre mňa bezplatné?

Áno, aktualizácie softvéru sú pre vás bezplatné.

Ako získam potvrdenie o aktualizácii softvéru?

Po aktualizácii softvéru sa aktualizuje dlaždica ID. softvéru, aby zobrazia verziu softvéru nainštalovanú vo vozidle. Nie každá aktualizácia softvéru vedie k zvýšeniu verzie softvéru (napr. automatické aktualizácie máp pre navigačný systém, nové aplikácie pre In-Car Shop, vylepšenia funkcií v operačnom systéme). Zvýšenie čísla verzie sa dá rozpoznať podľa označenia aktualizácie softvéru (napr. aktualizácia softvéru 3.2 atď.).

Ako aktualizujem aplikácie In-Car Apps?

Okrem aktualizácií ID. softvéru ponúka Volkswagen aj aktualizácie systémových aplikácií, tzv. In-Car Apps. Ak je vaše vozidlo v režime online a vo vozidle je prihlásený hlavný používateľ s aktívnou zmluvou We Connect, v systéme Infotainment vozidla sa zobrazí upozornenie, akonáhle bude k dispozícii aktualizácia. Podrobné informácie o obsahu aktualizácie nájdete v poznámkach k verzii, ktoré sa zobrazia spolu s oznámením v systéme infotainment pred inštaláciou.

Moje vozilo ID. zobrazuje, že sa musím prihlásiť ako hlavný používateľ. Čo mám urobiť?

Od aktualizácie ID. softvéru 3.0 je možné pridať ďalších používateľov a prepínať medzi hlavným a ostatnými používateľmi. Na používanie mobilných online služieb je potrebné prihlásenie v systéme infotainment ako "hlavný používateľ".

Viac o administrácii používateľov:

  • Na úvodnej obrazovke vyberte online režim.
  • Prihláste sa ako hlavný používateľ prostredníctvom dlaždice "Používateľ".
  • Kód zobrazený v systéme infotainment vo vašom vozidle naskenujte pomocou smartfónu stlačením tlačidla "Scan Code" v aplikácii Volkswagen App. Alebo sa prihláste pomocou e-mailovej adresy, ktorú ste zadali aj pri registrácii v službe We Connect.

Ak chcete využívať ďalšie mobilné online služby, vykonajte nasledujúce kroky:

  • Prejdite do obchodu v systéme infotainment. Tu si môžete kúpiť službu We Connect a We Connect Plus.
  • Prečítajte si informácie a zásady ochrany osobných údajov a súhlaste s novými všeobecnými zmluvnými podmienkami.

Ak nemáte platnú zmluvu We Connect alebo We Connect Plus, môžete si ich bezplatne kúpiť v obchode In-Car Shop v systéme infotainment. Skontrolujte, či sú všetky vaše osobné údaje správne a úplné.

Prečo mám po nainštalovaní aktualizácie softvéru len obmedzené alebo žiadne pripojenie We Connect?

Je možné, že sa Vaše osobné nastavenia (napr. uložené rozhlasové stanice alebo vyhrievanie sedadiel) vrátili do výrobných nastavení. Služba môže vyžadovať opätovné prihlásenie do služby We Connect ako hlavný používateľ. Podrobný film o tom, ako sa prihlásiť ako hlavný používateľ vášho vozidla, nájdete v časti Administrácia používateľov.

Čo mám robiť, keď mi po aktualizácii softvéru nefungujú napr. moje online služby, pretože môj ID. je „offline“, hoci ukazuje, že je „online“?

Pri niektorých vozidlách sa môže stať, že je ID. po bezdrôtovej aktualizácii softvéru "offline", aj keď vozidlo je v systéme infotainment zobrazené ako "online".  

V takom prípade vypnite a opäť zapnite zapaľovanie (tlačidlo na pravej strane stĺpika volantu), aby vaše ID. bolo opäť "online".

Prečo môj displej v systéme infotainment neukazuje aktuálny postup bezdrôtovej aktualizácie softvéru?

Ak dostane aktualizáciu aj "ovládací panel displeja", aktuálny postup práve spustenej aktualizácie sa nezobrazí. 

Čo mám robiť, ak po aktualizácii softvéru nie sú moje funkčné aplikácie už viditeľné v systéme infotainment?

Ak funkčné aplikácie stiahnuté z obchodu In-Car shop už nie sú viditeľné v systéme infotainment, aplikácie si môžete opäť stiahnuť z obchodu In-Car shop.

Po aktualizácii softvéru už niektoré služby v mojom vozidle nefungujú, čo môžem urobiť?

Ak aktualizujete starší softvér na ID. softvér 3.0 alebo novší, skontrolujte, či je vaša zmluva VW Connect / VW Connect Plus alebo We Connect / We Connect Plus aktivovaná. Ak nie, musíte si ju aktivovať manuálne v obchode In-Car shop.

Ak ešte nemáte platnú zmluvu VW Connect / VW Connect Plus alebo We Connect / We Connect Plus, môžete si ju bezplatne aktivovať v obchode In-Car shop prostredníctvom vášho systému infotainment.
Vykonajte nasledujúce dodatočné kroky:

-Prejdite do obchodu vo svojom systéme infotainment. VW Connect / VW Connect Plus alebo We Connect / We Connect Plus si môžete získať tu.

- Vezmite prosím na vedomie upozornenia a zásady ochrany osobných údajov a súhlaste s novými všeobecnými podmienkami

 

Často kladené otázky – Aktualizácie over-the-air

Čo sú aktualizácie over-the-air?

Aktualizácie over-the-air sú aktualizácie softvéru, ktoré sa sťahujú prostredníctvom integrovaného internetového pripojenia vozidla. Vďaka tomu získate vylepšenia alebo nové funkcie.

Môžem vykonať aktualizáciu over-the-air sám?

Vaše vozidlo ID. vás v systéme infotainment upozorní na to, že je aktualizácia pripravená na inštaláciu, a prevedie vás procesom inštalácie.

Ako registrovaný hlavný používateľ vozidla môžete aktualizáciu over-the-air nainštalovať sami.

Ako zistím, či je k dispozícii aktualizácia over-the-air?

Vaše vozidlo ID. vás pomocou pop-up notifikácie na hlavnej obrazovke systému infotainment upozorní, keď je aktualizácia dostupná.

Klikol som na upozornenie v systéme infotainment, ktoré potom zmizlo. Ako sa napriek tomu dostanem k inštalácii?

Upozornenie v systéme infotainment je len informáciou o dostupnosti aktualizácie over-the-air. Inštaláciu je možné spustiť po zaparkovaní vozidla a zatiahnutí elektronickej parkovacej brzdy prostredníctvom "úvodnej obrazovky".

Ktoré aktualizácie softvéru budú k dispozícii online (over-the-air)?

Naším cieľom je ponúkať aktualizácie over-the-air vždy, keď je to možné. Ak je potrebná návšteva servisu, servisný partner vás bude informovať.

Čo potrebujem na to, aby som mohol prijímať aktualizáciu over-the-air?

Aktualizácie over-the-air sú v zásade dostupné pre každého vodiča vozidla ID. Všetko, čo potrebujete, je aktívna zmluva We Connect a predchádzajúca verzia aktualizácie ID. softvéru, ktorú chcete nainštalovať.

Ak chcete zistiť, ktorá verzia je aktuálne nainštalovaná vo vašom vozidle ID., otvorte v hlavnom menu systému infotainment položku "Nastavenia". Potom prejdite na "Informácie o systéme".

Dlaždica "ID. softvér" je dostupná vo vozidlách s ID. softvérom 3.1 alebo vyšším - táto aplikácia In-Car App zobrazuje aktuálne nainštalovanú verziu softvéru vo vozidle. 

Je stav pripojenia vozidla ID. relevantný pre príjem aktualizácie over-the-air?

Na stiahnutie aktualizácie je potrebné internetové pripojenie. To sa zrealizuje len vtedy, keď je vaše vozidlo ID. v "online režime" a je aktivované odosielanie a prijímanie údajov o vozidle. Existujúce internetové pripojenie je na hlavnej obrazovke systému infotainment zobrazené symbolom pripojenia.

Viac informácií o stave pripojenia vášho vozidla ID. nájdete v návode na obsluhu v časti Prenos dát → súkromie.

Môžem vynechať aktualizáciu over-the-air a nainštalovať len nasledujúcu dostupnú aktualizáciu?

Aktualizácie over-the-air na seba nadväzujú. Nainštalujte si všetky aktualizácie, aby ste vždy mohli využívať najnovšie funkcie a vylepšenia.

Prečo som dostal aktualizáciu over-the-air, ale nevidím žiadne zmeny?

Nie každá aktualizácia over-the-air prináša viditeľné zmeny. Niekedy je aktualizácia over-the-air o aktualizáciách funkcií a zlepšení kvality na pozadí. Obsah príslušnej aktualizácie nájdete v poznámkach k verzii.

Prečo všetky vozidlá, pre ktoré je naplánovaná aktualizácia softvéru, nedostanú aktualizáciu over-the-air v rovnakom čase?

Aktualizácie softvéru over-the-air sa zverejňujú v kampaniach. Kampane sa uskutočňujú postupne a zahŕňajú určitý počet vozidiel vybraných podľa hardvéru. To znamená, že aktualizácia softvéru sa sprístupňuje v rôznych časoch. Vaše ID. vás upozorní, keď bude aktualizácia dostupná.

Môžem počas inštalácie aktualizácie over-the-air riadiť svoje vozidlo ID.?

Vozidlo nie je počas inštalácie k dispozícii. Čas inštalácie si môžete pohodlne určiť sami cez systém infotainment.

Čo sa stane, keď počas inštalácie aktualizácie over-the-air použijem niektorú z funkcií vozidla (napr. odomknúť alebo nabíjať)?

Vaše vozidlo môžete počas inštalácie zamknúť a odomknúť. Riadenie vozidla a nabíjanie nie je možné.

Môžem si počas nabíjania vozidla nainštalovať aktualizáciu over-the-air?

Nie, počas inštalácie sa vozidlo nesmie nabíjať. Ukončite proces nabíjania a spustite inštaláciu.

Aká minimálna úroveň nabitia batérie vo vozidle ID. je nutná na to, aby sa dala nainštalovať aktualizácia over-the-air?

Na spustenie inštalácie musí byť vysokonapäťová batéria vozidla ID. nabitá minimálne na 50% kapacity.

Môžem po neúspešnej aktualizácii over-the-air spustiť inštaláciu nanovo?

Ak je možné inštaláciu opakovať, upozorní vás na to vozidlo ID. prostredníctvom systému infotainment. V opačnom prípade sa obráťte na svojho Volkswagen partnera.

V systéme infotainment sa zobrazila nasledujúca správa: "Aktualizácia systému už nie je k dispozícii" - čo to znamená?

Aktualizácie softvéru vychádzajú v kampaniach a môže sa stať, že systém z rôznych dôvodov zruší kampaň aktualizácie. Ak sa zobrazí toto hlásenie, potvrďte ho tlačidlom "OK" - vaše vozidlo tak bude priradené do jednej z nasledujúcich kampaní, v rámci ktorej bude aktualizácia prijatá.

Často kladené otázky – Aktualizácie v servise

Ako si rezervujem termín aktualizácie softvéru v servise?

Kontaktujte, prosím, svojho Volkswagen partnera. Pre niektoré aktualizácie ID. softvéru Vás bude kontaktovať Váš partner Volkswagen a dohodne si s Vami termín. Podrobné informácie o spôsobe postupu dostanete pre každú aktualizáciu zvlášť.

Zostanem mobilný počas servisného úkonu na mojom vozidle ID.?

Áno, Váš partner Volkswagen sa postará o to, aby ste počas tohto obdobia mohli byť mobilný. Ďalšie informácie vám poskytne váš partner Volkswagen.

Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen