Menu
Zatvoriť menu
Zatvoriť

Od výroby až po recykláciu: Ekologická bilancia modelu ID.3

V každej fáze životného cyklu vozidla dochádza k vzniku CO2. Koľko to presne je, nám prezradí ekologická bilancia. Na ceste k neutrálnej mobilite CO2 sme optimalizáciou výroby modelu ID.3 znížili produkciu emisií CO2.

Životný cyklus automobilu a jeho vplyv na životné prostredie

Výzva bola: Aby bolo možné optimalizovať emisie CO2 počas výroby, museli naši odborníci čo najpresnejšie určiť produkované emisie CO2. Pritom im pomáhala ekologická bilancia (Life Cycle Assessment). Pomocou metódy podľa noriem ISO analyzovali jednotlivé komponenty a zistili, ako vozidlo ovplyvňuje životné prostredie počas celého jeho životného cyklu - od ťažby surovín cez výrobu, montáž a používanie vozidla až po recykláciu materiálov. Skúmali sa pritom rôzne kategórie vplyvu. Jednou z nich je produkcia emisií CO2 a veľmi malý podiel iných plynov, ktoré sú prepočítané na takzvané CO2 ekvivalenty. To je merná jednotka, podľa ktorej sa dajú porovnať vplyvy všetkých skleníkových plynov na podnebie.

Ako je možné merať trvalo udržateľný rozvoj

Pre každý krok výroby komponentu sú s využitím špeciálneho softvéru na základe štandardizovaných priemerných hodnôt určené jeho emisie. Pre mimoriadne energeticky náročné výrobné kroky, ako je výroba batériových článkov, používame pri ID.3 namiesto priemerných hodnôt konkrétne údaje od našich dodávateľov. Tento postup sa tiež nazýva špecifické hodnotenie vplyvu na životné prostredie počas životného cyklu vozidla. Presne nám ukazuje, aký vplyv majú naše implementované opatrenia - a aké veľké je množstvo emisií CO2, ktoré v skutočnosti musí byť kompenzované. Výsledky posúdenia vplyvu na životné prostredie v priebehu životného cyklu vozidla sú overené a certifikované nezávislou spoločnosťou TÜV Nord.

Certifikovaný ako „klimaticky neutrálny produkt“

Teraz, keď vieme, aké vysoké sú emisie pri výrobe modelu ID.3, ideme ešte o krok ďalej. Spoločnosť Volkswagen vám listom a pečaťou zaručuje, že ID.3 vám odovzdáva s neutrálnou bilanciou emisií CO2. Nezávislé testovacie centrum TÜV NORD potvrdzuje, že vozidlo ID.3 sa zákazníkovi odovzdáva ako "klimaticky neutrálny produkt". Pri výpočte emisií sa zohľadňujú ekvivalenty CO₂ celého dodávateľského reťazca, ako aj výroby a montáže. Súčasťou tohto výpočtu je aj preprava vozidla k predajcom po celej Európe, prvé nabitie batérie pred odovzdaním vozidla a recyklácia vozidla. Vypočítané emisie kompenzuje následne spoločnosť Volkswagen. Zahrnuté nie sú len emisie, ktoré vznikli pri následnom používaní a údržbe vozidla. Nezohľadňujú sa ani emisie, ktoré vzniknú pri recyklácii vysokonapäťovej batérie, pretože suroviny, ktoré pri tomto procese vzniknú, tvoria základ pre ekologickú bilanciu budúcich batérií.

1 Dodávateľský reťazec / 2 Výroba / 3 Logistika / 4 Prvé nabitie vysokonapäťovej batérie
Ekvivalenty emisií CO2, ktoré zatiaľ nebolo možné eliminovať s ohľadom na opatrenia na zníženie ich produkcie

Ten, kto jazdí na ID.3, má jasnú výhodu

My v spoločnosti Volkswagen sme oznámili, že vám odovzdáme ID.3 s neutrálnou bilanciou CO2. Aby ste od začiatku jazdili s lepšou bilanciou emisií CO2 ako porovnateľné vozidlo so spaľovacím motorom, znižujeme a eliminujeme emisie CO2 vznikajúce pri výrobe pomocou rôznych opatrení, ktoré sú popísané v článku "Spoločne za väčšiu ochranu klímy" . Patrí sem napríklad využívanie elektriny z obnoviteľných zdrojov pri výrobe batériových článkov, ako aj v závode v Zwickau, kde sa vyrába ID.3. Emisie CO2 vzniknuté od výroby až po odovzdanie zákazníkovi, ktoré sa určujú pomocou špecifickej ekologickej bilancie a zatiaľ ich nevieme eliminovať, kompenzujeme certifikovanými projektmi na ochranu klímy.

Porovnanie rôznych hodnotení vplyvu na životné prostredie počas životného cyklu vozidla ukazuje: Aj bez kompenzácie zostávajúcich emisií CO2 vznikajúcich pri výrobe, má ID.3 voči porovnateľnému modelu so spaľovacím motorom výhodu s ohľadom na emisie CO2. A to nielen pri nabíjaní elektrinou z obnoviteľných zdrojov, ale aj pri nabíjaní elektrinou z konvenčného, európskeho energetického mixu³⁾.

Elektromobilita ponúka skvelú príležitosť na zníženie emisií CO2 vo fáze používania na takmer nulu a na výrazné zvýšenie tejto výhody:
Cieleným nabíjaním vozidla elektrinou z obnoviteľných zdrojov. Ochrana klímy tak máte aj vo vlastných rukách!

Potenciál pre budúcnosť

Výsledky hodnotenia vplyvu elektromobilov na životné prostredie počas životného cyklu vozidla sú iba obrazom aktuálneho stavu. Stále ponúkajú veľký potenciál pre ďalšie znižovanie emisií CO2 v priebehu životného cyklu vozidla. Na jednej strane vo fáze používania v dôsledku zvyšujúceho sa počtu zdrojov obnoviteľnej energie, na druhej strane vo výrobe. Preto úzko spolupracujeme s našimi dodávateľmi na neustálom znižovaní zostávajúcich emisií CO2 pomocou využívania elektriny z obnoviteľných zdrojov a recyklovaných materiálov aj v komplexnom dodávateľskom reťazci. Kompenzáciu prostredníctvom certifikovaných projektov na ochranu klímy považujeme za okamžité opatrenie - a jeden krok na našej ceste k budúcnosti bez emisií.

Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen