Menu
Zatvoriť menu
Zatvoriť

Inšpekčný olejový servis

Váš Volkswagen dokáže oceniť každú kvapku

Váš Volkswagen dokáže oceniť každú kvapku

Inšpekčný olejový servis

Váš Volkswagen dokáže oceniť každú kvapku

Nie je olej ako olej

Vieme, ktorý olej je ten správny pre vaše vozidlo a výmenu oleja robíme v zmysle štandardov značky Volkswagen. Používame pritom motorové oleje podľa noriem Volkswagen, olejový filter a tesnenie vymieňame len za originály. Informujte sa o ponuke pre váš model vozidla.

Recyklácia motorového oleja znamená ochranu životného prostredia

Váš servisný partner Volkswagen berie naspäť použité oleje zo spaľovacích motorov alebo prevodové oleje až do predaného množstva bezplatne, čím plní aj zákonné predpisy. Samozrejmosťou je  odborné zaobchádzanie s olejom, čo je z hľadiska ochrany životného prostredia mimoriadne dôležitý aspekt. Už malé množstvá, ktoré sa nedbanlivým správaním dostanú do pôdy alebo do vodných tokov, môžu spôsobiť významné škody na živých organizmoch (nebezpečná látka cytotoxín). Ale predovšetkým sa pitná voda stáva nepožívateľnou.

Váš Volkswagen servisný partner sa postará aj o ekologickú recykláciu starého oleja. Na výrobu základných olejov zo starých olejov v moderných zariadeniach sa spotrebuje v porovnaní s konvenčnou výrobou z ropy približne o 40 % menej energie. To, samozrejme, šetrí zdroje, pretože na novú výrobu jednej tony syntetického oleja je potrebných 150 až 190 ton ropy.


Dlhý život pre váš motor

Niekoľko tisíc otáčok za minútu, tlak vyše 10 ton na cm2 a teploty do 250 °C: je až neuveriteľné, čo musí motor zvládnuť pri každej jazde.  Originálny motorový olej Volkswagen mu pri tom pomáha: rýchlo odvádza teplo, zachytáva škodlivé látky, redukuje trenie a je optimálne prispôsobený požiadavkám vášho motora.

Toto môžete urobiť aj sami

Aby váš Volkswagen náhle nezostal na ceste "stáť nasucho", mali by ste pravidelne kontrolovať stav hladiny oleja. Ak kontrolujete stav hladiny oleja po jazde, vypnite motor a počkajte pár minút, aby mohol olej stiecť naspäť do olejovej vane. Pri studenom motore možno merať stav hladiny oleja okamžite.

Pri všetkých prácach na motore alebo v motorovom priestore dbajte na bezpečnosť! Skôr, než otvoríte kapotu motora, prečítajte si a rešpektujte informácie uvedené v "Bezpečnostných pokynoch pre práce v motorovom priestore" vo svojej užívateľskej príručke. Použite nasledovný postup:

  • Vypnite motor, vytiahnite kľúč zo zapaľovania. Zatiahnite ručnú brzdu, radiacu páku dajte do neutrálnej polohy resp. do postavenia P. Motor nechajte vychladnúť.
  • Potiahnite ovládaciu páčku otvárania kapoty motora pod prístrojovou doskou. 
  • Podvihnite kapotu motora, odblokujte aretačný hák a otvorte kapotu motora. 
  • Vytiahnite mierku oleja von. 
  • Mierku oleja utrite čistou handrou a vložte ju až po zarážku opäť dovnútra. 
  • Mierku oleja opäť vytiahnite, odčítajte stav hladiny oleja a v prípade potreby doplňte motorový olej. 
  • Mierku oleja opäť zasuňte až po zarážku. 
  • Zatvorte kapotu motora.
Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen