Menu
Zatvoriť menu
Zatvoriť

Garancia mobility LongLife

Pomoc v pravý čas

Pomoc v pravý čas

Garancia mobility LongLife

Pomoc v pravý čas

Garancia mobility LongLife

Ochrana a pomoc nepretržite 24 hodín denne. Získajte ešte väčšiu bezpečnosť a pohodlie na vašich cestách. S našou Garanciou mobility LongLife sa aj v prípade technickej poruchy alebo nehody dostanete bezpečne do cieľa. 

Bezplatná telefónna linka: 0800 11 51 84

Volanie zo zahraničia: +421 2 49 20 59 53

SMS číslo pre sluchovo a rečovo znevýhodnených: +421 911 11 81 12

Bezplatná pomoc 24 hodín denne.

Volkswagen má pre vás atraktívne asistenčné služby, ktoré dopĺňajú tradičnú starostlivosť o zákazníka. Garancia mobility zaručuje každému majiteľovi vozidla Volkswagen účinnú pomoc v prípade poruchy, nehody alebo iných nepredvídateľných udalostí na ceste.

Garancia mobility je bezplatne zaručená v prípade, že sa nejedná o poruchu, ktorá vznikla pôsobením vonkajších vplyvov (napr. krádež, poveternostné vplyvy) alebo ktorú si majiteľ vozidla nespôsobil sám (nesprávnym používaním vozidla, montážou neschválených dielov a zariadení na vozidlo alebo neodborným zásahom neautorizovaného servisu).

Odťah vozidla do autorizovaného servisu Volkswagen v prípade nehody je bezplatný za podmienky, že oprava haváriou poškodeného vozidla bude vykonaná v tomto autorizovanom servise.

V súčinnosti s dispečingom ASA (Autoklub Slovakia Assistant) môžete pri problémoch alebo poruchách doma i v zahraničí na špeciálnych telefónnych číslach vždy zastihnúť operátora, nahlásiť svoju polohu (miesto, kde sa práve nachádzate) a zabezpečiť pomoc. Podmienkou na bezplatný výkon tejto služby je preukázať sa (digitálnym) servisným plánom s platnými servisnými prehliadkami (potvrdenie osvedčujúce platnosť Garancie mobility).

Vaša mobilita je zaručená, a to aj vtedy, ak nevyhnutnú opravu nemožno zabezpečiť priamo na mieste.

Garancia mobility vám v prípade poruchy alebo nehody vozidla* zabezpečí:

Pomoc na mieste
V prípade poruchy alebo nehody vám poskytneme čo najrýchlejšiu pomoc. Ak ide o technickú poruchu zapríčinenú v zmysle záruky, pomôžeme okamžite priamo na mieste.

Odtiahnutie vozidla
V prípade, že poruchu nemožno odstrániť priamo na mieste alebo v prípade nehody vaše vozidlo bezplatne odtiahneme do najbližšieho autorizovaného servisu Volkswagen.

Okrem toho máme pre vás ešte niečo naviac (platí len v prípade poruchy vozidla*):

Náhradné vozidlo
V prípade potreby je možné (po splnení výrobcom stanovených podmienok) zapožičať náhradné vozidlo až na 3 dni na zabezpečenie náhradnej mobility pre vás a vašich spolucestujúcich (podľa počtu miest na sedenie zapísaných v dokumentoch o vozidle).

Náhradná preprava
V rámci blízkeho okolia môže zákazník použiť taxislužbu namiesto zapožičania náhradného vozidla (alternatívne autobus, vlak a pod.).

Náhradné ubytovanie
Pre vás a vašich spolucestujúcich (podľa počtu miest na sedenie zapísaných v dokumentoch o vozidle) môžeme namiesto náhradného vozidla zabezpečiť ubytovanie v hoteli na 1 noc.

* Po splnení výrobcom stanovených podmienok. Zároveň musí byť splnená podmienka nepojazdnosti vozidla. Z bezplatných služieb sú vylúčené poruchy, ktoré sa vzťahujú na vlastné alebo vonkajšie zavinenie a prirodzené opotrebenie. 

Kedykoľvek na zavolanie: Servis mobil.


Chcete pokračovať v ceste, no prekvapila vás technická porucha? Volkswagen servis je pre vás vždy k dispozícii. Služba Servis mobil má prostriedky na opravu malých porúch, ktoré sa dajú odstrániť priamo na mieste. Ak by takáto pomoc priamo na mieste nebola možná, prevezieme vaše vozidlo k najbližšiemu servisnému partnerovi Volkswagen a zariadime príslušnú opravu.

Pomoc pri poruche je bezplatná, ak pravidelne absolvujete s vaším vozidlom servisné prehliadky s Garanciou mobility v autorizovanom servise Volkswagen, ktorý vám na ďalšie obdobie, to znamená do nasledujúcej predpísanej servisnej prehliadky, zaručuje bezplatné poskytnutie služieb v rámci Garancie mobility. V prípade absencie potvrdenia osvedčujúceho platnosť Garancie mobility alebo prekročenia výrobcom odporúčaného maximálneho intervalu medzi dvoma predpísanými servisnými prehliadkami vám bude pomoc poskytnutá, no jej náklady si hradíte v plnej výške.

Podmienky a platnosť služby Garancia mobility LongLife.


Aké sú výhody využitia našich asistenčných služieb Garancie mobility LongLife? Ako dlho a kde platí? Prinášame vám odpovede na tieto najčastejšie otázky.

Ako ďaleko siahajú konkrétne služby Garancia mobility LongLife?
Garancia mobility LongLife platí v celej západnej Európe a v stále väčšom počte východoeurópskych krajín: Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Kanárske ostrovy, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko a Čierna hora, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko a Veľká Británia.

Ako získam Garanciu mobility LongLife?
Ako majiteľ nového osobného vozidla Volkswagen ste automaticky pod ochranou Garancie mobility LongLife do nasledujúcej servisnej prehliadky s Garanciou mobility, ktorou sa vám táto služba opäť predlžuje.

Ako dlho platí Garancia mobility LongLife?
Garancia mobility LongLife platí od odovzdania vozidla až po prvý predpísaný servis u autorizovaného servisného partnera Volkswagen. Predlžuje sa automaticky vykonaním servisnej prehliadky s Garanciou mobility po ďalšiu servisnú prehliadku s Garanciou mobility.

Môžem využívať Garanciu mobility LongLife aj so starším vozidlom?
Samozrejme, môžete začať kedykoľvek. Túto službu určite odporúčame aj pre staršie vozidlá. Stačí si dať vykonať servisnú prehliadku s Garanciou mobility, čím sa vám táto služba automaticky aktivuje.

Garancia mobility (PDF)

Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen