Menu
Zatvoriť menu
Zatvoriť

Získavanie surovín pre elektromobilitu

Elektrická mobilita ponúka všetky predpoklady pre efektívnu a trvalo udržateľnú budúcnosť, ale zároveň nám prináša ďalšie výzvy: od surovín až po recykláciu. Volkswagen preberá zodpovednosť a pracuje na komplexných riešeniach pre ľudí a životné prostredie.

Pre elektromobilitu sú potrebné suroviny

Mobilita potrebuje energiu. Zvlášť efektívnym spôsobom je práve elektromobilita. S elektromobilom napokon prejdete s rovnakým množstvom energie tri- až štyrikrát dlhšiu vzdialenosť ako s vozidlom so spaľovacím motorom. Nový model ID.3 čerpá elektrinu z lítium-iónovej batérie.

Články lítium-iónovej batérie sa skladajú z dvoch elektród, separátora a elektrolytu. Jedna z elektród je z grafitu a druhá z lítia, niklu, mangánu a kobaltu. Bez týchto surovín nie je možné vyrobiť elektrochemické úložisko energie s porovnateľnými vlastnosťami. Aspoň zatiaľ nie.

Opatrenia spoločnosti Volkswagen

Na výrobu vozidiel sú potrebné suroviny, ktorých ťažba negatívne zasahuje do existujúcich ekosystémov - a tiež má negatívny dopad na ľudí a životné prostredie. Sme si toho vedomí. Preto sme našich priamych dodávateľov zmluvne zaviazali v Kódexe správania sa k tomu, aby dodržiavali vysoké environmentálne a sociálne štandardy, v ktorom sme ich tiež požiadali, aby vylúčili porušovanie ľudských práv v ich dodávateľských reťazcoch.

V súčasnosti však nemôžeme stopercentne zaručiť, že naše požiadavky kladené na našich priamych dodávateľov budú splnené v celom dodávateľskom reťazci až po bane. Dôvod: Komplexný audit dodávateľského reťazca je veľmi zložitá úloha. Volkswagen v súčasnosti nenakupuje žiadne suroviny pre výrobu batérií, ale nakupuje len hotové články batérií. Medzi batériou, ktorú používame, a ťažobnou spoločnosťou je až osem spracovateľských stupňov a subdodávateľov, vďaka čomu je dodávateľský reťazec neprehľadný.

Riziká transparentnosti a trvalej udržateľnosti vo vzťahu k dodávateľskému reťazcu na príklade výroby batérií
1 Ťažba
2 Distribútor
3 Rafinéria
4 Katóda
5 Články batérie
6 Transparentnosť
7 Riziko trvalej udržateľnosti

Na základe štúdie iniciatívy pre trvalú udržateľnosť "Drive Sustainability", ku ktorej zakladajúcim členom patrí aj Volkswagen, sme identifikovali 16 surovín, ktoré preukazujú zvýšené riziko porušenia požiadaviek na trvalú udržateľnosť - vrátane lítia a kobaltu. Naším cieľom je sledovať dodávateľský reťazec pri týchto surovinách až po ťažbu, identifikovať všetkých dodávateľov a odhaliť riziká pre trvalú udržateľnosť. Následne prijímame opatrenia na minimalizáciu týchto rizík a využívame silu koncernu Volkswagen na presadenie lepších environmentálnych a sociálnych štandardov v celom dodávateľskom reťazci.

Aby sme boli v budúcnosti na tento proces technicky pripravení, testujeme inovatívne technológie. V pilotnom projekte so spoločnosťou IBM a ďalšími partnermi v rámci siete "Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN)" majú byť cesty minerálov, napríklad kobaltu, pomocou blockchainu bezchybné a v reálnom čase transparentné. Údaje zadané v každom kroku spracovania sa už neskôr nedajú zmeniť alebo mazať. A to od ťažobnej spoločnosti až po závod Volkswagen.

Koncept "blockchainového" dodávateľského reťazca surovín: musí byť decentralizovaný, nemenný, bezpečný a transparentný.
1 Ťažba
2 Tavenie
3 Subdodávateľ
4 Transport
5 Priamy dodávateľ
6 Volkswagen

Získavanie surovín a výzvy

Viac ako polovica celosvetovo vyťaženého kobaltu pochádza z Konžskej demokratickej republiky. Prevažná časť sa získava priemyselnou povrchovou ťažbou. Ale ľudia si tam kobalt kopú aj na vlastnú päsť. Deje sa to za environmentálnych, sociálnych a bezpečnostných podmienok, ktoré sú pre nás neprijateľné.

Aby sme lepšie porozumeli situácii na mieste a mohli ju kontrolovať, spolupracujeme v rámci projektu pre certifikáciu surovín (CERA) na vývoji trvalo udržateľného štandardu pre ťažbu surovín.

Aby sme mali väčší vplyv - a predovšetkým aby sme zabránili detskej práci - sme aktívni v organizácii Global Battery Alliance. Tu sa stretávame s mnohými dôležitými predstaviteľmi strán zúčastnených v dodávateľskom reťazci batérií. S cieľom identifikovať a zaviesť konkrétne opatrenia pre zlepšenie situácie v Kongu.

Lítium je ďalšou surovinou so zvýšeným rizikom pre trvalú udržateľnosť. Najväčšie zásoby sa nachádzajú v slaných jazerách Južnej Ameriky. Lítium je tu rozpustené v soľnom roztoku. Čerpá sa na povrch a získava sa odparením vody. Nadmerná spotreba vody má však nepriaznivé účinky na ekosystémy a využívanie pôdy.

Alternatívne existuje lítium aj ako pevná látka viazaná v mineráloch. Vo forme rudy sa dá ťažiť konvenčným spôsobom. Napríklad v Austrálii, kde sa v súčasnosti ťaží väčšina lítia.

Aj vzhľadom na lítium, ktoré je použité v našich batériách, požadujeme dodržiavanie vysokých environmentálnych a sociálnych štandardov. Za týmto účelom prijímame spoločne so všetkými zúčastnenými stranami zodpovednosť za zníženie negatívnych vplyvov na ľudí a prírodu pri získavaní lítia.

Väčší podiel recyklácie, nižšia potreba ťažby surovín

Z dlhodobého hľadiska môže byť cieľom: Minimalizácia spotreby kritických surovín až do ich úplného vylúčenia z našich výrobkov. Preto už teraz vyvíjame technológie batérií budúcnosti a okrem iného intenzívne pracujeme na výraznom znížení potrebného množstva kobaltu v nasledujúcich 3 - 4 rokoch.

Okrem toho chceme uspokojiť dopyt po surovinách a úložiskách elektrickej energie stále rastúcim podielom použitých batérií. Či už opätovným používaním starších, ale neporušených batérií v takzvanom "druhom živote" - napríklad vo flexibilných rýchlonabíjacích staniciach pre festivaly - alebo priamou recykláciou surovín, ktoré obsahujú.

V roku 2020 štartuje v závode Volkswagen v Salzgitteri v bezprostrednej blízkosti nášho "Centra excelence batériových článkov" (Center of Excellence Batteriezelle) pilotný projekt pre ďalší vývoj nášho inovatívneho recyklačného procesu. Tento proces sme začali vyvíjať už pred 10 rokmi - takže sme optimálne pripravení, keďže koncom 20. rokov 20. storočia očakávame prvú veľkú dávku použitých batérií.

Zjednodušené znázornenie plánovaného cyklu recyklácie pre materiály v katóde.
0 Ťažba surovín
1 Výroba batérie
2 Prvý život
3 Demontáž batériového systému
4 Analýza batériového modulu
5 Ďalšie použitie neporušených modulov (Druhý život)
6 Drvenie
7 Separácia a príprava komponentov
8 Návrat materiálov katódy - nikel, kobalt, mangán a lítium do výrobného procesu

Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen