Menu
Zatvoriť menu
Zatvoriť

Tepelné čerpadlo: účinné vyhrievanie

Voliteľné tepelné čerpadlo zabezpečuje v čisto elektrickom vozidle ID. energeticky účinné vyhrievanie interiéru. Vďaka tomu spotrebuje menej elektriny z batéria.

Voliteľné tepelné čerpadlo zabezpečuje v čisto elektrickom vozidle ID. energeticky účinné vyhrievanie interiéru. Vďaka tomu spotrebuje menej elektriny z batéria.

Tepelné čerpadlo: účinné vyhrievanie

Voliteľné tepelné čerpadlo zabezpečuje v čisto elektrickom vozidle ID. energeticky účinné vyhrievanie interiéru. Vďaka tomu spotrebuje menej elektriny z batéria.

Viac informácií o tepelných čerpadlách:

  • Tepelné čerpadlo komprimuje kvapalné chladivo a ohrieva vzduch, ktorý prúdi cez obeh čerpadla.
  • Na vyhrievanie elektromobilu v zime sa musí použiť menej energie z vysokonapäťovej batérie.
  • Výsledkom môže byť výhoda väčšieho dojazdu. Aký veľký dojazd je k dispozícii závisí aj od individuálneho štýlu jazdy.
  • Voliteľné tepelné čerpadlá používané v modeloch ID. používajú ako chladivo oxid uhličitý, ktorý je menej škodlivý pre životné prostredie.

Úspora energie vďaka tepelným čerpadlám

Elektromobily nemôžu využívať odpadové teplo zo spaľovacieho motora na kúrenie. Preto musia na vyhrievanie interiéru vynaložiť dodatočnú energiu, čo môže v zime znamenať eventuálne náklady na elektrickú energiu a dojazd.

Riešením môže byť tepelné čerpadlo: umožňuje efektívne vyhrievanie interiéru, pričom na kúrenie sa musí použiť menej energie z batérie. Výsledkom môže byť výhoda väčšieho dojazdu oproti elektromobilom bez tepelného čerpadla.

Takto funguje tepelné čerpadlo

Vysokoúčinné tepelné čerpadlá, ktoré sa dajú objednať ako voliteľné vybavenie pre Volkswagen modely ID., komprimujú kvapalné chladivo pod vysokým tlakom. Výsledné teplo sa využíva na vyhrievanie studeného vzduchu, ktorý ním prúdi. Fyzikálny princíp, ktorý za tým stojí: 

  • Pri premene kvapalín na plynné skupenstvo (odparovanie) sa musí vynaložiť energia.
  • Naopak, pri zmene plynného stavu na kvapalný (kondenzácia) sa energia uvoľňuje.

Batéria elektromobilu preto musí napájať iba kompresor tepelného čerpadla, nie elektrické kúrenie. Tým sa znižuje energia potrebná na vykurovanie interiéru elektromobilov.

Tepelné čerpadlá v modeloch ID. umožňujú zvlášť energeticky úsporné získavanie tepla tým, že využívajú aj teplo alebo energiu z okolitého vzduchu a ďalej ho ohrievajú s relatívne malým úsilím.

Tepelné čerpadlo využíva aj energiu z okolitého vzduchu.

 

Dobré pre životné prostredie, dobré pre vás

Tepelné čerpadlo v nových modeloch ID.3 a ID.4 ponúka hneď niekoľko výhod:

1

Trvalá udržateľnosť: Chladivo R744 (oxid uhličitý) používané na produkciu vyhrievaného a chladiaceho vzduchu je plyn, ktorý je pre životné prostredie menej škodlivý ako fluórové chladivá.

2

Účinnosť: Pri vonkajšej teplote pod 0 °C je energetický výkon potrebný na vyhriatie vnútorného priestoru až o 40% nižší ako vo vozidle bez tepelného čerpadla.

3

Dojazd: Ušetrená energia znižuje spotrebu elektrickej energie a menej zaťažuje kapacitu batérie, čo má pozitívny vplyv na dojazd. 

Aký veľký je váš dojazd, závisí okrem iného aj od vášho individuálneho štýlu jazdy.

 

Všeobecne platí, že čím nižšia je priemerná rýchlosť, tým väčší je vplyv vyhrievania, a tým väčší je pozitívny vplyv tepelného čerpadla na celkový dojazd.

Vyššia účinnosť v každodennom živote

Takto môžete zväčšiť váš dojazd najmä v mestskej premávke. Účinná technológia zároveň pozitívne prispieva k trvalo udržateľnej budúcnosti. Po celú životnosť vozidla.

Naše modely ID. Otestujete si vozidlo alebo si ho hneď nakonfigurujete?
Kliknite sem a prejdite na naše ID. modely

Chcete bližšie spoznať naše čisto elektrické modely ID.? Potom si dohodnite skúšobnú jazdu u predajcu vo vašom okolí. Alebo použite náš online konfigurátor a vytvorte si ID. model svojich snov.

Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen