Jednoduchá jazda. Aj s prívesom.

Trailer Assist.

Voliteľný asistent manipulácie s prívesom "Trailer Assist" výrazne uľahčuje cúvanie s prívesom, samozrejme v rámci možností daných systémom. Úzka ulička môže cúvanie skomplikovať. Systém  "Trailer Assist" vás podporuje aj vtedy, keď sa uličky začnú zužovať. Všetko, čo musíte urobiť vy je: zaradiť spätný chod, aktivovať asistenčný systém a pomocou tlačidla nastaviť smer, ktorým sa má príves pohybovať. To je všetko. Teraz už len uvoľnene pozorujete, ako "Trailer Assist" zavedie príves na vami určené miesto. Systém preberá riadenie vozidla, no vy samozrejme udávate smer. Veľmi jednoducho pomocou spínača pre nastavenie spätných zrkadiel. Počas celého procesu ovládate pedál akcelerátora a bŕzd. Okrem toho kontrolujete okolie vozidla. Do procesu parkovania alebo cúvania môžete zasiahnuť opätovným stlačením asistenčného tlačidla alebo pohybom volantu.

Zavrieť