Vidíte aj to, čo unikne spätnému zrkadlu.

App-Connect Cam-Connect.

Pozeráte dopredu a súčasne dozadu: S voliteľnou aplikáciou Car-Net "App-Connect" (dostupná od infotainment systému "Composition Media") môžete preniesť obraz z vašej Go Pro kamery na displej rádia alebo navigačného systému. Vďaka tejto výbave vidíte napríklad aj to, čo sa deje na zadných sedadlách. Keď vozidlo stojí alebo ide veľmi pomalou rýchlosťou umožňuje tento systém priebežné prehrávanie videa. Pri vyššej rýchlosti je systém z bezpečnostných dôvodov obmedzený len na prenos statických obrazov, ktorý aktivujete stlačením tlačidla.

Zavrieť