Menu
Zatvoriť menu
Zatvoriť

Mobilná bezpečnosť na vašej strane

Mobilná bezpečnosť na vašej strane

Máte defekt na ceste? Aktivovaním poruchovej službyvo vašom ID. bude pomoc rýchlo na ceste. Aj keď váš elektromobil zaznamená nehodu, bude o vás dobre postarané. Mobilná bezpečnosť môže byť takto pohodlná.2

Služba núdzového volania vo vašom ID.

Ak vaše ID. zaznamená vážnejšiu nehodu, automaticky privolá pomoc prostredníctvom systému núdzového volania eCall, ktorý je v Európskej únii povinný, a všetky dôležité údaje sa odošlú najbližšiemu dispečingu záchrannej služby. Okrem toho môžete pomocou tlačidla SOS vo vozidle manuálne odoslať tiesňové volanie. Pracovník call centra sa vám potom bude osobne venovať1. Túto službu môžete používať aj vtedy, ak ste si službu We Connect neaktivovali. V prípade núdze tak budete v dobrých rukách.

Volanie pri poruche2 vo vašom ID.

V prípade poruchy môžete kedykoľvek aktivovať asistenčnú službuvo svojom ID. Dokonca v mnohých európskych krajinách. Po stlačení tlačidla sa automaticky spojíte so zamestnancom call centra, ktorý vám pomôže s konkrétnymi odporúčaniami, ako postupovať alebo k vám pošle servisné vozidlo spoločnosti Volkswagen. Ak ste uzavreli zmluvu We Connect, údaje o vašom vozidle sa prepošlú automaticky.

 

"Travel Assist" s hromadnými lokalizačnými údajmi vo vašom ID.

Voliteľná služba "Travel Assist" s hromadnými lokalizačnými údajmi3 dokáže nepretržite viesť vaše ID. v strede jazdného pruhu alebo po vami preferovanej línii, pričom automaticky udržiava nastavený rýchlostný limit a odstup od vozidiel idúcich pred vami4. Okrem toho systém "Travel Assist" sleduje okolitú premávku a v prípade potreby vám pomôže zmeniť jazdný pruh na diaľnici. V spojení so službou We Connect a príslušnou dodatočnou dohodou o hromadných lokalizačných údajoch je možné používanie aj na vidieckych cestách s jedným jazdným pruhom5.

 

 

 

 

 

Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen