Technické informácie

Technická podpora

Pri riešení technických problémov je možné využiť podrobne spracované informácie obsiahnuté v technickej literatúre, ktorú si môžete objednať na internetovom portáli » erWin.

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok týkajúcich sa riešenia technických problémov, kontaktujte, prosím, náš hotline na nasledovných telefónnych číslach v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod.:

Tel.: +421 2 49262 691
Tel.: +421 2 49262 650

Alebo nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu na adrese » kd-hotline(kwfat)porsche(kwfdot)sk

Pre zaslanie technického dotazu je potrebné vyplniť formulár » Formulár technickej podpory.

Školenia a semináre

Pokiaľ máte záujem o informácie týkajúce sa ponuky aktuálnych technických či netechnických školení a seminárov, kontaktujte nás, prosím, na nasledovných telefónnych číslach:

Tel.: +421 2 49262 663
Tel.: +421 2 49262 680

Alebo nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu na adrese » skolenie(kwfat)porsche(kwfdot)sk

Dielenská výbava

Pred objednaním dielenskej výbavy je potrebné vyžiadať si od importéra číslo prevádzky tvorené 5-miestnym číselným kódom. Tento údaj slúži ako jedinečný identifikátor prevádzky a sú na neho naviazané ďalšie prístupy potrebné pre diagnostiku a činnosti s ňou súvisiace.

V prípade záujmu o priradenie čísla prevádzky kontaktujte, prosím, importéra na adrese:

Porsche Slovakia, s.r.o.
úsek Servis technika
Vajnorská 160
831 04 Bratislava

Ohľadne otázok o dielenskej výbave a špeciálnom náradí kontaktujte, prosím, zodpovedného pracovníka na telefónnom čísle +421 2 49262 661.

Neautorizované dielne

Technické informácie

Pre zabezpečenie prístupu k technickým informáciám je pre neautorizované dielne k dispozícii internetový obchod » erWin, kde si záujemcovia o servisnú literatúru môžu objednať informačné materiály potrebné k realizácii jednotlivých servisných činností.

Originálne diely a príslušenstvo

Pre neautorizované dielne ponúkajú naši zmluvní partneri možnosť kúpy Originálnych dielov Volkswagen® za podmienok definovaných v rámci programu NORA.
Ak máte záujem o Originálne diely Volkswagen® a Originálne príslušenstvo Volkswagen, kontaktujte, prosím, vášho najbližšieho » autorizovaného servisného partnera.

Certifikácia nového partnera

V prípade záujmu o uzatvorenie zmluvy o distribúcii motorových vozidiel značky Volkswagen resp. zmluvy na poskytovanie služieb údržby a opráv motorových vozidiel značky Volkswagen, vyplňte formulár » Certifikácia nového partnera