Servisná sieť Západné Slovensko

ARAVER, a. s.
Topoľčianska 2/A, 949 01 Nitra 
tel: 037 / 6560 111
hot.line: 0903 826 167

stránky servisu
e-mail

ARAVER, a. s.
Žilinská cesta 116, 921 01 Piešťany
tel: 033 / 772 17 66

stránky servisu
e-mail

ARAVER, a. s.
Opatová, 91 250 Trenčín 
tel: 032 / 744 13 65

stránky servisu
e-mail

AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r. o.
Nitrianska cesta 1, 917 02 Trnava 
tel.: 033 / 5536 841 
fax: 033 / 5536 848
hot-line non-stop: 0905 454 222

stránky servisu
e-mail

AUTOKOMPLEXX, s. r. o.
Nedožerská cesta 46, 971 01 Prievidza
tel: 046 / 512 09 30, 31

stránky servisu
e-mail

AUTOMAX PLUS, s. r. o.
Sládkovičova 127 / 632, 017 01 Považská Bystrica 
fax: 042 / 4329 318 
mobil: 0902 / 966 020
hot-line non-stop: 0903 560 555

stránky servisu
e-mail

Autoprofit, s. r. o.
Šaľská 743/2, 924 01 Galanta 
tel.: 031 / 7884 227 (201)
fax: 031 / 7884 228 
hot line non-stop servis: 0903 713 376
non-stop odťahová služba: 0902 511 657

stránky servisu
e-mail

DS - CAR, s. r. o.
Istvána Gyurcsóa 5552/36, 929 01 Dunajská Streda 
tel: 031 / 5910211
fax: 031/ 5910222

stránky servisu
e-mail

HÍLEK a spol., a. s.
Pezinská 2902, 901 01 Malacky
tel.: 034 / 7725 779
fax: 034 / 7725 501
servis mobil: 0908 735 195
odťahová služba: 0908 743 229

stránky servisu
e-mail

HÍLEK a spol., a. s.
Vajanského 24, 905 01 Senica 
tel.: 0915 798 581
fax: 034 / 651 49 43 
servis mobil: 0905 435 195
odťahová služba: 0908 743 229

stránky servisu
e-mail

IMPA Šamorín, s. r. o. 
Bratislavská cesta 75, 931 01 Šamorín
tel.: 0800 10 20 10
non-stop odťahová služba: 0908 997 799
non-stop servis mobil: 0907 70 00 80

stránky servisu
e-mail

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.
Bratislavská 18, 949 01 Nitra
tel.: 037 / 69 333 69 
fax.: 037 / 69 333 66 
hot-line non-stop: 0918 / 701 888

stránky servisu
e-mail

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.
Výpalisko 26, 940 69 Nové Zámky 
tel.: 035 / 69 222 69
fax.: 035 / 69 222 66
hot-line non-stop: 0905 394 777 
non-stop odťahová služba: 0905 394 555

stránky servisu
e-mail