Servisná sieť Východné Slovensko

Auto Gábriel, s.r.o. Košice
Ulica osloboditeľov 70, 040 17 Košice
tel.: 055 / 68 39 114
mobil: 0918 341 372-4, 0918 341 367
odťahová služba: 0905 600 500

stránky servisu
e-mail

Auto Gábriel, s.r.o. Košice
Prešovská cesta 73, 040 01 Košice
tel.: 055 / 6839 113
mobil: 0915 492 171-3
odťahová služba: 0905 600 500

stránky servisu
e-mail

Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Priemyselná 1, 040 01 Košice 
tel.: 055 / 79 616 11 
fax: 055 / 63 22 805

stránky servisu
e-mail

DOVE, s. r. o.
Motocentrum - areál 3052, 058 01 Poprad 
tel.: 052 / 78 778 11 
servis: 052 / 78 778 18
fax: 052 / 78 778 25
technici: 0905 240 088, 0905 977 792, 0907 935 581
odťahová služba a mobil servis: 0908 983 983

stránky servisu
e-mail

EGOVAN, spol. s r. o.
Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce 
tel.: 056 / 6441 416
fax: 056 / 6441 416
technici: 0918 555 032
odťahová služba a mobil servis: 0911 605 060

stránky servisu
e-mail

Moris Slovakia s.r.o. 
Alejová 4, 040 11 Košice 
tel.: 055 / 7890 100
ND a P: 055 / 7890 120-122 
mobil Servis: 0910 500 400

stránky servisu
e-mail

PO CAR, s. r. o.
Petrovianska 1, 080 05 Prešov  
tel.: 051 / 7560 230, 265, 231
fax: 051 / 7560 235
mobil: 0905 723 925
hot-line: 0903 903 489

stránky servisu
e-mail

Š-AUTOSERVIS Vranov, s. r. o. 
Mierová 99, 066 01 Humenné 
tel./fax: 057 / 775 0342 
mobil: 0915 900 190 
ND a P: 0903 44 77 99

stránky servisu
e-mail