Servisná sieť Bratislava

AUTO ROTOS - Rozbora, s. r. o.
Račianska 184/A, 831 54 Bratislava - Rača
tel: 02 / 4487 2666, 02 / 4487 2667
fax: 02 / 4487 2668

stránky servisu
e-mail

Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sklabinská 20, 831 06 Bratislava
tel: 0961 057 023-24

stránky servisu
e-mail

BOAT, a. s.
Vajnorská 167, 832 37 Bratislava
tel.: 02 / 49 280 248, 02 / 49 280 247
fax: 02 / 49 280 250

stránky servisu
e-mail

DANUBIASERVICE, a. s.
Rožňavská 30, 821 04 Bratislava 2 
tel.: 02 / 48 484 120
fax: 02 / 48 484 102
mobil: 0908 969 648
NON STOP servis: 0915 112 112

stránky servisu

IMPA Bratislava, a. s.
Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava
Call centrum: 0800 10 20 10
fax: 02 / 67 206 749
NON STOP servis mobil: 0907 70 00 70
NON STOP odťahová služba pre Slovensko (západ): 0908 99 77 99
NON STOP odťahová služba pre Slovensko (stred): 0907 97 90 05

stránky servisu
e-mail

KARIREAL SLOVAKIA, a. s. 
Galvaniho 13, 821 04 Bratislava 
Call centrum: 0800 113 117
Servis mobil: 0903 639 855
Odťahová služba: 0904 555 644

stránky servisu
e-mail

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.
Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava
tel.: 02 / 49 262 200 
fax.: 02 / 49 262 222 
hot-line non-stop: 0905 230 333

stránky servisu
e-mail

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.
Vajnorská 162, 831 04 Bratislava
tel.: 02 / 49 262 400 
fax: 02 / 49 262 444
hot-line non-stop: 0905 230 333

stránky servisu
e-mail

Todos Bratislava, s. r. o.
M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava
tel.: 02 / 692 02311
fax.: 02 / 692 02312

stránky servisu
e-mail