Predajná sieť Stredné Slovensko

Autocentrum Bystriansky
Gemerská 2, 984 01 Lučenec 
tel.: 047 / 4511 496 
fax: 047 / 4512 247 
hot-line: 0905 / 556 425 

stránky predajcu
e-mail
konfigurátor vozidiel predajcu
vozidlá predajcu ihneď k dispozícii

Autonovo
Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica 
tel.: 048 / 4366 300 
fax: 048 / 4366 361
hot-line: 048 / 43 66 300 

stránky predajcu
e-mail
konfigurátor vozidiel predajcu
vozidlá predajcu ihneď k dispozícii

Auto Unicom Zvolen
Strážska cesta 9169, 960 01 Zvolen 
tel.: 045 / 5245 416 (417, 418) 
fax: 045 / 5245 420 

stránky predajcu
e-mail
konfigurátor vozidiel predajcu
vozidlá predajcu ihneď k dispozícii

Galimex
Sučianska 5470/49, 036 08 Martin
tel.: 043 / 4005 112 (113, 114) 
fax: 043 / 4005 202 
hot-line: 0915 / 988 005, 0905 / 654 696

stránky predajcu
e-mail
konfigurátor vozidiel predajcu
vozidlá predajcu ihneď k dispozícii

Galimex
Rosinská cesta 17, 010 08 Žilina 
tel.: 041 / 5061 112 (113, 114) 
fax: 041 / 5061 202 
hot-line: 0915 / 988 210, 0915 / 988 207 

stránky predajcu
e-mail
konfigurátor vozidiel predajcu
vozidlá predajcu ihneď k dispozícii