Pomôže pri vyparkovaní a zmene jazdného pruhu.

Blind Spot monitor

V autoškole sa to učí sa každý žiak: Pohľad cez rameno, pomocou ktorého vidíme vozidlá v mŕtvom uhle. Voliteľný systém "Blind Spot monitor" je teraz v ponuke aj pre vodičov modelu Polo. Ak sa iné vozidlo nachádza v mŕtvom uhle, upozorní vás na neho LED ukazovateľ vo vonkajšom spätnom zrkadle.1 Ak aj napriek tomu zapnete smerovku, LED ukazovateľ v spätnom zrkadle začne blikať, aby vás upozornil na nebezpečenstvo. Voliteľný systém "Blind Spot monitor" sa aktivuje už od rýchlosti 15 km/h a ponúka sa v kombinácii s funkciou vyparkovania.

Funkcia vyparkovania vozidla vás podporuje pri cúvaní z parkovacieho miesta1. Systém kontroluje oblasť za vozidlom pomocou senzorov integrovaných do zadného nárazníka. Ak sa k vám priblíži iné vozidlo na kritickú vzdialenosť, zaznie zvukový signál a na displeji rádia alebo navigačného systému sa zobrazí ikona. Ak nereagujete ani na tento signál, môže systém brzdovým zásahom minimalizovať prípadné následky kolízie.

 

¹ V rámci možností daných systémom.

 

 

Zachovajte si odstup v premávke.

ACC

Hlavne v hustej premávke musíte neustále reagovať na iných vodičov. Preto vás tu podporuje automatický distančný radar ACC, dodávaný na želanie. Vďaka tomu, že automaticky udržiava vami zvolenú rýchlosť a odstup od vozidla1 pred vami, je vaša jazda pohodlnejšia. Systém sa aktivuje stlačením tlačidla a senzor umiestnený v prednej časti vozidla následne meria odstup od vozidla pred vami. Ak sa vzdialenosť medzi vozidlami zmenší alebo zväčší, systém samočinne brzdí alebo akceleruje na požadovanú vzdialenosť. V kombinácii s voliteľnou dvojspojkovou prevodovkou DSG dokáže vozidlo dokonca úplne zastaviť. Systém sa deaktivuje stlačením brzdového pedála alebo tlačidlom na multifunkčnom volante.

 

¹ V rámci možností daných systémom.

Polo zachováva vami zvolenú rýchlosť.

Tempomat

Pri dlhých cestách, napríklad na diaľnici, dokáže noha na pedále akcelerátora neuveriteľne oťažieť. Tempomat vás môže v tomto smere odbremeniť. Keď ste dosiahli svoju želanú rýchlosť, aktivujete tempomat a systém ju bude udržiavať. Nohu teraz môžete zložiť z pedála akcelerátora a uvoľniť. Bez ohľadu na stúpanie alebo klesanie, jazdíte rýchlosťou, ktorú ste si nastavili. Integrovaný obmedzovač rýchlosti funguje jednoducho a účinne. Vy nastavíte maximálnu rýchlosť a systém podľa toho obmedzí prísun paliva do motora1. Takto môžete ľahšie dodržať napríklad obmedzenia rýchlosti v meste. Obmedzovač rýchlosti je štandardom od výbavy Trendline. Pre výbavu Trendline a Comfortline sa tempomat dodáva na želanie.

 

¹ Pri stúpaní a klesaní môže byť prekročená maximálna nastavená rýchlosť.

Aby vás únava nedobehla.

Systém rozpoznania únavy

Predstavte si nasledujúcu situáciu: Počas dlhej jazdy na rovnej, monotónnej trase ste pomaly unavený. Pevne držíte volant a občas urobíte nejaký manéver. Systém rozpoznania únavy registruje toto netypické správanie sa vodiča a hneď reaguje1. Upozorní vás akustickým signálom a na palubnom počítači sa objaví vizuálny symbol, ktorý vodičovi odporučí, aby si urobil prestávku.

Systém rozpoznania únavy vás v pravom zmysle slova povzbudzuje k tomu, aby ste v jazde pokračovali až po tom, čo si oddýchnete, aby ste bezpečne prišli domov. Od výbavy Comfortline je súčasťou sériovej výbavy, pre Polo Trendline sa dodáva na želanie.

 

¹ V rámci možností daných systémom.


 

Zavrieť