Pomáha vám lepšie chrániť chodcov.

Systém rozpoznania chodcov

Keď vstúpi chodec na cestu bezprostredne pred vaše vozidlo, musíte reagovať rýchlo. V takom prípade vás podporuje sériovo dodávaný systém rozpoznania chodcov.* Systém najprv rozpozná kritickú situáciu, potom vás na ňu upozorní zvukovým a vizuálnym signálom. Ak nezačnete brzdiť, upozorní vás na kritickú situáciu krátkym spomalením vozidla. Zároveň pripraví brzdovú sústavu na núdzové brzdenie, aby ste mali hneď k dispozícii maximálnu brzdnú silu. Ak ani vtedy nezačnete brzdiť, začne systém automaticky núdzovo brzdiť. V ideálnom prípade vám pomôže úplne sa vyhnúť zrážke alebo aspoň znížiť jej následky.

Systém rozpoznania chodcov je doplnkovou funkciou systému sledovania okolia "Front Assist" s funkciou City Break.

 

* V rámci možností daných systémom.

Zavrieť