Funkcia pritiahnutia dverí.

Nech sa cítite akokoľvek športovo alebo dynamicky, na zatvorenie dverí teraz nepotrebujete veľkú silu. Nechajte dvere jednoducho jemne zapadnúť, elektromotor ich potom automaticky pritiahne a bezpečne zavrie, ale nezamkne. Aj keď dvere zabuchnete dostatočne silno, z bezpečnostných dôvodov prebehne celý proces zatvárania dverí. Vďaka voliteľnej funkcii pritiahnutia a zatvorenia dverí si viac nemusíte robiť starosti, či ste dvere skutočne zavreli. Pozitívnym vedľajším efektom je, že viac nebudete počuť nepríjemné búchanie dverí.

Zavrieť