Vždy s dobrou náladou.

Váš smartfón už v aute nemusíte používať na vytvorenie pripojenia k internetu. eSIM karta v modeli Touareg totiž zjednodušuje používanie online služieb a internetového rádia.
S "connected" rádiom môžete svoje obľúbene rádio počúvať napríklad aj vtedy, keď sa nachádzate mimo oblasti vysielania. Táto funkcia "hybridného rádia" dokáže samostatne a plynulo prepnúť z pozemného rozhlasového vysielania na internetové.
Vďaka službe "Always on" (vždy zapnuté) môžete z internetu nepretržite získavať najaktuálnejšie dopravné správy. Na základe týchto predpovedí a v závislosti od intenzity premávky vám systém navrhne trasy tak, aby ste svoj cieľ dosiahli čo najrýchlejšie.
Ďalšia výhoda: Vždy používate aktuálny softvér, pretože aktualizácia máp a zariadení prebieha online. Preto už nemusíte jazdiť do servisu, ani manuálne vykonať aktualizácie.

Zavrieť