Najlepšie jazdíte vtedy, keď si udržiavate odstup.

Adaptívny tempomat ACC s prediktívnym tempomatom vám môže pomôcť konštantne udržiavať vami vopred nastavenú maximálnu rýchlosť2) a zachovať minimálny odstup od vpredu idúceho vozidla.1) Prediktívny tempomat rozširuje tieto funkcie o asistenčný systém sledujúci rýchlosť a asistenčný systém jazdy v zákrutách. Tým, že si systém osvojí oficiálne obmedzenia rýchlosti, môže zabrániť prekročeniu rýchlosti.1) Pomocou údajov o ceste prepočíta systém ideálnu rýchlosť pre jazdu v zákrute. Výsledkom je vyšší komfort jazdy a nižšia spotreba paliva.

Obmedzovač rýchlosti podporuje vodiča v tom, aby neprekročil ním vopred nastavenú maximálnu rýchlosť.1) 


1) V rámci možností daných systémom.
2) Do maximálnej rýchlosti 250 km/h.

 

 

Zavrieť