Do cieľa prídete s dobrou náladou

Navigácia

Voliteľný navigačný systém "Discover Pro" je integrovaný do digitálneho združeného prístroja "Digital Cockpit". Táto kombinácia vám umožňuje zobraziť na displeji informácie podľa vašich predstáv. K vášmu osobnému komfortu prispieva tiež hlasové ovládanie prirodzenou rečou, pomocou ktorého môžete intuitívne ovládať rôzne funkcie. So systémom "Discover Pro" získate aj prípravu pre mobilný kľúč. To vám umožní otváranie a štartovanie modelu Passat pomocou vášho smartfónu *.


* Dodáva sa len pre smartfóny Samsung so štandardom GSMA. Predpokladom je voliteľný navigačný systém "Discover Pro".

Zavrieť