Takto ste chránený zo všetkých strán

Proaktívny systém ochrany pasažierov

Proaktívny systém ochrany pasažierov dokáže rozpoznať situácie so zvýšeným potenciálom kolízie. Systém následne zatvorí okná vrátane panoramatického výklopného/posuvného strešného a napne bezpečnostné pásy na oboch predných sedadlách.1

V rámci možností daných systémom.

Zavrieť