Stabilita vďaka priľnavosti pneumatík

4MOTION

Sériový pohon všetkých kolies 4MOTION výrazne zlepšuje stabilitu a priľnavosť na náročnom povrchu, ako je sneh a ľad alebo na nespevnených cestách. Zabezpečuje to vzájomná interakcia medzi kolesami. Pretože práve mimo spevnených ciest funguje systém 4MOTION na najvyššom výkone. Passat Alltrack tak dokáže takmer bez námahy prekonať piesčitý, nerovný a strmý terén, pretože pohon všetkých štyroch kolies rozdeľuje hnaciu silu podľa potreby na všetky štyri kolesá.

Zavrieť