Chráňte aj hlavy pasažierov na zadných sedadlách.

Hlavové airbagy

Štandardné airbagy poznáte určite už dlho. Pri čelnej zrážke chránia predovšetkým vodiča a spolujazdca. Hlavový airbag v novom modeli Polo predstavuje bočný, záclonový airbag, ktorý sa pri náraze rozvinie z čalúnenia strechy. Aktivovaný pri kolízii, zakryje celý priestor bočných okien vpredu a vzadu ako aj B-stĺpik. Pritom nechráni len hlavy vodiča a spolujazdca, ale tiež pasažierov na krajných zadných sedadlách. Nové Polo je samozrejme vybavené dvomi takýmito airbagmi v sériovej výbave a bez príplatku.

Najlepšie jazdíte vtedy, keď si udržiavate odstup.

Front Assist s funkciou City-Brake

Keď si zachovávate odstup, je nebezpečenstvo kolízie výrazne nižšie. No niekedy sa stane niečo nepredvídateľné. V takýchto prípadoch vám môže pomôcť systém sledovania okolia "Front Assist" vrátane funkcie City Break. Ak systém "Front Assist" identifikuje, v rámci svojich možností, kritickú situáciu, upozorní vodiča akustickým a optickým signálom a brzdovú sústavu pripraví na núdzové brzdenie.1 Systém "Front Assist" podporuje vodiča aj počas vlastného brzdenia a ak je to nevyhnutné, postará sa o to, aby ste mali k dispozícii maximálnu brzdnú silu. V prípade, že vodič nebrzdí, systém začne brzdiť automaticky, aby sa kolízii vyhol alebo znížil rýchlosť pri náraze.

¹ V rámci možností daných systémom.

Pomáha vám lepšie chrániť chodcov.

Systém rozpoznania chodcov

Keď vstúpi chodec na cestu bezprostredne pred vaše vozidlo, musíte reagovať rýchlo. V takom prípade vás podporuje sériovo dodávaný systém rozpoznania chodcov.1 Systém najprv rozpozná kritickú situáciu, potom vás na ňu upozorní zvukovým a vizuálnym signálom. Ak nezačnete brzdiť, upozorní vás na kritickú situáciu krátkym spomalením vozidla. Zároveň pripraví brzdovú sústavu na núdzové brzdenie, aby ste mali hneď k dispozícii maximálnu brzdnú silu. Ak ani vtedy nezačnete brzdiť, začne systém automaticky núdzovo brzdiť. V ideálnom prípade vám pomôže úplne sa vyhnúť zrážke alebo aspoň znížiť jej následky.
Systém rozpoznania chodcov je doplnkovou funkciou systému sledovania okolia "Front Assist" s funkciou City Break.

¹ V rámci možností daných systémom.

 

 

V kritickej situácii automaticky pripraví vozidlo na náraz.

Proaktívny bezpečnostný systém

Proaktívny systém ochrany pasažierov sa pre Polo dodáva na želanie. Dokáže rozpoznať nebezpečné situácie so zvýšeným potenciálom kolízie a automaticky vykonať opatrenia1. Preto sa okná vrátane strešného takmer úplne zatvoria, aby sa optimalizoval účinok hlavových a bočných airbagov. V zlomku sekundy sa napnú bezpečnostné pásy na oboch predných sedadlách, aby zvýšili bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Ak už nebezpečenstvo nehrozí, bezpečnostné pásy sa uvoľnia a okná vrátane strešného môžete opäť otvoriť.

 

¹ V rámci možností daných systémom.


 

Zavrieť