Infotainment

Infotainment

Zažite najlepšiu zábavu medzi štartom a cieľom.

Aktualizácia máp & softvéru

Aktualizujte svoje systémové údaje, aby ste získali nové funkcie alebo aby ste boli pripravení na nové dopravné situácie.

Logá rádiostaníc

Aktualizujte si logá rádiostaníc vo Vašom rádiu alebo navigačnom systéme