Chráni vás a vaše vozidlo.

Car-Net "Security & Service".

Stav paliva v nádrži, stav kilometrov alebo upozornenie na ďalšiu servisnú prehliadku. S voliteľnými službami Car-Net "Security & Service"* máte vždy k dispozícii dôležité údaje o vozidle. Tieto služby vám môžu byť užitočné aj v nebezpečných situáciách. Pri ťažkých autonehodách, kedy sa vo vozidle aktivujú airbagy, systém automaticky prepošle údaje o vozidle a jeho polohu na núdzový dispečing Volkswagen. Vďaka tomu môže byť na mieste privolaná adekvátna pomoc a potvrdený počet osôb nachádzajúcich sa v aute. Prostredníctvom hlasového spojenia zabezpečí vodičovi podporu až do príchodu záchranných služieb.

Poloha parkovacieho miesta.
Nájdite svoje vozidlo rýchlo a jednoducho. Pomocou portálu Car-Net alebo Car-Net App vo vašom smartfóne si na digitálnej mape môžete zobraziť presnú adresu, ale aj dátum a čas parkovacieho miesta a môžete sa k tomu miestu nechať navigovať.

Stav vozidla.
Prostredníctvom mobilného telefónu si pohodlne môžete pozrieť jazdné údaje vášho vozidla Golf Sportsvan. Skontrolujte napríklad stav kilometrov alebo paliva v nádrži.

Online alarm.
Lepšia bezpečnosť, aj keď vozidlo nemáte na očiach. Alarm upozorní na nekalú činnosť nielen húkaním a blikaním, ale aj odoslaním správy** na váš e-mail alebo telefón. Pomocou portálu Car-Net alebo aplikácie Car-Net App vo vašom smartfóne môže hlásenia alarmu archivovať a kontrolovať.

* Predpokladajme, že sa vozidlo nachádza v mobilnej sieti a GPS zúčastnených európskych krajín. Odchýlky špecifické pre jednotlivé krajiny a ďalšie informácie nájdete v príslušných zmluvných podmienkach.

Viac o systéme Car-Net

1. Na využívanie mobilných online služieb Car-Net Security & Service je potrebné online uzavrieť osobitnú zmluvu s Volkswagen AG. Aby mohol zákazník služby využívať počas celej doby, má po prevzatí vozidla čas 90 dní na registráciu vozidla na www.volkswagen.com/car-net. Služba tiesňového volania do dispečingu Car-Net je aktivovaná už pri odovzdaní vozidla bez registrácie. 
Rozsah poskytovaných služieb Car-Net sa v jednotlivých štátoch líši. Tieto služby sú k dispozícii na dobu dohodnutú v zmluve a počas tejto doby môžu podliehať obsahovým zmenám. Na využívanie bezplatnej aplikácie Car-Net App je potrebný smartfón s operačným systémom iOS alebo Android a SIM karta s dátovými službami s existujúcou alebo osobitne uzavretou zmluvou s vaším operátorom mobilnej telefónnej siete. Posielaním alebo prijímaním balíkov dát z internetu môžu v závislosti od konkrétnej tarify operátora mobilnej telefónnej siete a predovšetkým pri prevádzke v cudzine (napr. roamingové poplatky) vznikať zvýšené náklady. Podrobnejšie informácie o Car-Net "Security & Service" získate na www.volkswagen.com/car-net a u vášho partnera Volkswagen, informácie o tarifných podmienkach získate u vášho operátora mobilnej telefónnej siete.

Zavrieť