Menu
Zatvoriť menu
Zatvoriť

Priekopnícka navigácia: head-up displej s rozšírenou realitou

Naše ID. modely ponúkajú intuitívnu a inovatívnu navigáciu v premávke. S voliteľným head-up displejom s rozšírenou realitou získate technológiu, ktorá premieta informácie priamo do zorného poľa vodiča a kombinuje ich s realitou.

Technológia, ktorá zásadne mení jazdu automobilom

Ako vodič modelu ID. vidíte pokyny z navigácie vždy vo vašom zornom poli. Vďaka technológii, ktorá plynule integruje prvky virtuálnej reality do skutočného sveta. Head-up displej s rozšírenou realitou je informačný nástroj, ktorý do reality dopĺňa texty, obrázky alebo trojrozmerné animácie. Užitočné informácie a upozornenia sa v rámci možností daných systémom dajú premietať na čelné sklo priamo do zorného poľa vodiča. A on môže okamžite reagovať.

Čelné sklo sa zmení na premietacie plátno

Informácie sa zobrazujú na dvoch obrazových úrovniach: 2D statické obrazy sa zobrazujú v blízkej oblasti a vo vzdialenej oblasti za zobrazujú dynamické 3D obrazy. Na veľkej premietacej ploche vzdialenej oblasti sa zobrazujú pokyny z navigačného systému alebo informácie asistenčných systémov vo virtuálnej vzdialenosti asi 10 metrov pred autom. Namiesto navigačnej mapy vidí vodič smerové šípky a cieľové body presne na tých miestach, kam má ísť: akoby boli nakreslené priamo na vozovke.

Pod touto veľkou premietacou plochou sa nachádza premietacia plocha blízkej oblasti, ktorá zobrazuje informácie, ako je rýchlosť a dopravné značky, ktoré vytvárajú dojem, ako keby sa vznášali v priestore asi tri metre pred vodičom. Tieto ukazovatele nevyžadujú od vodiča žiadnu priamu reakciu. Ten môže sledovať prediktívne informácie bez toho, aby musel odvrátiť pohľad a prestal by sledovať cestu.

Princíp fungovania komplexnej technológie

Hlboko vo vnútri palubnej dosky sa nachádza základ head-up displeja s rozšírenou realitou: jednotka na generovanie obrazu (Picture Generation Unit). Vyžaruje zväzky lúčov, ktoré sú z LCD displeja vysielané na dve ploché zrkadlá. Komponenty pre blízku a vzdialenú oblasť sú na zrkadlách oddelené a prostredníctvom veľkého konkávneho zrkadla sa premietajú na čelné sklo.

Jeden z dvoch centrálnych počítačov vo vozidle prepočítava umiestnenie symbolov tak, aby vodič videl informácie v správnom pomere vo vzťahu k okoliu. Zdrojové dáta pre tieto výpočty zabezpečuje predná kamera, radarový senzor a navigačná mapa. Nakoniec je zobrazenie rozšírenej reality stabilizované a prispôsobené geometrii projekčnej optiky.

Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen