VÍZIE SÚČASNOSTI

Viertel vor Mag

VÍZIE SÚČASNOSTI

Medzi mestom a vidiekom. Tvorcovia online magazínu Viertel Vor Mag o svojej vízii ekologického spôsobu života.

Van Bo Le-Mentzel

VÍZIE SÚČASNOSTI

Prečo musíme prehodnotiť náš vzťah k priestoru?