S Car-Net máte prístup k rozličným funkciám vozidla. Tak sa dá nezávislá klimatizácia modelu e-up! celkom jednoducho aktivovať už pred jazdou. Bez prítomnosti vo vozidle sa dá vyvolať vonkajšia teplota a klimatizácia aktivovať na želanú cieľovú teplotu kabíny. Ak je e-up! pripojený na nabíjací stojan, stojí pripravený plne klimatizovaný a s úplne nabitou batériou.

Aj proces nabíjania sa dá pohodlne spustiť a zastaviť na diaľ ku. Pritom sa úroveň nabitia batérie a dojazd zobrazujú na displeji smartfónu. Len čo sa začne nabíjanie, dá sa odčítať aj zostávajúci čas nabíjania.

Okrem toho sa kedykoľvek dajú odčítač informácie o jazde a prezrieť osobné jazdné dáta ako priemerná rýchlosť a čas jazdy. Môžete jazdiť ešte efektívnejšie, ak využijete zobrazené informácie o spotrebe energie, rekuperácii a spotrebe ďalších elektrických spotrebičov, ako napr. Climatronic alebo rádio.

Navyše sa vždy zobrazujú informácie o vozidle. Napríklad, či sú zapnuté svetlá alebo zavreté dvere. Zobraziť sa dá aj poloha zaparkovaného vozidla podľa GPS.
Mimochodom, všetky funkcie sa dajú ovládač aj cez internetový portál www.volkswagen.com/Car-Net.

Zavrieť