Myslite ekologicky a dôjdete ďalej

Dojazd

V každodennej praxi sa vy sami môžete postarať o to, aby kombinovaný dojazd (WLTP) 231 km1) s vašim vozidlom e-Golf nezostal len teoretickým číslom na papieri. Pretože pomocou dvoch rôznych jazdných režimov bezprostredne ovplyvňujete dojazd, zrýchlenie a maximálnu rýchlosť vášho modelu e-Golf.

V režime ECO+ môžete najjednoduchšie dosiahnuť maximálny kombinovaný dojazd 2311) kilometrov. Režim ECO je optimálnym voľbou vodiča, ktorý kladie dôraz na agilitu a komfort. S adekvátne nabitou batériou môžete samozrejme pri obidvoch režimoch jazdiť v spektre vyšších rýchlostí. Napríklad pri predbiehaní a krátkom zrýchlení.

 

Od 1. septembra 2017 platia pre osobné vozidlá, ktoré prichádzajú na trh, nové hodnoty spotreby, ktoré sú získavané podľa štandardov WLTP. WLTP je skratka pre Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure a predstavuje celosvetovo jednotný testovací štandard pre určenie spotreby paliva a emisií. Testovacia metóda WLTP nahradí od 1. septembra 2017 merací cyklus NEDC (New European Driving Cycle). Kvôli realistickejším testovacím podmienkam sú podľa štandardov WLTP namerané hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 v mnohých prípadoch vyššie ako pri meracom cykle (NEDC). Počas obdobia prechodu na testovaciu metódu WLTP musia byť naďalej zákonom záväzne uvádzané spätne prepočítané hodnoty podľa metódy NEDC. Pokiaľ ide o nové vozidlá, ktoré sú typovo schválené podľa WLTP, hodnoty NEDC sa prepočítavajú z hodnôt WLTP. Ďalšie informácie nájdete na https://www.vw.sk/wltp alebo kontaktujte vášho predajcu Volkswagen.

Zavrieť
Zatvoriť menu
Zatvoriť