Zatvoriť menu

Zber starých vozidiel.

Zber starých vozidiel.

Staré vozidlá sú považované za nebezpečný odpad, preto je obzvlášť dôležité správne nakladanie so starými vozidlami.

Zaisťujeme hladký priebeh zberu starých vozidiel v súlade s právnymi predpismi, prostredníctvom osôb autorizovaných na spracovanie starých vozidiel a ich zmluvných partnerov vykonávajúcich zber starých vozidiel.
Aby sa zabezpečilo, že staré vozidlá budú vyradené bez ohrozenia životného prostredia, staré vozidlá je možné v súlade s vyššie uvedenými princípmi odovzdať v špeciálne vybudovaných systémoch zberu (strediskách) - dostupnosť a miesta ich zberu uvádzame nižšie.