Špecialista na opravy po nehode

Špecialista na opravy po nehode.

Po oprave ako nové.


Mali ste dopravnú nehodu? Pamätajte na to, že nesprávna oprava havarovaného vozidla môže byť pre vás do budúcnosti veľkým bezpečnostným rizikom. Aj po nehode vám zaistíme garanciu výrobcu a zachováme bezpečnosť aj cenu vášho vozidla na najvyššej možnej úrovni. Stačí k tomu jediné - obrátiť sa na profesionálov, t.j. Špecialistov na opravy po nehode.

Moderné vozidlá používajú nové technológie a celý rad prvkov zvyšujúcich bezpečnosť posádky vo vozidle. Prvky aktívnej bezpečnosti, ako sú napr. ABS, ESP, asistenčné systémy vodiča a pod., napomáhajú predísť a zabrániť dopravnej nehode. Robustná karoséria tvorená z vysokopevnostnej ocele, bezpečnostné pásy, sústava airbagov a ďalšie prvky pasívnej bezpečnosti pomáhajú znížiť riziko poranenia a chránia prepravované osoby v prípade nehody. 

Ani vozidlá vybavené všetkými prvkami aktívnej bezpečnosti nedokážu vo všetkých prípadoch zabrániť dopravnej nehode a vozidlo musí byť po nehode opravené.

Následná oprava karosérie vyžaduje špeciálne technológie a dielenské vybavenie, originálne diely, výrobcom predpísaný postup opravy a odborne vyškolený personál. Aby bola aj naďalej zaručená 100% bezpečnosť opravovaného vozidla, je nutné všetky uvedené aspekty dodržať.

Neodborne vykonaná oprava nemusí byť na prvý pohľad viditeľná, môže však mať fatálne následky pri následnej nehode. Nedostatočná tuhosť a zlé deformačné chovanie karosérie, nefunkčné alebo nedostatočne fungujúce prvky aktívnej a pasívnej bezpečnosti môžu spôsobiť ujmu na zdraví prepravovaných osôb a môžu zapríčiniť aj trvalé následky, dokonca aj smrť.

Start Video

Crash test: porovnanie použitia originálnych a neoriginálnych dielov karosérie Golf VII

Kvôli zníženiu nákladov sa na opravy často používajú neoriginálne diely. To však prináša ekonomickú výhodu iba zdanlivo - často na úkor kvality, vzhľadu a bezpečnosti - ako jasne ukázal medzinárodný porovnávací test dielov.

» Porovnanie produktov: Diely karosérie Golf VII (PDF)

Start Video

Bezpečnosť vďaka odborne vykonanej oprave

Dopyt po náhradných dieloch karosérií je až z 90 % zapríčinený nehodami. Štruktúra karosérie vozidla musí preto ponúkať čo najvyššiu bezpečnosť. Inštitút technickej kontroly KTI a DEKRA skúmali v Nemecku pôsobenie odbornej a neodbornej opravy na bezpečnosť. Ako to celé dopadlo sa dozviete v tomto videu.

Prečo si máte nechať opraviť vaše vozidlo u Špecialistov na opravy po nehode?

Nadštandardnú kvalitu servisných služieb zaručujeme vykonávaním špeciálnych auditov, ktoré musí každý pracovník servisu Špecialista na opravy po nehode absolvovať pravidelne každý rok. Ďalej poskytujeme nasledovné výhody:

 • Dodržiavanie výrobcom stanovených opravárenských a technologických postupov
 • Zrýchlenie likvidácie poistnej udalosti
 • Skrátenie doby opravy vozidla
 • Zachovanie 12-ročnej záruky proti prehrdzaveniu karosérie poskytnutej výrobcom
 • Záruka použitia výrobcom schválených lakovacích prostriedkov
 • Záruka transparentných cien pracovných úkonov
 • Najvyššie možné zachovanie hodnoty vozidla

 

Ako postupovať v prípade nehody?

V prvom rade je dôležité zachovať si chladnú hlavu. Zároveň nezabudnite na nasledovné náležitosti:

 • Obliecť si reflexnú vestu
 • Je niekto zranený?
 • Presahuje výška škody 3 990 €?
 • Bol poškodený cudzí majetok?
 • Neopúšťajte miesto nehody, ak nepotrebujete zavolať policajnú hliadku, lekársku pomoc alebo to nie je v rozpore s vašou bezpečnosťou
 • Nemeňte pozície vozidiel na mieste nehody, pokiaľ to nie je nevyhnutné na záchranu zranených alebo na zabezpečenie cestnej premávky
 • Zaobstarajte fotografie nehody, a to pokiaľ možno zo všetkých strán a uhlov
 • Požiadajte o kontakt svedkov dopravnej nehody a poproste ich o spoluprácu pri policajnom vyšetrovaní
 • Vyplňte záznam o dopravnej nehode
 • Volajte na bezplatnú linku asistenčnej pomoci 0800 11 51 84 na Slovensku, resp. zo zahraničia na telefónne číslo +421 2 49 20 59 53
 • Nahláste poistnú udalosť príslušnej poisťovni


U servisného partnera už automaticky prebehne:

 • Prehliadka poškodeného vozidla technikom poisťovne
 • Likvidácia škody


Ako vyplniť Záznam o dopravnej nehode?

 • Do formulára uveďte všetky dôležité informácie o dopravnej nehode
 • Písomne uveďte vinníka nehody (v prípade nezhody musí vinníka určiť polícia)
 • Nezabudnite formulár datovať a zabezpečiť podpisy účastníkov nehody

Po nehode
 1. Zašlite vyplnený formulár Záznam o dopravnej nehode do vašej poisťovne
 2. Preštudujte si poistnú zmluvu a zistite si, čo všetko pokrýva
 3. Nájdite a zarezervujte si termín návštevy u najbližšieho Špecialistu na opravy po nehode.
 4. Presvedčte sa o výhodách autorizovaného servisu VolkswagenOriginálne diely Volkswagen®
A ako to celé u Špecialistu na opravy po nehode prebieha? Dozviete sa v nasledujúcom videu:
Start Video

Zoznam partnerov projektu Špecialista na opravy po nehode
 

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.
Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava
tel.: 02 / 49 262 200 
fax.: 02 / 49 262 222 
hot-line non-stop: 0905 230 333

stránky servisu
e-mail

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.
Výpalisko 26, 940 69 Nové Zámky 
tel.: 035 / 69 222 69
fax.: 035 / 69 222 66
hot-line non-stop: 0905 394 777 
non-stop odťahová služba: 0905 394 555

stránky servisu
e-mail

Auto Gábriel, spol. s r. o.

Ulica osloboditeľov 70, 040 17 Košice
Infocentrum: +421 55 68 39 114
Špecialista na opravy po nehode: 
+421 918 341 376,
+421 918 341 381,
+421 905 402 348
Servisný poradca: +421 915 784 526

stránky servisu
e-mail

DS - CAR, s. r. o.
Istvána Gyurcsóa 5552/36, 929 01 Dunajská Streda 
tel: 031 / 5910211
fax: 031/ 5910222

stránky servisu
e-mail

Galimex, s. r. o.
Sučianska cesta 49, 036 08 Martin
tel.: 043 / 4005 111
fax: 043 / 4005 202 
hot-line non-stop: 0905 294 760 

stránky servisu
e-mail

IMPA Bratislava, a. s.
Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava
Call centrum: 0800 10 20 10
fax: 02 / 67 206 749
NON STOP servis mobil: 0907 70 00 70
NON STOP odťahová služba pre Slovensko (západ): 0908 99 77 99
NON STOP odťahová služba pre Slovensko (stred): 0907 97 90 05

stránky servisu
e-mail

Moris Slovakia s.r.o. 
Alejová 4, 040 11 Košice 
tel.: 055 / 7890 100
ND a P: 055 / 7890 120-122 
mobil Servis: 0910 500 400

stránky servisu
e-mail

PO CAR, s. r. o.
Petrovianska 1, 080 05 Prešov 
tel: 051 / 7560 233, 234
mobil: 0918 865 975, 0918 865 972
odťahová služba: 0903 637 380

stránky servisu
e-mail