Pre najlepší zážitok z webovej stránky
Táto stránka používa cookies pre čo najlepšiu skúsenosť používateľa. Pokračovaním v používaní stránky súhlasíte s používaním nevyhnutných súborov cookie. Cookies vyžadujúce súhlas (analytické cookies, funkčné cookies, cookies pre personalizovaný obsah) sa nastavujú až po ich aktivácii. Ak súhlasíte s používaním cookies, identifikačné údaje spracujú naši partneri (poskytovatelia súborov cookie a poskytovatelia služieb IT). Za túto webovú stránku a súbory cookie zodpovedá spoločnosť Porsche Slovakia, spol. s r.o.
Aktivovať všetky cookies
Zatvoriť menu
Zatvoriť

Zostaňte mobilní, úspešne naštartujte!

Zostaňte mobilní, úspešne naštartujte!

Garancia mobility LongLife.

Garancia mobility LongLife.

Sú chvíle, keď je naozaj dôležité prísť načas.

Ochrana a pomoc nepretržite 24 hodín denne. Získajte ešte väčšiu bezpečnosť a pohodlie na vašich cestách. S našou Garanciou mobility LongLife sa aj v prípade technickej poruchy alebo nehody dostanete bezpečne do cieľa. 

Bezplatná telefónna linka: 0800 11 51 84
Volanie zo zahraničia: +421 2 49 20 59 53
SMS číslo pre sluchovo a rečovo postihnutých: +421 911 11 81 12

Start Video

Bezplatná pomoc 24 hodín denne.

Volkswagen vám prináša atraktívne asistenčné služby, ktoré dopĺňajú tradičnú starostlivosť o každého zákazníka. Garancia mobility zaručuje každému majiteľovi vozidla Volkswagen účinnú pomoc v prípade poruchy, nehody alebo iných nepredvídaných udalostí na ceste.

Garancia mobility je bezplatne zaručená v prípade, že sa nejedná o poruchu, ktorá vznikla pôsobením vonkajších vplyvov (napr. krádež, vandalizmus, poveternostné vplyvy) alebo ktorú si majiteľ vozidla nespôsobil sám (nesprávnym používaním vozidla, montážou neschválených dielov a zariadení na vozidlo alebo neodborným zásahom neautorizovaného servisu).

Odťah vozidla do autorizovaného servisu Volkswagen v prípade nehody je bezplatný za podmienky, že oprava haváriou poškodeného vozidla bude vykonaná v tomto autorizovanom servise.

V súčinnosti s dispečingom ASA (Autoklub Slovakia Assistant) môžete pri problémoch alebo poruchách doma i v zahraničí na špeciálnych telefónnych číslach vždy zastihnúť operátora, nahlásiť svoju polohu (miesto, kde sa práve nachádzate) a zabezpečiť pomoc. Podmienkou na bezplatný výkon tejto služby je preukázať sa servisnou knižkou s platnými servisnými prehliadkami (potvrdenie osvedčujúce platnosť Garancie mobility).

Vaša mobilita je zaručená, a to aj vtedy, ak nevyhnutnú opravu nemožno zabezpečiť priamo na mieste.

 

Garancia mobility zabezpečí:

Pomoc na mieste
V prípade poruchy alebo nehody vám poskytneme čo najrýchlejšiu pomoc. Ak ide o poruchu zapríčinenú výrobcom alebo servisom (poistky a pod.), pomôžeme okamžite priamo na mieste.

Odtiahnutie vozidla
V prípade, že poruchu nemožno odstrániť priamo na mieste alebo v prípade nehody vaše vozidlo bezplatne odtiahneme do najbližšieho autorizovaného servisu Volkswagen.

Náhradné vozidlo
V prípade potreby je možné (po splnení výrobcom stanovených podmienok) zapožičať náhradné vozidlo až na 3 dni na zabezpečenie náhradnej mobility pre vás a vašich spolucestujúcich (max. 5 osôb, príp. aj viac - podľa počtu miest na sedenie zapísaných v dokumentoch o vozidle).

Náhradnú prepravu
V rámci blízkeho okolia môže zákazník použiť taxislužbu namiesto zapožičania náhradného vozidla (alternatívne autobus, vlak a pod.).

Náhradné ubytovanie
Pre vás a vašich spolucestujúcich (max. 5 osôb, príp. aj viac - podľa počtu miest na sedenie zapísaných v dokumentoch o vozidle) môžeme namiesto náhradného vozidla zabezpečiť ubytovanie v hoteli na 1 noc.

 

Garancia mobility (PDF)

Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen