VW Touran: Multikolízna brzda

 

Vedeli ste, že 22% všetkých nehôd, pri ktorých dochádza k zraneniu osôb, je spôsobených kolíziou s viac ako jednou prekážkou. Aby sa takýmto situáciám dalo predísť, vyvinul Volkswagen inovatívny asistenčný systém: multikolíznu brzdu. Tento systém je súčasťou integrovaného bezpečnostného systému a v prípade, že vodič nezačne brzdiť, je automobil automaticky spomaľovaný vopred definovaným spôsobom až na rýchlosť 10 km/h. V rámci možností daných systémom môže zabrániť prípadným následným kolíziám alebo znížiť ich následky. Systém sa aktivuje vtedy, keď dva nezávislé senzory identifikujú náraz. V takom prípade začne systém vozidlo spomaľovať. Vodič môže kedykoľvek nad vozidlom prevziať kontrolu.

Zavrieť