Chráni vás zo všetkých strán.

Voliteľný proaktívny systém ochrany pasažierov môže zasiahnuť vtedy, keď hrozí, že dôjde ku kritickej situácii.1) Na rozpoznanie hrozby kolízie využíva informácie z rôznych asistenčných systémov a ich senzorov. V prípade, že identifikuje nebezpečenstvo, vykoná, v závislosti od situácie, určité bezpečnostné opatrenia. Napne predné bezpečnostné pásy, zamkne dvere a zavrie všetky okná vrátane panoramatického strešného okna.1) Ak hrozí riziko zrážky zozadu, aktivuje sa vysokofrekvenčné blikanie zadných výstražných svetiel.1)

1) V rámci možností daných systémom.

Zavrieť