Vždy s dobrou náladou.

eSIM karta alebo dátová zákaznícka SIM karta (či už v telefóne alebo v samostatne dostupnom SIM slote) v modeli Touareg totiž umožňuje používanie online služieb a internetového rádia.
S "connected" rádiom môžete svoje obľúbene rádio počúvať napríklad aj vtedy, keď sa nachádzate mimo oblasti vysielania. Táto funkcia "hybridného rádia" dokáže samostatne a plynulo prepnúť z pozemného rozhlasového vysielania na internetové.
Vďaka službe "Always on" (vždy zapnuté) môžete z internetu nepretržite získavať najaktuálnejšie dopravné správy. Na základe týchto predpovedí a v závislosti od intenzity premávky vám systém navrhne trasy tak, aby ste svoj cieľ dosiahli čo najrýchlejšie.
Ďalšia výhoda: Vždy používate aktuálny softvér, pretože aktualizácia máp a zariadení prebieha online. Preto už nemusíte jazdiť do servisu, ani manuálne vykonať aktualizácie.

Zavrieť