Firemní zákazníci Veľkoodberateľský koncept

Veľkoodberateľský koncept

Využitím nášho veľkoodberateľského konceptu máte možnosť získať ďalšie finančné zvýhodnenie. Jeho výhodou je totiž skutočnosť, že sa firemným zákazníkom do plnenia podmienok odberov okrem modelov Volkswagen osobné vozidlá započítava aj nákup značiek Audi, Volkswagen Úžitkové vozidlá a SEAT, a to pri minimálnom počte troch vozidiel a uzatvorenie veľkoodberateľskej zmluvy v priebehu dvanástich po sebe idúcich mesiacov.

Finančné zvýhodnenie, ktoré uzavretím veľkoodberateľskej zmluvy získate, či už nové vozidlá nakupujete za hotovosť, alebo formou leasingu, Vám poskytne náš autorizovaný predajca, ktorý Vás zoznámi s detailnými podmienkami veľkoodberateľského konceptu a veľkoodberateľskej zmluvy s možnosťou financovania.

V prípade, že máte na Slovensku viac pobočiek alebo dcérskych spoločností, je možné uzavrieť zmluvy s väčším počtom autorizovaných predajcov súčasne, pri záruke dohodnutých podmienok na ktoromkoľvek predajnom mieste v SR.