Zatvoriť menu
Zatvoriť

Garancia mobility LongLife

Garancia mobility LongLife

Pretože prísť neskoro nie je vtipné.

Garancia mobility LongLife.

Sú chvíle, keď je naozaj dôležité prísť načas.

Ochrana a pomoc nepretržite 24 hodín denne. Získajte ešte väčšiu bezpečnosť a pohodlie na vašich cestách. S našou Garanciou mobility LongLife sa aj v prípade technickej poruchy alebo nehody dostanete bezpečne do cieľa. 

Bezplatná telefónna linka: 0800 11 51 84
Volanie zo zahraničia: +421 2 49 20 59 53
SMS číslo pre sluchovo a rečovo postihnutých: +421 911 11 81 12

Bezplatná pomoc 24 hodín denne.

Volkswagen vám prináša atraktívne asistenčné služby, ktoré dopĺňajú tradičnú starostlivosť o každého zákazníka. Garancia mobility zaručuje každému majiteľovi vozidla Volkswagen účinnú pomoc v prípade poruchy, nehody alebo iných nepredvídaných udalostí na ceste.

Garancia mobility je bezplatne zaručená v prípade, že sa nejedná o poruchu, ktorá vznikla pôsobením vonkajších vplyvov (napr. krádež, vandalizmus, poveternostné vplyvy) alebo ktorú si majiteľ vozidla nespôsobil sám (nesprávnym používaním vozidla, montážou neschválených dielov a zariadení na vozidlo alebo neodborným zásahom neautorizovaného servisu).

Odťah vozidla do autorizovaného servisu Volkswagen v prípade nehody je bezplatný za podmienky, že oprava haváriou poškodeného vozidla bude vykonaná v tomto autorizovanom servise.

V súčinnosti s dispečingom ASA (Autoklub Slovakia Assistant) môžete pri problémoch alebo poruchách doma i v zahraničí na špeciálnych telefónnych číslach vždy zastihnúť operátora, nahlásiť svoju polohu (miesto, kde sa práve nachádzate) a zabezpečiť pomoc. Podmienkou na bezplatný výkon tejto služby je preukázať sa servisnou knižkou s platnými servisnými prehliadkami (potvrdenie osvedčujúce platnosť Garancie mobility).

Vaša mobilita je zaručená, a to aj vtedy, ak nevyhnutnú opravu nemožno zabezpečiť priamo na mieste.

 

Garancia mobility zabezpečí:

Pomoc na mieste
V prípade poruchy alebo nehody vám poskytneme čo najrýchlejšiu pomoc. Ak ide o poruchu zapríčinenú výrobcom alebo servisom (poistky a pod.), pomôžeme okamžite priamo na mieste.

Odtiahnutie vozidla
V prípade, že poruchu nemožno odstrániť priamo na mieste alebo v prípade nehody vaše vozidlo bezplatne odtiahneme do najbližšieho autorizovaného servisu Volkswagen.

Náhradné vozidlo
V prípade potreby je možné (po splnení výrobcom stanovených podmienok) zapožičať náhradné vozidlo až na 3 dni na zabezpečenie náhradnej mobility pre vás a vašich spolucestujúcich (max. 5 osôb, príp. aj viac - podľa počtu miest na sedenie zapísaných v dokumentoch o vozidle).

Náhradnú prepravu
V rámci blízkeho okolia môže zákazník použiť taxislužbu namiesto zapožičania náhradného vozidla (alternatívne autobus, vlak a pod.).

Náhradné ubytovanie
Pre vás a vašich spolucestujúcich (max. 5 osôb, príp. aj viac - podľa počtu miest na sedenie zapísaných v dokumentoch o vozidle) môžeme namiesto náhradného vozidla zabezpečiť ubytovanie v hoteli na 1 noc.

 

Kedykoľvek na zavolanie: Servis mobil.

Chcete pokračovať v ceste, no prekvapila vás technická porucha? Volkswagen servis je pre vás vždy k dispozícii. Služba Servis mobil má prostriedky na opravu malých porúch, ktoré sa dajú odstrániť priamo na mieste. Ak by takáto pomoc priamo na mieste nebola možná, prevezieme vaše vozidlo k najbližšiemu servisnému partnerovi Volkswagen a zariadime príslušnú opravu.

Pomoc pri poruche je bezplatná, ak pravidelne absolvujete s vaším vozidlom servisné prehliadky s Garanciou mobility v autorizovanom servise Volkswagen, ktorý vám na ďalšie obdobie, to znamená do nasledujúcej predpísanej servisnej prehliadky, zaručuje bezplatné poskytnutie služieb v rámci Garancie mobility. V prípade absencie potvrdenia osvedčujúceho platnosť Garancie mobility alebo prekročenia výrobcom odporúčaného maximálneho intervalu medzi dvoma predpísanými servisnými prehliadkami vám bude pomoc poskytnutá, no jej náklady si hradíte v plnej výške.

 

Podmienky a platnosť služby Garancia mobility LongLife.

Aké sú výhody využitia našich asistenčných služieb Garancie mobility LongLife? Ako dlho a kde platí? Prinášame vám odpovede na tieto najčastejšie otázky.

Ako ďaleko siahajú konkrétne služby Garancia mobility LongLife?
Záruka mobility LongLife platí v celej západnej Európe a v stále väčšom počte východoeurópskych krajín (Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Kanárske ostrovy, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko a Čierna hora, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko a Veľká Británia).

Ako získam Garanciu mobility LongLife?
Ako majiteľ nového osobného vozidla Volkswagen ste automaticky pod ochranou Garancie mobility LongLife do nasledujúcej servisnej prehliadky s Garanciou mobility, ktorou sa vám táto služba opäť predlžuje.

Ako dlho platí Garancia mobility LongLife?
Garancia mobility LongLife platí od odovzdania vozidla až po prvý predpísaný servis u autorizovaného servisného partnera Volkswagen. Predlžuje sa automaticky vykonaním servisnej prehliadky s Garanciou mobility po ďalšiu servisnú prehliadku s Garanciou mobility.

Môžem využívať Garanciu mobility LongLife aj so starším vozidlom?
Samozrejme, môžete začať kedykoľvek. Túto službu určite odporúčame aj pre staršie vozidlá. Stačí si dať vykonať servisnú prehliadku s Garanciou mobility, čím sa vám táto služba automaticky aktivuje.

Start Video

Zostaňte mobilní, úspešne naštartujte!

Sú chvíle, keď je naozaj dôležité prísť načas. Ochrana a pomoc nepretržite 24 hodín denne. Získajte ešte väčšiu bezpečnosť a pohodlie na vašich cestách. S našou Garanciou mobility LongLife sa aj v prípade technickej poruchy alebo nehody dostanete bezpečne do cieľa.

Start Video

Stačí povedať áno!

Sú chvíle, keď je naozaj dôležité prísť načas. My svoje sľuby dodržíme. Ochrana a pomoc nepretržite 24 hodín denne. Získajte ešte väčšiu bezpečnosť a pohodlie na vašich cestách. S našou Garanciou mobility LongLife sa aj v prípade technickej poruchy alebo nehody dostanete bezpečne do cieľa.

Start Video

Pretože prísť neskoro nie je vtipné.

Sú chvíle, keď je naozaj dôležité prísť načas. Ochrana a pomoc nepretržite 24 hodín denne. Získajte ešte väčšiu bezpečnosť a pohodlie na vašich cestách. S našou Garanciou mobility LongLife sa aj v prípade technickej poruchy alebo nehody dostanete bezpečne do cieľa.