Zatvoriť menu
Zatvoriť

Dokumenty a certifikáty.

Dokumenty a certifikáty.

Emisie a spotreba vozidla.

Hodnoty emisných noriem a údaje o spotrebe.

Pre jednotlivo dovezené vozidlá kategórie M1 značiek VW a Audi je možné objednať u zástupcu výrobcu vozidiel VW a Audi, Porsche Slovakia spol. s r.o. vydanie potvrdenia o plnení hodnôt emisných noriem na predmetné vozidlo platných v čase výroby.

U zástupcu výrobcu možno objednať aj potvrdenie o informatívnej spotrebe paliva vozidla kategórie M1, ktorá nezohľadňuje skutočné prevádzkové pomery a podmienky vozidla.

Náležitosti potrebné pre vydanie potvrdení:

 • Meno a adresa objednávateľa príp. telefónne číslo
 • VIN číslo karosérie predmetného vozidla
 • Kópia OEV k vozidlu (ako podklad k potvrdeniu o spotrebe paliva)


Pre vyžiadanie potvrdenia možno použiť tlačivo 
Objednávka pre hodnoty emisných noriem a spotreby paliva (PDF)

Objednávku treba zaslať poštou na adresu:

Porsche Slovakia spol. s r.o. 
Úsek Servis technika 
Vajnorská 160 
831 04 Bratislava

Schválené pneumatiky a disky.

Vyžiadanie dokladu o schválených rozmeroch pneumatík a diskov.

Pre vozidlá značiek VW a Audi možno požiadať zástupcu výrobcu vozidiel značky VW a Audi, Porsche Slovakia spol. s r.o. o vydanie dokladu pre schválené rozmery pneumatík a diskov na predmetné vozidlo.

Náležitosti potrebné pre vydanie dokladu:

 • Meno a adresa objednávateľa príp. telefónne číslo
 • VIN číslo karosérie predmetného vozidla
 • IČO, IČ DPH (v prípade firmy)


Pre vyžiadanie potvrdenia možno použiť tlačivo 
Objednávka schválených rozmerov pneumatík a diskov (PDF)
  
Objednávku treba zaslať poštou na adresu: 

Porsche Slovakia spol. s r. o. 
Úsek Servis technika 
Vajnorská 160 
831 04 Bratislava

Certifikát konformity COC.

Pre vozidlá značiek VW a Audi s globálnou homologizáciou (viď typový štítok na vozidle, označenie v tvare napr.: e1*2001/116*0218) individuálne dovezené do Slovenskej republiky mimo zástupcu výrobcu vozidiel značky VW a Audi, Porsche Slovakia spol. s r. o., možno požiadať o sprostredkovanie vystavenia certifikátu konformity COC.

Náležitosti potrebné k sprostredkovaniu vystavenia certifikátu konformity COC:

Vyplnenie žiadosti s nasledovnými údajmi:

 • meno a adresa žiadateľa požiadavky sprostredkovania vystavenia certifikátu konformity COC

 • požiadavka sprostredkovania vystavenia certifikátu konformity COC

 • VIN číslo karosérie predmetného vozidla


Pre vyžiadanie potvrdenia možno použiť tlačivo 
Žiadosť o sprostredkovanie vystavenia certifikátu konformity COC (PDF)

K žiadosti treba priložiť čitateľnú fotokópiu veľkého technického preukazu resp. technického preukazu predmetného vozidla.

Žiadosť treba zaslať poštou na adresu: 

Porsche Slovakia spol. s r. o. 
Úsek Servis technika 
Vajnorská 160 
831 04 Bratislava

Potvrdenie hmotností na výrobnom štítku.

Pre vozidlá značiek VW a Audi možno požiadať zástupcu výrobcu vozidiel značky VW a Audi, Porsche Slovakia spol. s r.o. o potvrdenie hmotností na predmetné vozidlo.

Náležitosti potrebné pre vydanie potvrdenia:

 • Meno a adresa objednávateľa príp. telefónne číslo
 • VIN číslo karosérie predmetného vozidla
 • IČO, IČ DPH (v prípade firmy)


Pre vyžiadanie potvrdenia možno použiť tlačivo 
Potvrdenie hmotností na výrobnom štítku (PDF)
  
Vyplnené tlačivo s prílohami možno zaslať poštou na adresu: 

Porsche Slovakia spol. s r. o. 
Úsek Servis technika 
Vajnorská 160 
831 04 Bratislava