Online

 

Prostredníctvom pripojenia na internet využívate s voliteľným balíkom služieb Car-Net "Guide & Inform"1 vždy aktuálne informácie. Online v reálnom čase sa dozviete, či sa napríklad niekde vytvára dopravná zápcha alebo sa už uvoľnila. Mimoriadne komfortná je však funkcia, ktorá vám automaticky prispôsobí trasu podľa dopravnej situácie. S funkciou vyhľadávania zaujímavých cieľov objavíte okrem iného výhodné hotely, čerpacie stanice alebo otvorené kino.

Kedy má byť najbližšia servisná prehliadka? Koľko je ešte paliva v nádrži? Hlavne, keď vozidlo používa viacero ľudí, je dobré vedieť, že si na tieto otázky viete jednoducho odpovedať aj online. Vďaka službám Car-Net "Security & Service"2 máte rôzne relevantné údaje o vozidle k dispozícii na webovom portáli. Táto technológia môže byť rovnako užitočná aj počas jazdy: Prostredníctvom priameho spojenia s príslušnou kontaktnou osobou vám Volkswagen rýchlo poskytne pomoc. Pri nehode systém privolá pomoc automaticky, pri poruche to môžete urobiť stlačením tlačidla. Relevantné informácie núdzový dispečing Volkswagen odovzdá záchranným službám a prostredníctvom hlasového spojenia vám môže poskytnúť pomoc a podporu do ich príchodu.

 

¹) Na využívanie mobilných online služieb Car-Net "Guide & Inform" je potrebné online uzavrieť osobitnú zmluvu s Volkswagen AG. Aby mohol zákazník služby využívať počas celej doby, má po prevzatí vozidla čas 90 dní na registráciu vozidla na www.volkswagen.com/car-net. Služba tiesňového volania do dispečingu Car-Net je aktivovaná už pri odovzdaní vozidla bez registrácie. Rozsah poskytovaných služieb Car-Net sa v jednotlivých štátoch líši. Tieto služby sú k dispozícii na dobu dohodnutú v zmluve a počas tejto doby môžu podliehať obsahovým zmenám. Na využívanie bezplatnej aplikácie Car-Net App je potrebný smartfón s operačným systémom iOS alebo Android a SIM karta s dátovými službami s existujúcou alebo osobitne uzavretou zmluvou s vaším operátorom mobilnej telefónnej siete. Posielaním alebo prijímaním balíkov dát z internetu môžu v závislosti od konkrétnej tarify operátora mobilnej telefónnej siete a predovšetkým pri prevádzke v cudzine (napr. roamingové poplatky) vznikať zvýšené náklady. Podrobnejšie informácie o Car-Net "Security & Service" získate na www.volkswagen.com/car-net a u vášho partnera Volkswagen, informácie o tarifných podmienkach získate u vášho operátora mobilnej telefónnej siete.

²) Na využívanie mobilných online služieb Car-Net Security & Service je potrebné online uzavrieť osobitnú zmluvu s Volkswagen AG. Aby mohol zákazník služby využívať počas celej doby, má po prevzatí vozidla čas 90 dní na registráciu vozidla na www.volkswagen.com/car-net. Služba tiesňového volania do dispečingu Car-Net je aktivovaná už pri odovzdaní vozidla bez registrácie.

Rozsah poskytovaných služieb Car-Net sa v jednotlivých štátoch líši. Tieto služby sú k dispozícii na dobu dohodnutú v zmluve a počas tejto doby môžu podliehať obsahovým zmenám. Na využívanie bezplatnej aplikácie Car-Net App je potrebný smartfón s operačným systémom iOS alebo Android a SIM karta s dátovými službami s existujúcou alebo osobitne uzavretou zmluvou s vaším operátorom mobilnej telefónnej siete. Posielaním alebo prijímaním balíkov dát z internetu môžu v závislosti od konkrétnej tarify operátora mobilnej telefónnej siete a predovšetkým pri prevádzke v cudzine (napr. roamingové poplatky) vznikať zvýšené náklady. Podrobnejšie informácie o Car-Net "Security & Service" získate na www.volkswagen.com/car-net a u vášho partnera Volkswagen, informácie o tarifných podmienkach získate u vášho operátora mobilnej telefónnej siete.

Zavrieť