Car-Net Security & Service

Užitočné rovnako vo všedný deň, ako aj v prípade mimoriadnej udalosti: online služby Car-Net "Security & Service" vám poskytujú mobilný prístup k dôležitým dátam vozidla.

Kedy má byť najbližšia servisná prehliadka? Koľko je ešte paliva v nádrži? Hlavne, keď vozidlo používa viacero ľudí, je dobré vedieť, že si na tieto otázky viete jednoducho odpovedať aj online. Vďaka službám Car-Net "Security & Service" máte rôzne relevantné údaje o vozidle k dispozícii na webovom portáli.

Táto technológia môže byť rovnako užitočná aj počas jazdy: Prostredníctvom priameho spojenia s príslušnou kontaktnou osobou vám Volkswagen rýchlo poskytne pomoc. Pri nehode systém privolá pomoc automaticky, pri poruche to môžete urobiť stlačením tlačidla. Núdzový dispečing Volkswagen odovzdá relevantné informácie záchranným službám a prostredníctvom hlasového spojenia vám môže poskytnúť pomoc a podporu do ich príchodu.

Na využívanie mobilných online služieb Car-Net Security & Service je potrebné online uzavrieť osobitnú zmluvu s Volkswagen AG. Aby mohol zákazník služby využívať počas celej doby, má po prevzatí vozidla čas 90 dní na registráciu vozidla na www.volkswagen.com/car-net. Služba tiesňového volania do dispečingu Car-Net je aktivovaná už pri odovzdaní vozidla bez registrácie. Rozsah poskytovaných služieb Car-Net sa v jednotlivých štátoch líši. Tieto služby sú k dispozícii na dobu dohodnutú v zmluve a počas tejto doby môžu podliehať obsahovým zmenám. Na využívanie bezplatnej aplikácie Car-Net App je potrebný smartfón s operačným systémom iOS alebo Android a SIM karta s dátovými službami s existujúcou alebo osobitne uzavretou zmluvou s vaším operátorom mobilnej telefónnej siete. Posielaním alebo prijímaním balíkov dát z internetu môžu v závislosti od konkrétnej tarify operátora mobilnej telefónnej siete a predovšetkým pri prevádzke v cudzine (napr. roamingové poplatky) vznikať zvýšené náklady. Podrobnejšie informácie o Car-Net "Security & Service" získate na www.volkswagen.com/car-net a u vášho partnera Volkswagen, informácie o tarifných podmienkach získate u vášho operátora mobilnej telefónnej siete.

Importér si vyhradzuje právo zmeny obsahu a cien. Všetky ceny sú uvedené v € s DPH. Zobrazené modely sú len ilustračné a môžu sa líšiť v jednotlivých detailoch výbavy. Podrobnejšie informácie Vám poskytnú naši predajcovia Volkswagen.

Zavrieť
Zatvoriť menu
Zatvoriť
Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen