Der neue Sharan

Nový Sharan.

Všade je doma.

S jeho flexibilným priestorovým konceptom, elektrickými posuvnými dverami a maximálnym komfortom na
sedadlách vo všetkých troch radoch je Sharan vybavený na všetko,
čo s rodinou plánujete alebo aj neplánujete.