Upozorňujeme, že hodnoty emisií CO2 a údaje o spotrebe paliva, ktoré sú uvedené na tejto webovej stránke, sa v súčasnosti preverujú. Hneď, ako sa proces preverovania ukončí, dané hodnoty upravíme, ak to bude potrebné. Ďakujeme za porozumenie.

OK