Vyhranené.

Nové Polo prezentuje elegantným spôsobom: svoj silný charakter.